1/2

Marţi din săptămâna a 4-a de peste an

Evr 12,1-4; Ps 21; Mc 5,21-43

„Cine m-a atins?” (Mc 5,31)

Femeia bolnavă care, ascunsă prin mulţime, îl atinsese pe Isus cu credinţă, fusese vindecată. Astăzi Duhul Sfânt ne va face să ne apropiem de Isus, printr-un cuvânt al său, sau prin sacramentul Euharistiei, sau prin cel al Iertării, sau în taina inimii noastre... Să-l atingem pe Isus cu o credinţă nouă: Isuse, tu eşti Mântuitorul meu! Cu tine nu duc lipsă de nimic!

Asemenea acelei femei, vom primi şi noi o viaţă nouă!

 

2/2

Miercuri din săptămâna a 4-a de peste an

Mal 3,1-4 (Evr 2,14-18); Ps 23; Lc 2,22-40

„Prin sufletul tău va trece o sabie” (Lc 2,35)

Astăzi Isus este prezentat în templu, oferit Tatălui asemenea oricărui întâi născut; şi astăzi Domnul îl întâlneşte pe poporul său: îmbrăţişarea lui Simeon exprimă bine acest eveniment. Maria, Mama, este prezentă şi părtaşă la iubirea Fiului: el se va oferi pe sine însuşi pentru acest popor, iar ea va participa în mod unic la această ofertă.

Primeşte-mă şi pe mine, Isuse, la dăruirea ta veşnică faţă de Tatăl!

 

3/2

Joi din săptămâna a 4-a de peste an

Evr 12,18-19.21-24; Ps 47; Mc 6,7-13

„I-a chemat pe cei doisprezece şi, pentru prima oară, i-a trimis doi câte doi” (Mc 6,7)

Îmi amintesc bucuria cu care preotul care îl ajuta pe parohul meu, pe când eu eram o fată, îmi încredinţa mie şi unei prietene a mea vreun mic serviciu în parohie, pentru ca să-l facem împreună...

Când suntem doi sau mai mulţi spre a lucra împreună pentru Isus sau a vorbi despre el, el primeşte o mărturie mai puternică, constând nu numai din cuvinte, ci din mărturia vieţii.

 

4/2

Vineri din săptămâna a 4-a de peste an

Evr 13,1-8; Ps 26; Mc 6,14-29

„Căsătoria să fie respectată de toţi” (Evr 13,4)

Căsătoria este o lucrare a lui Dumnezeu, este o stare de viaţă de viaţă destinată să manifeste iubirea fidelă a Tatălui faţă de poporul său şi iubirea completă a lui Isus faţă de Biserica sa. De aceea creştinii îşi controlează propriile sentimente afective şi propriile priviri, astfel încât să nu devină ispită, şi fac tot posibilul, pentru ca atât căsătoria proprie, cât şi cea a altuia, să devină o vestire a fidelităţii lui Dumnezeu.

 

5/2

Sâmbătă din săptămâna a 4-a de peste an

2Cor 10,17-11,2; Ps 123; Mt 10,28-33

„Veniţi într-un loc retras” (Mc 6,31)

Isus a adresat această invitaţie apostolilor întorşi din prima lor călătorie având ca scop vestirea şi eliberarea. Este o invitaţie pe care Isus continuă să o adreseze celor care îi aparţin, precum şi mie. Şi dacă o face, este pentru că are ceva important să-mi spună şi să-mi dea: Cuvântul său, Duhul său, o nouă lumină pentru viaţa mea, noi îndatoriri, odihnă...

 

6/2

+ DUMINICA a 5-a de peste an

Is 58,7-10; Ps 111; 1Cor 2,1-5; Mt 5,13-16

„Voi sunteţi lumina lumii” (Mt 5,14)

Tu eşti mulţumit, Doamne Isuse, de ucenicii tăi: ei sunt lumina lumii!

Dar oare nu eşti tu cel care ne faci lumină? Tu care ne dăruieşti, clipă de clipă, iubirea Tatălui, care ne luminează şi ne încălzeşte şi ne dă iubirea faţă de fraţi?

Şi noi suntem mulţumiţi de tine, Doamne Isuse!

 

7/2

Luni din săptămâna a 5-a de peste an

Gen 1,1-19; Ps 103; Mc 6,53-56

„Şi toţi cei care îl atingeau se vindecau” (Mc 6,56)

Doamne Isuse, când ne „atingem” de tine printr-un act de adevărată credinţă, ne simţim „mântuiţi”, siguri şi senini în mâinile Tatălui, care ne iubeşte; suntem mulţumiţi că putem să-i oferim chiar şi dificultăţile şi suferinţele noastre lui, care ştie să se folosească de ele pentru mântuirea fraţilor.

 

8/2

Marţi din săptămâna a 5-a de peste an

Gen 1,20-2,4; Ps 8; Mc 7,1-13

„Şi l-a creat Dumnezeu pe om după chipul său” (Gen 1,27)

Dumnezeu este iubire, este comuniune, este capacitate şi bucurie a dăruirii reciproce.

Creându-ne după chipul său, Tatăl ne-a făcut capabili de iubire, de comuniune cu el şi între noi; de aceea în comuniunea cu Dumnezeu şi cu fraţii găsim bucuria cea mai profundă, împlinirea noastră.

 

9/2

Miercuri din săptămâna a 5-a de peste an

Gen 2,4b-9.15-17; Ps 103; Mc 7,14-23

„Ascultaţi-mă toţi şi înţelegeţi bine!” (Mc 7,14)

Îţi mulţumim, Doamne Isuse, pentru lumina pe care ai adus-o în lume, pentru lumina pe care ai făcut-o să strălucească în inima noastră! Tu ne înveţi că Dumnezeu este Tată, este iubire, şi numai prin iubire putem să-i fim plăcuţi.

 

10/2

Joi din săptămâna a 5-a de peste an

1Cor 12,31-13,13; Ps 130; Mt 11,25-30

„Nu este bine ca omul să fie singur” (Gen 2,18)

Omul este „făcut” pentru a trăi în comuniune. Într-adevăr, el a fost creat după chipul şi asemănarea lui Dumnezeu, care este comuniune a trei persoane! Soţii, în special, vor avea parte de bucurie, când, prin deciziile lor, chiar şi cele economice, sunt în legătură unul cu altul. Dar orice persoană trebuie să-şi amintească să nu decidă niciodată nimic ca şi cum ar trăi în singurătate: de aceea cineva caută un „părinte spiritual”.

 

11/2

Vineri din săptămâna a 5-a de peste an

Gen 3,1-8; Ps 31; Mc 7,31-37

„Tot ce face el este minunat” (Mc 7,37)

Da, Doamne Isuse, ai făcut bine orice lucru: ai primit iubirea Tatălui pentru fiecare om, chiar şi pentru mine! Îţi mulţumesc şi te rog: vino, să lucrăm împreună pe parcursul acestei întregi zile: în această seară inima Tatălui va fi plină de bucurie şi în privinţa mea.

Marie Neprihănită, care la Lourdes faci bine atâtor oameni chinuiţi, bucură-te!

 

12/2

Sâmbătă din săptămâna a 5-a de peste an

Gen 3,9-24; Ps 89; Mc 8,1-10

„Şarpele m-a amăgit” (Gen 3,13)

Nu putem pretinde că suntem mai buni decât Eva: deşi cunoaştem experienţa sa şi cea a atâtor bărbaţi şi femei, glasul ispititorului este întotdeauna un mare pericol pentru noi toţi. Tatăl, care ne iubeşte şi cunoaşte slăbiciunea noastră, ne arată calea pentru a fi feriţi de rău: să-l ascultăm pe Isus, care ne vorbeşte în sfânta evanghelie, în inima noastră şi prin fraţi, prin faptele care se întâmplă şi, ca garanţie a toate, prin păstorii noştri.

 

13/2

+ DUMINICA a 6-a de peste an

Sir 15,15-20; Ps 118; 1Cor 2,6-10; Mt 5,17-37

„Cine se căsătoreşte cu o femeie divorţată săvârşeşte adulter” (Mt 5,32)

Cuvintele Domnului sunt foarte severe, dar necesare: el vrea să-i ferească pe oameni de a face alegeri care apoi, pe termen lung, pot avea consecinţe care le produc mari suferinţe. Bărbatul şi femeia, angajaţi în căsătorie, sunt una şi una trebuie să rămână, chiar dacă acest lucru ar deveni dificil. Unitatea lor este opera lui Dumnezeu şi de aceea este foarte preţioasă pentru ei înşişi şi pentru întreaga societate.

 

14/2

Luni din săptămâna a 6-a de peste an

Is 52,7-10; Ps 95; Mc 16,15-20

„Predicaţi evanghelia la toată făptura” (Mc 16,15)

Sfinţii Ciril şi Metodiu şi-au dedicat viaţa pentru a anunţa evanghelia, adică vestea cea bună a intervenţiei salvifice a Tatălui în favoarea întregii omeniri.

Este o foarte frumoasă veste, este importantă, şi totuşi câte voci se ridică împotriva acestei datorii încredinţate de Isus Bisericii sale...

Sfinţilor patroni ai Europei, rugaţi-vă pentru viitorul generaţiilor europene!

 

15/2

Marţi din săptămâna a 6-a de peste an

Gen 6,5-8;7,1-5.10; Ps 28; Mc 8,14-21

„Pentru ce vă faceţi gânduri că nu aveţi pâine?” (Mc 8,17)

Este culmea: cu puţin timp înainte ucenicii adunaseră nu mai puţin de şapte coşuri de pâine, rămasă de la cei patru mii pe care Isus îi săturase cu numai şapte pâini; iar acum se preocupă încă pentru pâine! Dacă şapte pâini au fost de ajuns pentru patru mii, una nu va fi de ajuns pentru doisprezece? În barcă, apoi, nu aveau numai „o pâine”, ci „pâinea”: Isus!

Acea pâine pe care o am şi eu: de ce mă preocup?

 

16/2

Miercuri din săptămâna a 6-a de peste an

Gen 8,6-13.20-22; Ps 115; Mc 8,22-26

„I-au adus un orb” (Mc 8,22)

Prietenii sau rudele acelui orb au făcut lucrul cel mai înţelept aducându-l la Isus care este „lumina lumii”: „lumina care luminează pe tot omul”.

Cu Isus pot să-l văd pe Dumnezeu ca un Tată care mă iubeşte; îi pot vedea pe oameni ca fraţi care trebuie iubiţi; pot vedea viaţa mea ca pe un dar ce trebuie oferit pentru alţii; pot vedea în cel care mă detestă şi mă face să sufăr o persoană care are nevoie de milostivire şi... de lumină.

 

17/2

Joi din săptămâna a 6-a de peste an

Gen 9,1-13; Ps 101; Mc 8,27-33

„Dar voi cine spuneţi că sunt eu?” (Mc 8,29)

Isuse, ieri am avut din nou experienţa sărăciei şi slăbiciunii mele.

Am căutat refugiu aproape de tine şi, încă o dată, tu m-ai făcut să simt cine eşti pentru mine: îţi mulţumesc, Isuse, iubirea mea, mântuitorul meu!

 

18/2

Vineri din săptămâna a 6-a de peste an

Gen 11,1-9; Ps 32; Mc 8,34-9,1

„Cel care vrea să-şi salveze viaţa o va pierde” (Mc 8,35)

Când trăiam pentru mine însumi, consumându-mi forţele pentru a-mi procura plăceri în această viaţă şi mântuirea în cealaltă, eram mereu nemulţumit, plin de temeri.

De când Isus m-a făcut să înţeleg că la viaţa mea şi la mântuirea mea vrea să se gândească el, găsesc bucurie şi seninătate în a pierde zilele mele şi anii mei pentru el, pentru împărăţia sa de iubire şi de pace.

Îţi mulţumesc, Doamne Isuse!

 

19/2

Sâmbătă din săptămâna a 6-a de peste an

Evr 11,1-7; Ps 144; Mc 9,2-13

„Învăţătorule, ce bine ne simţim aici” (Mc 9,5)

Este într-adevăr frumos să stai cu Isus într-un loc separat, contemplând frumuseţea sa, gustând iubirea sa! O spunem şi noi, aşa cum a exclamat Petru în momentul schimbării la faţă.

Ascultând de şoaptele Duhului Sfânt, vom şti şi noi să actualizăm bucuria acestei întâlniri în viaţa noastră, în slujba fraţilor.

 

20/2

+ DUMINICA a 7-a de peste an

Lev 19,1-2.17-18; Ps 102; 1Cor 3,16-23; Mt 5,38-48

„Iubiţi pe duşmanii voştri, rugaţi-vă pentru cei care vă prigonesc” (Mt 5,44)

Acest cuvânt trăit este cea mai ade­vă­rată, rodnică şi convingătoare mărturie pe care un creştin o poate da despre credinţa sa. Discursuri frumoase despre valori şi bunele principii pot de la multe surse, dar iubirea faţă de duşmani şi iertarea este acel pas în plus în iubire pe care numai Isus l-a făcut şi pentru care el dă forţa şi bu­curia de a-l face. Astăzi ne vom aduna pentru cele­bra­rea zilei Domnului tocmai pentru a fi ajutaţi şi a ne ajuta să punem în practică această poruncă!

 

21/2

Luni din săptămâna a 7-a de peste an

Sir 1,1-10; Ps 92; Mc 9,14-29

„Cât timp va mai trebui să vă suport?” (Mc 9,19)

Isuse, în iubirea ta fidelă şi răbdătoare, tu trăieşti cu noi astăzi, precum trăiai altă dată împreună cu ucenicii tăi. Vom fi atenţi la prezenţa ta, vom căuta să nu întristăm inima ta; cum vom face? Mai întâi de toate ne vom încrede în tine, vom trăi senini în prezenţa ta: tu eşti cu noi, nu ne vom teme de nimic şi de nimeni; datorită ţie vom putea trăi ca „fii” în orice situaţie!

 

22/2

Marţi din săptămâna a 7-a de peste an

1Pt 5,1-4; Ps 22; Mt 16,13-19

„Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor” (Mt 16,19)

Care om ar fi putut imagina vreodată un dumnezeu ca Dumnezeul nostru, care-l iubeşte şi-l stimează atât de mult pe om, încât îl vrea colaboratorul său intim şi îi dă autoritate divină?

Tată, tu eşti Dumnezeul nostru, care ne-ai creat din iubire, care din iubire ne-ai pregătit o împărăţie în care să ne împărtăşim din însăşi viaţa ta, din fericirea ta!

 

23/2

Miercuri din săptămâna a 7-a de peste an

Ap 2,8-11; Ps 123; In 12,24-26

„Cel care nu este împotriva noastră este cu noi” (Mc 9,40)

Isus ne deschide orizonturi vaste şi senine: inima Tatălui este mare, mâna sa atotputernică! Chiar şi cel care nu face parte din Biserică, dar într-un mod oarecare îl iubeşte şi-l cinsteşte şi invocă numele său sfânt, nu îi este duşman: poate fi chiar colaboratorul său! Şi într-o zi va putea fi cu totul al său.

 

24/2

Joi din săptămâna a 7-a de peste an

Sir 5,1-10; Ps 1; Mc 9,41-50

„Nu întârzia să te întorci” (Sir 5,7)

Drumul convertirii nu este ceva trist, întunecat, auster; dimpotrivă, constă în a te lăsa copleşit de lumină, în a te deschide, pentru ca Duhul Sfânt să împrăştie întunericul, să înlăture obstacolele şi să învingă patimile care ne stăpânesc. Să nu zăbovim în ceea ce priveşte întoarcerea spre căutarea iertării Tatălui: să nu zăbovim în ceea ce priveşte gustarea bucuriei de a fi o creatură nouă!

 

25/2

Vineri din săptămâna a 7-a de peste an

Sir 6,5-17; Ps 118; Mc 10,1-12

„Un prieten credincios este un protector puternic” (Sir 6,14)

Fidelitatea faţă de prietenie, ca şi fidelitatea în căsătorie, este o perlă preţioasă... şi în ziua de astăzi, totuşi, pare şi rară. Cartea lui Ben Sirah spune: „Cine se teme de Domnul este statornic în prietenia sa, pentru că după cum este unul, aşa va fi prietenul său”. Fidelitatea este o caracteristică a iubirii lui Dumnezeu Tatăl: cine este prietenul lui Dumnezeu şi rămâne unit cu el, primeşte tăria de a fi fidel, întotdeauna.

 

26/2

Sâmbătă din săptămâna a 7-a de peste an

Sir 17,1-13; Ps 102; Mc 10,13-16

„Feriţi-vă de orice nedreptate” (Sir 17,14)

Sufeream pentru că nu era armonie între mine şi o persoană vecină. Cu ajutorul harului, iată că ajunge lumina cuvântului lui Isus: ceea ce este în afara iubirii este nedreptate. I-am propus acelei persoane să invocăm împreună numele lui Isus, Mântuitorul nostru: Doamne Isuse Cristoase, Fiul lui Dumnezeu, ai milă de noi... Am simţit imediat din nou savoarea atât de dulce a unităţii.

 

27/2

+ DUMINICA a 8-a de peste an

Is 49,14-15; Ps 61; 1Cor 4,1-5; Mt 6,24-34

„Nu fiţi atât de îngrijoraţi pentru viaţa voastră” (Mt 6,25)

Şi tu ai pe cineva care te iubeşte şi care te iubeşte cu o iubire deplină, exclusivă! I-ai face nedreptate, dacă te-ai preocupa încă de viaţa ta: el te ţine strâns în braţele sale, gingaşe şi puternice, de Tată... În libertatea iubirii, oferă-i numai mulţumirea ta şi bucuria de a te putea ocupa, asemenea unui fiu, de „lucrurile sale”, de împărăţia sa!

 

28/2

Luni din săptămâna a 8-a de peste an

Sir 17,19-24; Ps 31; Mc 10,17-27

„Întoarce-te la Domnul şi părăseşte păcatele” (Sir 17,25)

Astăzi mai mult decât ieri îmi dau seama de păcatul meu: nu este vorba de fapte rele particulare, ci de distanţa inimii mele faţă de inima Tatălui, care este milostivire, bunăvoinţă, pace...

Când ştiu să vin ca o sărmană înaintea lui, el nu mă umileşte niciodată: însă ştie să mă facă să simt din nou, şi mai mult, iubirea sa de Tată, neinfluenţată nici de slăbiciunea mea, nici de păcatul meu.

Îţi mulţumesc, Părinte bun!