Aziz Pavlus Kilisesi – Konya

Pisidya‘nın Antakyası şehrinden kovulan Aziz Pavlus, Anadolu’ya yaptığı ilk misyonerlik gezisi esnasında Ikonium’ya (Konya) gelmiştir (Hav. Kitabı 13,51). Coğrafi durumu dolayısıyla, Galatya'nın bu şehri, o bölgeye yerleşen topluluklar için önemli bir yer tutmuştur ve çoğu zaman başkent görevini üstlenmştir. Buraya gelen Aziz Pavlus İncili tanıtmaya başlamıştır ve gayet dindar bir hiristiyan toplumunu oluşturmuştur. Yahudilerin düşmanlığı kendisinin bir müddet sonra oradan uzaklaşmasına neden olmuştur. Yine de topluma cesaret vermek ve iyiliğe teşvik etmek üzere daha sonra birçok kez oradan geçmiştir (Hav.Kitabı 14,21).

Aziz Pavlus’un hatırası, Konya’da, kendisine ithaf edilen küçük bir kilise sayesinde hala canlıdır. Bu kilise, 1910 yılında, burada uzun yıllar boyunca çalışmış olan fransız teknisyen ailelerine dini yardım ve desteği veren Assomptionistes Rahipler tarafından inşa edilmiştir ve bu şehirdeki pek çok kilise arasında ayakta kalan tek kilisedir. Diğerleri yıkılmış veya hıristiyan topluluğu azaldıkça, camiye dönüştürülmüştür.

Aynı kilisede, Aziz Tekla ve Aziz Timoteus da anılmaktadır. Aziz Tekla, Pavlus’un din çağrısına cevap vererek İsa’ya bağlılığı uğruna, tüm zulüm ve işkencelere rağmen bakire kalmayı istemiştir. Seleuçia’da vefat etmiştir. Bugün Milano'daki Duomo’da anılmakta ve 23/9’de kutlanmaktadır. Aziz Timoteus ise, 40 km. Mesafedeki Listra şehrindendi; Ikonium hıristiyanları dahil tüm cemaatin tanıdığını ve takdir ettiği bir kişiydi (Hav.Kitabı 16, 1-2). Ona, öncelikle yoldaşı olarak seçtiği sonra da Efes Piskoposu yaptığı Aziz Pavlus, iki mektup göndermiştir.

Bu azizler, ilk asırlarda Ikonium Kilisesini şanlı ve ünlü yapan birçok azizi temsil etmektedir: Örneğin: Konon ve 12 yaşındaki oğlu, din şehitleri – 29/5; Terenzius, piskopos ve din şehidi – 21/6; Appolonius çarmıhta öldürülen şehit – 10/7; Marçianus, din şehidi – 11/7; Kuronotus, piskopoz ve din şehidi – 12/9; Trifenna ve Trifosa: Aziz Pavlus’un talebeleri olup Aziz Tekla’nın izinde öldürülmüştür –10/11; Anfilokius, Piskopos - Basilius ve Gregorius’nun arkadaşı – 23/11.

Fransız-Gotik stilindeki güzel cephesiyle bu kilise, Aziz Pavlusu’nun geçtiği yöreleri görmek isteyen yolcu gruplarını konuk etmektedir.

İzmir-Konya Piskoposunun ilgisi ve Trento/Italya Dirilmiş İsa Kardeşliği'nden iki rahibenin varlığı sayesinde, buranın gayet ufak Katolik Hıristiyan Cemaati dua etmek ve hayatımızın Rabbi ve Kurtarıcı İsa'ya olan sevgileri sayesinde havarilerin ilettikleri Allah’ın sözünü dinlemek için her hafta toplanmaktadır.

torna indietro