1/3

Marţi din săptămâna a 8-a de peste an

Sir 35,1-13; Ps 49; Mc 10,28-31

„Nu te prezenta cu mâinile goale în faţa Domnului” (Sir 35,6)

Uneori mă străduiesc să umplu mâinile mele pentru Domnul şi caut să fac ceva pentru el. Adesea sunt lucruri care-mi fac plăcere, care mă satisfac pentru puţin timp. Dar când las ca el să fie cel care umple mâinile mele şi fac ceea ce îmi cere, mă simt liber, adevărat şi bogat înaintea lui şi a fraţilor.

 

2/3

Miercuri din săptămâna a 8-a de peste an

Sir 36,1a.2a.5-6.13-19; Ps 78; Mc 10,32-45

„Ce aţi vrea să fac pentru voi?” (Mc 10,36)

Îţi mulţumesc, Doamne Isuse, pentru că îmi permiţi ca şi eu să răspund la această întrebare. Îţi sunt aproape şi îţi cer cu umilinţă să mă ajuţi întotdeauna să fac voinţa Tatălui, după cum m-ai învăţat tu.

 

3/3

Joi din săptămâna a 8-a de peste an

Sir 42,15-26; Ps 32; Mc 10,46-52

„Curaj! Ridică-te, te cheamă!” (Mc 10,49)

Când dorim să-l întâlnim pe Isus şi căutăm milostivirea sa, el ne cheamă, chiar prin persoanele care ne înconjoară, iar noi putem auzi glasul său. Atunci când, conştienţi de sărăcia noastră, apelăm la Isus cu încredere, ne putem bucura de chemarea sa şi, asemenea lui Bartimeu, putem vedea cu claritate drumul care trebuie parcurs.

Isuse, noi nu încetăm şi nu renunţăm niciodată de a rosti numele tău: tu eşti lumina noastră!

 

4/3

Vineri din săptămâna a 8-a de peste an

Sir 44,1.9-13; Ps 149; Mc 11,11-25

„Trebuie să aveţi o credinţă puternică în Dumnezeu!” (Mc 11,22)

Credinţa în Dumnezeu s-a arătat în viaţa mea prin acceptarea tuturor evenimentelor: cele frumoase şi mai ales cele dureroase. Credinţa produce roade mai multe, când mă las ajutat de „fraţii” pe care Isus mi-i pune alături, ca şi de cuvântul său: atunci credinţa face să se nască şi să se dezvolte comuniunea.

 

5/3

Sâmbătă din săptămâna a 8-a de peste an

Sir 51,17-27; Ps 18; Mc 11,27-33

„Am căutat cu râvnă înţelepciunea în rugăciunea mea” (Sir 51,18)

Când sunt sârguincios în a face binele şi nu mă laud cu el, simt o bucurie care mă uşurează. Îţi mulţumesc, Isuse. Voi căuta astăzi să fiu cât mai zelos în a te iubi, dăruind surâsul tău celui pe care îl voi întâlni.

 

6/3

+ DUMINICA a 9-a de peste an

Dt 11,18.26-28; Ps 30; Rom 3,21-25a.28; Mt 7,21-27

„Nu oricine îmi zice „Doamne, Doamne” va intra în împărăţia cerurilor” (Mt 7,21)

Chiar şi eu credeam şi uneori mai cred că ajunge să spun „Doamne, Doamne...”. Însă am văzut că rugăciunea este doar începutul unui raport cu el. El se simte iubit de noi când ascultăm de el, exact ca orice tată şi mamă în raport cu proprii fii.

 

7/3

Luni din săptămâna a 9-a de peste an

Sir 51,1-12; Ps 123; Mt 10,28-33

„Îl vor respecta pe fiul meu” (Mc 12,6)

Isus îi atribuie lui Dumnezeu aceste cuvinte, pentru a ne face astfel să vedem marea sa iubire faţă de oameni. Aceştia i-au refuzat şi i-au ucis pe profeţii săi, dar Tatăl nu se descurajează şi li-l trimite chiar pe Fiul. El ştie că oamenii nu au devenit buni şi că prin urmare există riscul de a-l ucide şi pe acel Fiu. Îl trimite oricum, pentru că îi iubeşte cu adevărat!

 

8/3

Marţi din săptămâna a 9-a de peste an

Tob 2,10-23; Ps 111; Mc 12,13-17

„Nu cauţi la faţa omului” (Mc 12,14)

Este un frumos elogiu adresat lui Isus. El nu se lasă condiţionat nici de cel care îl laudă, nici de cel care îl dezaprobă. De-aş avea şi eu libertatea lui Isus! Laudele oamenilor îmi plac şi îmi aduc bucurie, dojenile lor mă umplu de amărăciune, astfel încât, pentru a nu le primi, caut să mă comport cum le place altora. Eliberează-mă, Doamne Isuse!

 

9/3

MIERCUREA CENUŞII (post şi ab.)

Ioel 2,12-18; Ps 50; 2Cor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18

„Când dai pomană, nu trâmbiţa înaintea ta” (Mt 6,2)

Timpul Postului Mare este timp de ascultare mai intensă a cuvântului lui Dumnezeu. El vrea să ne vadă liberi, iar libertatea începe cu voinţa de a face totul, chiar şi binele, numai din iubire faţă de el. Devin astfel liber de judecata altora, precum şi liber de vanitatea mea şi de orgoliul meu.

 

10/3

Joi după Miercurea Cenuşii

Dt 30,15-20; Ps 1; Lc 9,22-25

„Cine va voi să-şi scape viaţa, o va pierde” (Lc 9,24)

Cine caută să se mulţumească pe sine, face să crească egoismul său, iar egoismul nu găseşte loc în casa Tatălui. Însă cel care iubeşte şi slujeşte, se deschide faţă de el, faţă de viaţa sa: o primeşte, se bucură de ea şi o dăruieşte.

 

11/3

Vineri după Miercurea Cenuşii

Is 58,1-9a; Ps 50; Mt 9,14-15

„Îl vei striga şi el îţi va zice: «Iată-mă!»” (Is 58,9)

Tată, tu eşti întotdeauna gata să ne asculţi şi vrei ca să ştim aceasta. Noi avem întotdeauna nevoie şi tu te bucuri, când vezi că ne îndreptăm spre tine cu încredere. Ne răspunzi şi astfel te cunoaştem ca un adevărat tată!

Îţi mulţumim, Părinte bun, pentru acest timp al Postului Mare, timp favorabil pentru convertirea mea.

 

12/3

Sâmbătă după Miercurea Cenuşii

Is 58,9b-14; Ps 85; Lc 5,27-32

„Urmează-mă!” (Lc 5,27)

Cum este posibil, Isuse, ca tu să mă vrei şi pe mine aproape de tine? Sunt şi voi fi întotdeauna un păcătos! Poate din partea mea vei primi mai multe trădări decât fapte de fidelitate şi adesea îţi voi face o impresie proastă! Am greşit atât de mult în viaţa mea şi am fost refuzat de oameni, iar tu îmi zici: „Urmează-mă”? Dacă, în ciuda tuturor acestora, mă vrei cu tine, eu îţi răspund cu bucurie: iată-mă!

 

13/3

+ DUMINICA 1 din Post

Gen 2,7-9;3,1-7; Ps 50; Rom 5,12-19 ; Mt 4,1-11

„Domnului Dumnezeului tău să te închini” (Mt 4,10)

Îţi mulţumesc, Isuse: ai învins ispita pe care satana ţi-a propus-o, oferindu-ţi, dacă i te vei fi închinat, putere şi bogăţie. Îţi mulţumesc pentru că, întărit de cuvântul lui Dumnezeu şi de prima sa poruncă, ai fost prompt în a discerne înşelăciunea. Îţi mulţumesc pentru că inima ta şi sufletul tău au fost ascultătoare numai de Tatăl: el, cel fidel promisiunilor sale, după încercare te-a încununat cu slava cea veşnică.

 

14/3

Luni din săptămâna 1 din Post

Lev 19,1-2.11-18; Ps 18; Mt 25,31-46

„Să judeci pe aproapele tău după dreptate” (Lev 19,15)

Cine poate reuşi în această privinţă? Numai Isus, cel drept, ştie să judece cu dreptate! Vreau să învăţ de la tine, Isuse, menţinând mereu o privire de iubire şi de milostivire faţă de toţi! Îl voi preamări astfel împreună cu tine pe Tatăl, ca un adevărat fiu al său!

 

15/3

Marţi din săptămâna 1 din Post

Is 55,10-11; Ps 33; Mt 6,7-15

„Nu ne duce pe noi în ispită” (Mt 6,13)

Isuse, tu ştii dacă te iubesc sau nu şi vrei ca şi eu să cresc în această cunoaştere. Îţi mulţumesc pentru momentele de ispită pe care le permiţi şi pentru că, arătându-mi slăbiciunea mea, îmi dai şi cuvintele pentru a cere ajutorul tău. Ispita este ocazia de a-ţi demonstra fidelitatea mea şi de a o gusta pe a ta: „Fericit este omul pe care Dumnezeu îl încearcă”.

 

16/3

Miercuri din săptămâna 1 din Post

Iona 3,1-10; Ps 50; Lc 11,29-32

„Aici este unul mai mare decât Iona” (Lc 11,32)

Iona, deşi a fost un profet neglijent, i-a făcut pe niniviteni să renunţe la com­por­tarea lor cea rea şi i-a ajutat să obţină îndurare de la Dumnezeu. Isus este mai mare decât Iona! Prin cuvântul său, care este cuvântul lui Dumnezeu, ne dă posi­bi­litatea de a trece de la moartea pă­ca­tului, acea groaznică situaţie a înde­păr­tării de Dumnezeu, la viaţa de pri­etenie cu el. Ne vom strădui să rămâ­nem sub influenţa iubirii sale şi să trăim conform invitaţiei sale la rugăciune, post şi pomană: viaţa sa în noi va deveni tot mai viguroasă.

 

17/3

Joi din săptămâna 1 din Post

Est 14,1.3-5.12-14; Ps 137; Mt 7,7-12

„Cine cere primeşte” (Mt 7,8)

Ne putem încrede în Isus, întotdeauna. Şi aceste cuvinte ale sale, pe care le citim astăzi, sunt adevărate. Să-i cerem aşadar lucruri mari Tatălui ceresc, lăsându-ne inspiraţi de Duhul Sfânt, Duh de iubire, şi să acordăm atenţie certitudinii că am fost deja ascultaţi de el, trăind în recunoştinţă şi în pace.

 

18/3

Vineri din săptămâna 1 din Post

Ez 18,21-28; Ps 129; Mt 5,20-26

„El va fi viu şi nu va muri” (Ez 18,28)

Am trăit într-o anumită perioadă ca sclav al păcatului; când m-am întors şi am fost eliberat prin har, am avut pace şi bucurie în inimă şi am simţit că retrăiesc. Îţi mulţumesc, Isuse, pentru milostivirea ta!

 

19/3

Sâmbătă din săptămâna 1 din Post

2Sam 7,4-5a.12-14a.16; Ps 88; Rom 4,13.16-18.22; Mt 1,16-24 (Lc 2,41-51)

„Fiind drept” (Mt 1,19)

Despre sfântul Iosif nu se vorbeşte mult în evanghelie, despre el nu s-a spus aproape nici un cuvânt, dar Biserica l-a voit patron al său, pe el care a avut grijă de Isus şi de Maria printr-o dăruire totală. Era un bărbat drept: ştia să-l asculte pe Tatăl şi se lăsa condus de către el.

Sfinte Iosife, îţi mulţumim pentru că ai grijă de noi şi de toată Biserica, marea familie a Tatălui: învaţă-ne să discernem şi să împlinim cu iubire filială voinţa sa!

 

20/3

+ DUMINICA a 2-a din Post

Gen 12,1-4a; Ps 32; 2Tim 1,8b-10; Mt 17,1-9

„Un nor luminos i-a învăluit” (Mt 17,5)

Pe munte, Isus îi face pe ai săi să cunoască ceva din natura sa divină: învăluit în lumină se revelează ca Dumnezeu. O lumină de sus „îi va acoperi” şi pe ucenicii săi, iar ei încep să trăiască o viaţă nouă împreună cu Isus, ascultă de el. După Rusalii, întăriţi cu putere de sus, vor putea să meargă şi să povestească ceea ce au văzut şi au auzit.

 

21/3

Luni din săptămâna a 2-a din Post

Dan 9,4b-10; Ps 78; Lc 6,36-38

„Iertaţi, şi veţi fi iertaţi” (Lc 6,37)

Îţi mulţumesc, Isuse, pentru bucuria şi pacea pe care le simt ori de câte ori reuşesc, cu ajutorul tău, să-l iert pe fratele meu. Îţi mulţumesc: când iert pronunţând în mod expres numele tău, tu ştergi şi amintirea nedreptăţii ce mi s-a făcut şi mă faci să cresc în iubirea fraternă. Îţi mulţumesc: când acord iertarea din inimă, pot să îndrăznesc a o cere Tatălui pentru păcatele mele.

 

22/3

Marţi din săptămâna a 2-a din Post

Is 1,10.16-20; Ps 49; Mt 23,1-12

„Unul este Învăţătorul vostru, Cristos” (Mt 23,10)

Astăzi mulţi sunt înclinaţi să creadă că „...ajunge doar să iubeşti şi mergi în paradis!” Nu, nu este aşa! Nu sunt multe căi pentru a ajunge la Tatăl. Isus a spus: „Eu sunt calea”, iar el este unic. A ne lăsa înşelaţi în ceea ce priveşte un lucru atât de important este dauna cea mai gravă pe care ne-o facem nouă înşine!

Isuse, eu vreau să mă încredinţez ţie, care îl cunoşti pe Tatăl şi care mă conduci spre el cu fidelitate!

 

23/3

Miercuri din săptămâna a 2-a din Post

Ier 18,18-20; Ps 30; Mt 20,17-28

„Între voi să nu fie aşa” (Mt 20,26)

Îţi mulţumesc, Isuse, pentru claritatea ta în a indica în ce fel vom trăi împreună în împărăţia ta. Cei pe care îi vei chema să facă parte din ea vor primi ca lege dragostea, astfel că unii vor fi în slujba altora şi cel mai mare va fi cel mic care este slujit. De asemenea, va fi mare cel care va căuta să trăiască în umilinţă asemenea ţie, care te-ai umilit până la cruce, pentru a intra apoi, prin Învierea ta, în slava Tatălui.

 

24/3

Joi din săptămâna a 2-a din Post

Ier 17,5-10; Ps 1; Lc 16,19-31

„A cărui speranţă este Domnul” (Ier 17,7)

Este cu adevărat fericit, în pace, liniştit, senin, cel care ştie să se încreadă în Domnul, sprijinindu-se cu încredere de el în orice situaţie. Eu, din păcate ade­sea, caut în mod instinctiv să mă pun în siguranţă prin forţele mele: Domnul nu este nădejdea mea.

Poate şi tu ai această experienţă şi atunci împăr­tă­şesc cu tine un sfat pe care l-am pri­mit: începe să te încredinţezi Tatălui în lucru­rile mici; experimentând fidelitatea sa, vei învăţa puţin câte puţin să te încre­dinţezi tot mai mult şi acele situaţii care cer mai multă lăsare în voia lui.

 

25/3

Vineri din săptămâna a 2-a din Post

Is 7,10-14;8,10; Ps 39; Evr 10,4-10; Lc 1,26-38

„Bucură-te, Domnul este cu tine” (Lc 1,28)

Îţi mulţumesc, Tată, pentru bucuria ta pentru Maria, cea cu totul curată. Îţi mulţumesc, Marie, pentru că în ad­miraţia şi teama de a te şti aleasă ca „fecioara lui Israel”, ţi-ai arătat dis­po­nibilitatea deplină faţă de Dum­nezeu. Îţi mulţumesc pentru încrederea ta în el care din acel moment te-a călăuzit şi „te-a îmbrăcat cu umbra sa”. Îţi mul­ţumesc pentru bucuria cu care ai pri­mit cuvântul îngerului. Îţi mulţumesc pentru că putem cânta împreună cu toată Biserica: Bucură-te, Marie, Mama lui Emanuel!

 

26/3

Sâmbătă din săptămâna a 2-a din Post

Mih 7,14-15.18-20; Ps 102; Lc 15,1-3.11-32

„Acest frate al tău era mort şi a înviat” (Lc 15,32)

Dacă am iubire în suflet, mă bucur atunci când o persoană, căită, se întoarce de la un comportament decăzut la o viaţă de fiu al lui Dumnezeu.

Duhule Sfinte, dă-ne întotdeauna sentimentele lui Isus faţă de aproapele!

 

27/3

+ DUMINICA a 3-a din Post

Ex 17,3-7; Ps 94; Rom 5,1-2.5-8; In 4,5-42

„I-a zis Isus: «Eu sunt, cel care vorbeşte cu tine!»” (In 4,26)

Isuse, tu nu oboseşti apropiindu-te de om, după cum Tatăl tău procedase faţă de Adam. Acceptând să vii pe pământ, nu ai refuzat să mergi şi să te osteneşti pentru a-l întâlni pe cel care nu cunoştea încă adevăratul chip al lui Dumnezeu. Astăzi continui să o faci, ca Înviat, în Biserica ta, dându-ne, prin scufundarea apei de Botez, puterea de a ne lepăda de satana şi de toate ispitele lui, pentru a crede în tine, care eşti adevărul, acela care ne conduce spre Tatăl.

 

28/3

Luni din săptămâna a 3-a din Post

2Rg 5,1-15a; Ps 41; Lc 4,24-30

„Nici un profet nu este bine primit în patria sa” (Lc 4,24)

Când Isus ne dă puterea de a asculta de el cu iubire, ni se poate întâmpla şi nouă să nu fim bine primiţi în familie sau la locul de muncă sau în mediul nostru; atunci ne vom aduna în jurul lui Isus, respins de către concetăţeni, şi vom accepta în pace acea umilinţă şi suferinţa singurătăţii.

 

29/3

Marţi din săptămâna a 3-a din Post

Dan 3,25.34-43; Ps 24; Mt 18,21-35

„Tot aşa vă va face şi Tatăl meu ceresc, dacă nu va ierta fiecare din inimă” (Mt 18,35)

Sărmanul de mine! Este aşa de greu să iert din inimă, aşa încât Tatăl va putea să-mi ierte foarte puţin... Da, dacă totul ar depinde de capacitatea şi de bunătatea mea, aş fi într-adevăr pierdut! Însă Isus a spus şi: „Cereţi şi vi se va da”. Tată sfânt şi milostiv, ai milă de mine, ajută-mă să înving rezistenţele resentimentelor mele, astfel încât tu să-mi poţi dărui cu generozitate toată iertarea pe care o doreşti.

 

30/3

Miercuri din săptămâna a 3-a din Post

Dt 4,1.5-9; Ps 147; Mt 5,17-19

„Nu am venit să desfiinţez, ci să desăvârşesc” (Mt 5,17)

Isus nu vrea să înmulţească legile sale şi poruncile sale, ci intră în noi pentru a împlini iubirea Tatălui, acea iubire care se realizează trăind poruncile sale. A împlini cu iubire voinţa Tatălui devine pentru noi hrană şi băutură, energie şi bucurie de a trăi: trăind astfel, într-adevăr, îl primim pe Duhul Sfânt, dulce oaspete al sufletului, cea mai dulce mângâiere.

 

31/3

Joi din săptămâna a 3-a din Post

Ier 7,23-28; Ps 94; Lc 11,14-23

„Cine nu adună cu mine, risipeşte” (Lc 11,23)

Cred, Isuse, că tu eşti înţelepciunea şi milostivirea lui Dumnezeu şi că ne înveţi să împlinim voinţa sa, să trăim în iubirea sa. Vreau, cu ajutorul tău, să rămân întotdeauna cu tine şi să fac ceea ce îmi vei spune zi de zi. Îţi mulţumesc, pentru că eşti alături de noi!