1/6

Miercuri din săptămâna a 6-a a Paştelui

1Cor 1,18-25; Ps 30; Lc 9,23-26

„Tot ce are Tatăl este al meu” (In 16,15)

Cel care spune aceste cuvinte este Isus!

Da, Isuse, eu cred că tu şi Tatăl, pe care prin tine şi noi putem să-l cunoaştem, sunteţi o singură inimă şi un singur suflet! Îţi mulţumesc! Duhul Sfânt, care vă uneşte, să trăiască în familiile noastre, în inimile noastre, în comunităţile noastre parohiale...

 

2/6

+ ÎNĂLŢAREA DOMNULUI

Fap 1,1-11; Ps 46; Ef 1,17-23; Mt 28,16-20

„Întristarea voastră se va întoarce în bucurie” (In 16,20)

Într-o dimineaţă, probabil din cauza unei indispoziţii fizice, mă aflam în suferinţă: vedeam cu claritate cât eram de slab şi imperfect. Nu am putut face altceva decât să mă încredinţez lui Isus, punând în mâinile lui sărăcia mea. Am rămas uimit văzând cum el m-a refăcut, dându-mi şi harul de a face cu bucurie o slujire pentru unii fraţi.

 

3/6

Vineri din săptămâna a 6-a a Paştelui

Înţ 3,1-9; Ps 125; Mt 10,28-33

„Continuă să vorbeşti” (Fap 18,9)

Isus îi susţine şi le dă curaj acelora pe care i-a ales pentru a anunţa evanghelia sa. El a promis: „Iată, eu sunt cu voi în toate zilele”.

Îţi mulţumesc, Doamne, pentru că prin darul Duhului Sfânt îl ajuţi pe orice creştin să-ţi fie martor prin viaţă şi îţi mulţumesc, de asemenea, pentru că prin oboseala lor îi susţii pe aceia pe care tu i-ai însărcinat să anunţe cuvântul tău.

 

4/6

Sâmbătă din săptămâna a 6-a a Paştelui

Fap 18,23-28; Ps 46; In 16,23b-28

„Însuşi Tatăl vă iubeşte” (In 16,27)

Isus spune cu siguranţă că cei care îl iubesc sunt iubiţi de către Tatăl său. Ascultând de Isus de bună voie, am făcut experienţa iubirii lui Dumnezeu Tatăl: dând ceva am primit mai mult şi atâta bucurie!

 

5/6

+ DUMINICA a 7-a a Paştelui

Fap 1,12-14; Ps 26; 1Pt 4,13-16; In 17,1-11a

„Eu cu voi sunt în toate zilele” (Mt 28,20)

Un apel telefonic important, de mult timp aşteptat, nu sosea. La uşa inimii mele stăteau neliniştea şi preocuparea. Atunci am invocat numele lui Isus; în acel moment a sunat telefonul. Îţi mulţumesc, Isuse, pentru că eşti aproape de noi chiar şi în cele mai mici întâmplări din toate zilele, aşa precum ne-ai revelat şi ne-ai invitat să credem. Tu eşti într-adevăr cu noi, cu iubirea pe care o posezi în slava lui Dumnezeu, şezând la dreapta Tatălui.

 

6/6

Luni din săptămâna a 7-a a Paştelui

Fap 19,1-8; Ps 67; In 16,29-33

„Acum credeţi?” (In 16,31)

Îţi mulţumesc, Doamne Isuse, pentru darul de a crede în tine. Îţi mulţumesc şi pentru momentele în care pui la încercare credinţa mea. Mă încred în tine, autor şi desăvârşitor al credinţei, pentru că tu poţi să mă faci umil şi simplu şi deci capabil de a crede cu adevărat!

 

7/6

Marţi din săptămâna a 7-a a Paştelui

Fap 20,17-27; Ps 67; In 17,1-11a

„Eu mă rog pentru ei” (In 17,9)

Isus are o grijă specială faţă de ucenicii săi şi se roagă pentru ei, pentru ca să ştie a se iubi cu iubirea sa şi a deveni o singură inimă şi un singur suflet, după cum este el faţă de Tatăl său.

Îţi mulţumesc, Isuse, pentru că mijloceşti pentru toţi cei care cred în tine.

 

8/6

Miercuri din săptămâna a 7-a a Paştelui

Fap 20,28-38; Ps 67; In 17,11b-19

„Eu le-am dat cuvântul tău” (In 17,14)

Isus vorbeşte Tatălui său despre apostolii săi; le-a dat cuvântul său sfânt, toată înţelepciunea sa, izvor de viaţă bună şi desăvârşită.

Îţi mulţumesc, Isuse, pentru că ne dai şi nouă cuvântul vieţii, pentru că, primindu-l cu credinţă şi iubire, trăim în sfinţenie.

 

9/6

Joi din săptămâna a 7-a a Paştelui

Fap 22,30;23,6-11; Ps 15; In 17,20-26

„Curaj!” (Fap 23,11)

Aş dori să rămân recules, în rugăciune, dar sunt solicitat în mod continuu de diferite slujiri; vestea unei boli grave în familie încearcă sufletul meu, şi apoi o neînţelegere între fraţi, precum şi o neascultare neevitată... Inima mea este mereu încercuită şi atacată!

Îţi mulţumesc, Isuse, pentru acest cuvânt al tău care, precum lui Paul, îmi redă putere şi speranţă şi mie.

 

10/6

Vineri din săptămâna a 7-a a Paştelui

Fap 25,13-21; Ps 102; In 21,15-19

„Doamne, tu ştii că te iubesc” (In 21,16)

Isus se aşteaptă ca noi, creştinii, să-l iubim ascultând de el. Atunci el ne va putea încredinţa vreo slujire în Biserica sa, ca unor colaboratori ai săi, angajaţi la răspândirea împărăţiei sale.

Duhule Sfânt, ajută-mă pentru ca să-i pot spune lui Isus: „Te iubesc, tu ştii”.

 

11/6

Sâmbătă din săptămâna a 7-a a Paştelui

Fap 11,21b-26;13,1-3; Ps 97; Mt 10,7-13

„Doamne, cine este cel care te va trăda?” (In 21,20)

Cine îl iubeşte pe Isus ascultând de el, se va bucura de încrederea sa, va avea o inimă simplă şi docilă; totuşi se poate sta cu el fără a-l iubi, cu pericolul de a ajunge să-l trădăm.

Doamne, Părinte Sfânt, „vezi dacă merg pe o cale a minciunii şi condu-mă pe calea vieţii”.

 

12/6

+ COBORÂREA SF. DUH (RUSALIILE)

Fap 2,1-11; Ps 103; 1Cor 12,3b-7.12-13; In 20,19-23

„Ucenicii s-au bucurat văzându-l pe Domnul” (In 20,20)

Ucenicii sunt încă scufundaţi în întunecimile patimii şi morţii lui Isus. A-l revedea acolo, viu, înviat, le umple inima de o bucurie pe care nu au cunoscut-o niciodată mai înainte. Acest lucru este valabil şi pentru noi, atunci când, susţinuţi de Duhul Sfânt, intrăm în întunericul încercării, plini de încredere în el. Vino, Duhule Sfânt, şi transformă Biserica într-un martor plin de bucurie al lui Isus cel înviat!

 

13/6

Luni din săptămâna a 11-a de peste an

Is 61,1-3a; Ps 18; Lc 10,1-9

„Vă îndemnăm să nu lăsaţi ca harul lui Dumnezeu să fie fără rod în voi” (2Cor 6,1)

Sfântul Paul ne îndeamnă şi pe noi să profităm de timpul prezent pentru a primi acţiunea Duhului Sfânt în inimile noastre. Când o sugestie interioară bună, dacă nu o urmez în viaţă, dispreţuiesc acest dar al lui Dumnezeu; astfel şi atunci când primesc sacramentele, dacă viaţa mea nu se aseamănă cu cea a lui Isus, este ca şi cum le-aş primi în zadar.

Sfinte Antoane de Padova, mijloceşte pentru noi!

 

14/6

Marţi din săptămâna a 11-a de peste an

2Cor 8,1-9; Ps 145; Mt 5,43-48

„Iubiţi pe duşmanii voştri” (Mt 5,44)

Isuse, privesc la tine şi văd trăit de către tine acest cuvânt al tău şi chiar şi pentru mine posibilitatea de a-l trăi, cu ajutorul tău. Cred că astfel lumea poate fi vindecată de pe urma violenţei şi găsi în tine adevărata pace.

Duhule Sfânt, vino şi ajută-ne să-i iubim pe toţi!

 

15/6

Miercuri din săptămâna a 11-a de peste an

2Cor 9,6-11; Ps 111; Mt 6,1-6.16-18

„El vă va face bogaţi în toate, ca să puteţi dărui cu generozitate” (2Cor 9,11)

Sfântul Paul îi încurajează pe creştini să-şi doneze cu bucurie ofranda lor pentru nevoile fraţilor în credinţă. Îi asigură că Tatăl îi va răsplăti din belşug, îmbogăţindu-i tot mai mult cu orice fel de generozitate.

Îţi mulţumesc, Isuse, pentru că ţi-ai dat viaţa pentru toţi.

 

16/6

Joi din săptămâna a 11-a de peste an

2Cor 11,1-11; Ps 110; Mt 6,7-15

„Tatăl nostru, care eşti în ceruri” (Mt 6,9)

A şti să ne rugăm este împlinirea naturii noastre umane. Isuse, îţi mulţumesc că ai eliberat inima mea de părerea că sunt necesare multe cuvinte şi multe cereri şi îţi mulţumesc şi pentru singurătate. M-ai făcut să cunosc un Tată care ascultă şi iubeşte: în el găsesc totul. Amin.

 

17/6

Vineri din săptămâna a 11-a de peste an

2Cor 11,18.21b-30; Ps 33; Mt 6,19-23

„Nu vă adunaţi comori pe pământ” (Mt 6,19)

Isus, înţelepciunea lui Dumnezeu, prin iubirea fraternă şi paternă pe care o are faţă de noi, ne adresează astăzi aceste cuvinte. El ne îndrumă să folosim bunurile pe care ni le-a dat pentru a-l ajuta pe cel care este în nevoie; el însuşi ne va răsplăti în cer.

Îţi mulţumim, Doamne Isuse!

 

18/6

Sâmbătă din săptămâna a 11-a de peste an

2Cor 12,1-10; Ps 33; Mt 6,24-34

„Fiecărei zile îi ajunge necazul ei” (Mt 6,34)

În acest timp dominat de nelinişte şi în care pare că totul este dobândit prin forţă, prin înşelăciunea banului şi prin merite, Cuvintele tale, Isuse, răsună şi mai puternic: totul este darul Tatălui!

Îţi mulţumesc, Părinte bun, pentru bucurii şi dureri, pentru bogăţie şi sărăcie. Ştiu că totul face parte din gândul tău de iubire faţă de mine: nu trebuie să mă preocup pentru ceea ce se va întâmpla mâine.

 

19/6

+ PREASFÂNTA TREIME

Ex 34,4b-6.8-9; Ps Dan 3,52-56; 2Cor 13,11-13; In 3,16-18

„Cine crede în el nu este osândit” (In 3,18)

Mărire ţie, Preasfântă Treime! Planul tău de iubire, Tată, se realizează prin puterea Duhului Sfânt, prin Fiul tău Isus. El a început să apară când ne-ai creat, a continuat când ne-ai răscumpărat; acum se împlineşte în timp ce, zi de zi, ne atragi la Isus: crezând în el găsim pacea!

 

20/6

Luni din săptămâna a 12-a de peste an

Gen 12,1-9; Ps 32; Mt 7,1-5

„Nu judecaţi, ca să nu fiţi judecaţi” (Mt 7,1)

Milostivirea de care noi dăm dovadă faţă de fratele nostru ne este restituită de către Domnul însuşi: ne-a promis-o Isus. Astfel, când „acoperim” slăbiciunile fraţilor noştri, când, în loc să-i judecăm, ne situăm de partea Tatălui pentru a-i apăra de duşman, mergem pe o cale a purificării: prin iubire ne apropiem de Tatăl, intrăm tot mai mult în viaţa sa, în bucuria sa.

 

21/6

Marţi din săptămâna a 12-a de peste an

Fil 3,8-14; Ps 15; Mt 13,44-46

„Strâmtă este poarta care duce la viaţă” (Mt 7,14)

Pe această poartă au trecut toţi sfinţii. Această poartă înseamnă Isus: înseamnă a-l urma pe el, exemplul său, cuvântul său, cu puterea Duhului Sfânt care ne-a fost dăruit.

Părinte bun, ne încredem în ajutorul tău!

 

22/6

Miercuri din săptămâna a 12-a de peste an

Gen 15,1-12.17-18; Ps 104; Mt 7,15-20

„După roadele lor îi veţi recunoaşte” (Mt 7,16)

Isus ne avertizează cu privire la falşii profeţi şi învăţători: ei se recunosc după roadele lor. Dacă nu au în ei cuvintele lui Isus şi nu aderă la Biserica sa sau nu o respectă, sunt profeţi falşi învăţători ai minciunii.

Isuse, dă-ne discernământul tău!

 

23/6

+ TRUPUL ŞI SÂNGELE DOMNULUI

Dt 8,2-3.14b-16a; Ps 147; 1Cor 10,16-17; In 6,51-59

„Plecaţi de la mine nelegiuiţilor” (Mt 7,23)

Chiar dacă fac atâtea lucruri frumoase, dar din iubire de sine şi nu din iubire faţă de Isus, nu din spirit de ascultare şi unire cu cei pe care el i-a ales să-l reprezinte, Isus îmi va spune într-o zi: „Nu te-am cunoscut niciodată, pleacă de la mine”.

 

24/6

Vineri din săptămâna a 12-a de peste an

Is 49,1-6; Ps 138; Fap 13,22-26; Lc 1,57-66.80

„Toţi s-au mirat” (Lc 1,63)

Toate rudele şi vecinii s-au mirat la vederea hotărârii cu care Zaharia scrie numele lui Ioan pe tăbliţă. El învăţase că trebuie să crezi şi să asculţi mai degrabă de Dumnezeu decât de propriile sentimente.

 

25/6

Sâmbătă din săptămâna a 12-a de peste an

Gen 18,1-15; Ps Lc 1,47-50.53-55; Mt 8,5-17

„I-a zis: «Voi merge şi îl voi vindeca!»” (Mt 8,7)

Aceste cuvinte sunt adresate de Isus centurionului care, la Cafarnaum, îi cerea să-l vindece pe slujitorul său aflat în agonie. Isus este acela care a venit pentru a lua asupra sa infirmităţile noastre şi a se împovăra cu bolile şi suferinţele noastre dându-ne mântuirea sa.

Îţi mulţumim, Doamne Isuse!

 

26/6

+ DUMINICA a 13-a de peste an

2Rg 4,8-11.14-16a; Ps 88; Rom 6,3-4.8-11; Mt 10,37-42

„Cel care mă va mânca pe mine va trăi prin mine” (In 6,57)

Solemnitatea de astăzi ne aminteşte darul inestimabil pe care Isus l-a făcut oferindu-ne trupul său, izvor de viaţă veşnică. Biserica este prezenţa vie a acestui trup care dă viaţă lumii. Acolo unde Biserica este prezentă, viaţa înfloreşte, iar omul regăseşte demnitatea, speranţa şi vitalitatea.

 

27/6

Luni din săptămâna a 13-a de peste an

Gen 18,16-33; Ps 102; Mt 8,18-22

„Fiul Omului nu are unde să-şi plece capul” (Mt 8,20)

Când cineva mă întreabă: „Ce garanţii îţi oferă comunitatea ta?”, eu răspund: „Cuvântul lui Dumnezeu şi iubirea sa”. Pentru mulţi acest răspuns este nesocotit şi dă naştere la închidere şi refuz. Pentru mine înseamnă a putea împărtăşi cu Isus sărăcia şi lăsarea în voia Tatălui: el este Tată astăzi şi va fi şi mâine, un Tată care a dat dovadă de fidelitate în Biserică.

 

28/6

Marţi din săptămâna a 13-a de peste an

2Tim 2,22b-26; Ps 118; In 17,20-26

„Ucenicii l-au urmat” (Mt 8,23)

Doamne Isuse, abia răspunsesei celor două persoane care îşi exprimaseră dorinţa de a te urma: unuia i-ai spus că tu nu puteai să-i asiguri o locuinţă stabilă, iar celuilalt i-ai cerut să te pună mai presus de toate. Tu mi-ai adresat şi mie aceste cerinţe: le-am primit şi am văzut că într-adevăr tu te gândeşti la toate necesităţile şi umpli toate golurile.

 

29/6

Miercuri din săptămâna a 13-a de peste an

Fap 12,1-11; Ps 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19

„I-a întrebat: «Dar voi, cine spuneţi că sunt eu?»” (Mt 16,15)

Tu, Doamne Isuse, ai voit să pui această întrebare ucenicilor tăi pentru că ţi-ai dat seama că eşti neînţeles. Fariseii şi cărturarii care te ascultau erau atenţi numai la propriile poziţii de legalitate şi la propria putere prin instituţia tim­pului. Cea mai mare parte a mulţimii te considera unul dintre marii profeţi, vestitori ai cuvântului lui Dumnezeu şi ai lui Mesia... dar tu inaugurasei deja împărăţia ta şi îi chemai pe ai tăi să slujească în ea; aşadar, ei trebuie să ştie cu precizie cine eşti.

 

30/6

Joi din săptămâna a 13-a de peste an

Gen 22,1-19; Ps 114; Mt 9,1-8

„Omul s-a ridicat şi s-a dus acasă” (Mt 9,7)

Paraliticul s-a ridicat şi s-a dus acasă vindecat şi iertat: vindecat de paralizia care îl făcea dependent de alţii şi iertat, adică readus la comuniunea cu Dumnezeu. Care este darul cel mai mare? O spune psalmul „Harul tău preţuieşte mai mult decât viaţa”. Isus a venit pentru a ne vindeca de păcat, care este dezordine şi provoacă multe boli.