1/8

Luni din săptămâna a 18-a de peste an

Rom 8,1-4; Ps 88; In 15,9-17

„Doamne, salvează-mă!” (Mt 14,30)

Isus îl poate „salva” pe oricine se încrede în el. Când m-am aflat în situaţii dificile şi l-am rugat să mă ajute, el mi-a venit în ajutor. Adevărata salvare înseamnă a trăi întotdeauna pentru el, uniţi cu el: atunci viaţa noastră găseşte pace şi aduce rod bun.

Îţi mulţumim pentru că eşti alături de noi, Doamne Isuse!

 

2/8

Marţi din săptămâna a 18-a de peste an

Num 12,1-13; Ps 50; Mt 15,1-2.10-14

„Orice plantă, pe care n-a sădit-o Tatăl meu ceresc, va fi smulsă” (Mt 15,13)

Planta despre care vorbeşti, Isuse, este modul de a se ruga al fariseilor veniţi pentru a te întreba în legătură cu alimentele. Ascultând afirmaţia ta că nu ceea ce se mănâncă îl duce sau nu pe om la păcat, ci mai degrabă sentimentele şi gândurile inimii, se scandalizează. Ei consideră învăţătura ta o înşelăciune care îndepărtează de Dumnezeu. Cel care se ridică astfel împotriva ta va fi „smuls de Dumnezeu”.

 

3/8

Miercuri din săptămâna a 18-a de peste an

Num 13,2-3a.25-33; 14,1.26-30.34-35; Ps 105; Mt 15,21-28

„Femeie, mare este credinţa ta!” (Mt 15,28)

Cine iubeşte nu pierde niciodată speranţa, ci merge în credinţa aceluia care este iubire atotputernică, îl caută, nu încetează să implore cu umilinţă ajutorul său pentru persoanele dragi, confruntate cu situaţii fără ieşire din punct de vedere uman. Iar Domnul, care este Tată şi mamă, va primi strigătul său îndurerat şi îi va da pace.

Îţi mulţumesc, Doamne Isuse, speranţă care nu înşală!

 

4/8

Joi din săptămâna a 18-a de peste an

Ez 3,16-21; Ps 22; Mt 9,35-10,1

„Ţie îţi voi da cheile împărăţiei cerurilor” (Mt 16,19)

Tu, Isuse, după profesiunea de credinţă a lui Petru, i-ai dat „cheile” împărăţiei tale. Îţi mulţumesc, Isuse, pentru această slujire pe care i-ai recunoscut-o lui şi urmaşilor lui. Îţi mulţumesc că pot să fiu aproape de tine, care eşti adevărul, rămânând credincios în Biserica Catolică.

 

5/8

Vineri din săptămâna a 18-a de peste an

Dt 4,32-40; Ps 76; Mt 16,24-28

„Cu ce preţ ar putea omul să-şi cumpere din nou viaţa?” (Mt 16,26)

Viaţa mea este un dar, dar inestimabil şi de nerepetat. Este darul lui Dumnezeu făcut omenirii, este un act de încredere pe care Dumnezeu l-a avut faţă de mine. Cum să-l răsplătesc? Este imposibil. Tot aurul din lume este praf inutil! Isus este unicul „lucru” care poate fi dat lui Dumnezeu ca preţ ce recompensează darul său.

 

6/8

Sâmbătă din săptămâna a 18-a de peste an

Dan 7,9-10.13-14 (2Pt 1,16-19); Ps 96; Mt 17,1-9

„Doamne, ce bine ne simţim aici” (Mt 17,4)

Când stau în adoraţie în faţa crucifixului, mă aflu în aceeaşi condiţie ca şi Petru, Iacob şi Ioan, care contemplă slava lui Isus şi a Tatălui.

Atunci îmi dau seama că pacea a cuprins inima mea şi îmi vine să strig plin de bucurie: ce bine mă simt aici!

 

7/8

+ DUMINICA a 19-a de peste an

1Rg 19,9a.11-13a; Ps 84; Rom 9,1-5; Mt 14,22-33

„Aveţi încredere, eu sunt, nu vă temeţi!” (Mt 14,27)

Şi astăzi Biserica în diferite părţi ale lumii este în noapte şi îi este frică. Fanatismul religiilor, opresiunea totalitarismelor cu persecuţia lor declarată sau ascunsă cauzează teamă. Mulţi, constatând aceasta, nu înţeleg şi îl critică pe Isus însuşi ca şi cum nu ar mai fi cu ei. Isus înviat ne invită să nu ne fie teamă, ci să mergem cu mai multă convingere la el angajându-ne cu mai multă hotă­râre pentru împărăţia sa. El va face să înceteze furtuna care ne înconjoară.

 

8/8

Luni din săptămâna a 19-a de peste an

1Cor 2,1-10a; Ps 95; Mt 5,13-16

„Iubiţi-l deci pe cel străin, căci şi voi aţi fost străini” (Dt 10,19)

Am primit de la Domnul semne şi minuni care ne-au făcut să cunoaştem iubirea sa faţă de noi. Acum el vrea ca şi noi să-l iubim pe „cel străin”, făcându-l să vadă şi să guste semnul cel mai frumos şi mai mare al Iubirii sale: Isus!

 

9/8

Marţi din săptămâna a 19-a de peste an

Est 4,17k-mrt; Ps 33; In 4,19-24

„Aveţi grijă să nu dispreţuiţi pe nici unul dintre aceştia mici” (Mt 18,10)

Credinţa ne dă o privire capabilă să atingă realităţile cele mai frumoase, care se ascund în lucrurile mici, în persoanele umile şi care pentru lume nu contează. Prin ele Dumnezeu poate să arate cu totul existenţa sa de Tată.

Îţi mulţumim, Isuse, pentru că împrăştii ceaţa care ne face să fim orbi!

 

10/8

Miercuri din săptămâna a 19-a de peste an

2Cor 9,6-10; Ps 111; In 12,24-26

„Dacă-mi slujeşte cineva, Tatăl meu îl va cinsti” (In 12,26)

Sfântul Laurenţiu diaconul l-a imitat pe Isus în a-i sluji pe toţi, până la jertfirea vieţii. Fiecare diacon şi fiecare creştin are această misiune de slujire şi iubire faţă de Biserica lui Cristos: astfel va da slavă Tatălui şi va fi cinstit de către el.

 

11/8

Joi din săptămâna a 19-a de peste an

1Cor 1,26-31; Ps 130; Mt 11,25-30

„Îngăduie-mă şi-ţi voi restitui totul” (Mt 18,29)

Clara cerea privilegiul sărăciei, adică să poată mărturisi înaintea lumii că Dumnezeu este Tată.

Isuse, ai milă de mine şi-ţi voi restitui totul: inima mea, mintea mea, orice acţiune a mea, astfel încât şi în mine, ca şi în Clara, să apară înaintea lumii faptul că Dumnezeu este Tată!

 

12/8

Vineri din săptămâna a 19-a de peste an

Ios 24,1-13; Ps 135; Mt 19,3-12

„Ceea ce Dumnezeu a unit omul să nu despartă” (Mt 19,6)

Uneori coexistă în noi sentimente puternice şi opuse, care luptă între ele şi ne împing să săvârşim gesturi de dezbinare, care produc un chin mai mare.

Dacă într-o calamitate am înlătura plusul sau minusul, calamitatea nu ar mai exista: acea luptă a sa internă produce lucruri bune!

Ceea ce Dumnezeu a unit, pentru un scop bun pe care numai el îl cunoaşte, omul nu face niciodată bine dacă desparte.

 

13/8

Sâmbătă din săptămâna a 19-a de peste an

Ios 24,14-29; Ps 15; Mt 19,13-15

„Temeţi-vă de Domnul şi slujiţi-l” (Ios 24,14)

Iosue, fiind pus de către Dumnezeu în fruntea poporului, îl îndeamnă prin aceste cuvinte, dând exemplu bun împreună cu toată familia sa.

Vreau să primesc aceste cuvinte puternice şi salutare şi să le trăiesc cu hotărâre şi recunoştinţă faţă de Isus, care ne-a iubit şi ne iubeşte în fiecare zi.

 

14/8

+ DUMINICA a 20-a de peste an

Is 56,1.6-7; Ps 66; Rom 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28

„Fie-ţi milă de mine, Doamne, Fiul lui David” (Mt 15,22)

O mamă îl roagă pe Isus pentru fiica chinuită de un diavol. Se duce la el cu umilinţă, cu credinţă, din iubire faţă de fiică. Isus nu o ascultă imediat; dar ea rămâne fermă în încrederea în el, cu atât de mare umilinţă şi atunci Isus îi dă harul cerut.

 

15/8

Luni din săptămâna a 20-a de peste an

Ap 11,19;12.1.3-6a.10; Ps 44; 1Cor 15,20-27; Lc 1,39-56

„Mi-a făcut lucruri mari Cel Atotputernic” (Lc 1,49)

Mamă a noastră, astăzi contemplăm „lucrarea” cea mai mare pe care Tatăl a făcut-o prin tine. Ne bucurăm în mod profund de aceasta şi îţi mulţumim deoarece ca o Mamă adevărată tu ne vrei părtaşi la bucuria ta! Cu autoritatea ta de Mamă o ceri pentru noi Domnului, iar nouă ne arăţi calea: să ne încredem în el şi să ascultăm de el asemenea copiilor. Tu ai cântat: „Ai privit la smerenia slujitoarei sale!”

 

16/8

Marţi din săptămâna a 20-a de peste an

Jud 6,11-24a; Ps 84; Mt 19,23-30

„Pentru Dumnezeu toate sunt posibile” (Mt 19,26)

Isus vorbeşte despre bogăţie ca despre obstacolul cel mai mare pentru cel care vrea să răspundă chemării sale.

Aşa a fost în cazul meu. Casa pe care o posedam, munca, tot ceea ce econo­mi­sisem reprezentau o garanţie şi o siguranţă atât de concretă, încât eram împiedicat să primesc plinătatea iubirii pe care Isus mi-o oferea. Când, prin harul său, am reuşit să înţeleg că el putea să se îngrijească de viaţa mea, acel idol teribil a dispărut.

Îţi mulţumesc, Isuse, fiindcă pentru tine totul e posibil!

 

17/8

Miercuri din săptămâna a 20-a de peste an

Jud 9,6-15; Ps 20; Mt 20,1-16a

„Mergeţi şi voi în via mea” (Mt 20,7)

Îţi mulţumesc, Isuse! Tu m-ai văzut şi pe mine: eram fără iubire, fără speranţă, fără un scop pentru care să trăiesc. Ai avut milă de mine: acum ştiu să îţi aparţin şi că orice moment al zilei mele este preţios pentru via ta! Îţi mulţumesc încă o dată, Isuse!

 

18/8

Joi din săptămâna a 20-a de peste an

Jud 11,29-39a; Ps 39; Mt 22,1-14

„Mulţi sunt chemaţi, dar puţini aleşi” (Mt 22,14)

Toţi oamenii sunt iubiţi de către Dumnezeu, iar Isus Cristos a murit şi a înviat pentru a le da tuturor darul de a trăi ca fii ai săi. Însă, pentru ca acest lucru să se întâmple, este necesară umilinţa inimii, ascultarea cuvântului lui Dumnezeu şi credinţa în el. Vino, Duhule Sfânt!

 

19/8

Vineri din săptămâna a 20-a de peste an

Rut 1,1.3-6.14b-16.22; Ps 145; Mt 22,34-40

„Să iubeşti pe aproapele tău ca pe tine însuţi” (Mt 22,39)

Îţi mulţumesc, Doamne Isuse, pentru că ne dăruieşti cuvântul tău sfânt şi ne arăţi calea păcii; doresc să ascult de tine şi să fiu pentru toţi un semn al iubirii tale. Tu mă vei ajuta cu harul tău.

 

20/8

Sâmbătă din săptămâna a 20-a de peste an

Sir 15,1-6; Ps 15; In 17,20-26

„Ei spun şi nu fac” (Mt 23,3)

Comunităţile noastre creştine vor putea primi vigoare nouă, să se mândrească de darul şi de valoarea credinţei în Cristos Isus, atunci când punem în aplicare cuvântul. El, fiind meditat, rugat şi ascultat, inundă inima noastră de bine, ne face să gustăm bunătatea lui Dumnezeu şi bucuria de a trăi.

 

21/8

+ DUMINICA a 21-a de peste an

Is 22,19-23; Ps 137; Rom 11,33-36; Mt 16,13-23

„Tu eşti Cristos, Fiul Dumnezeului celui viu” (Mt 16,16)

Părinte sfânt şi bun, l-ai făcut pe Petru să-l cunoască pe Isus şi slava ta. În milostivirea ta ne deschizi şi nouă ochii prin lumina Duhului tău Sfânt, pentru ca să putem vedea şi să ne bucurăm de ceva din frumuseţea ta.

 

22/8

Luni din săptămâna a 21-a de peste an

Is 9,2-4.6-7; Ps Idt 13,23-25; Lc 1,39-47

„V-aţi întors de la idoli, ca să slujiţi Dumnezeului cel viu şi adevărat” (1Tes 1,9)

De la ce fel de idoli m-am convertit? De la ceea ce ocupa inima mea fără a produce roade de iubire: spectacole, întreceri sportive, ambiţii, superstiţii. Aceste realităţi dădeau naştere la competiţie, orgoliu, temeri. A-l iubi şi a asculta de acel Dumnezeu, pe care Isus m-a făcut să-l cunosc ca Tată, mă eliberează şi îmi dă pace şi seninătate.

 

23/8

Marţi din săptămâna a 21-a de peste an

1Tes 2,1-8; Ps 138; Mt 23,23-26

„Călcaţi... dreptatea, mila şi fidelitatea” (Mt 23,23)

Îţi mulţumesc, Isuse, întrucât mă mustri şi pe mine, atunci când mă vezi lucrând în afara voinţei tale sfinte; fă să primesc cu iubire corectările tale salutare şi să trăiesc tot mai mult în iubirea ta.

 

24/8

Miercuri din săptămâna a 21-a de peste an

Ap 21,9b-14; Ps 144; In 1,45-51

„Vei vedea lucruri şi mai mari” (In 1,50)

Cel care are inima simplă şi umilă primeşte harul de a recunoaşte iubirea lui Isus şi adevărata sa identitate şi ştie să-i încredinţeze viaţa, recunoscându-l Domnul său şi Dumnezeul său.

O Duhule Sfinte, formează în mine o inimă umilă şi pură, după cum i-ai dăruit-o apostolului tău Bartolomeu!

 

25/8

Joi din săptămâna a 21-a de peste an

1Tes 3,7-13; Ps 89; Mt 24,42-51

„Şi voi fiţi gata” (Mt 24,44)

Isuse, îţi mulţumesc, pentru că astăzi îmi dăruieşti acest cuvânt al tău de îndemn stăruitor. Adesea îmi dau seama că nu sunt gata să te primesc, pentru că sunt prea legat de mine însumi, de un program al meu... Te rog să mă ajuţi să fiu liber pentru tine!

 

26/8

Vineri din săptămâna a 21-a de peste an

1Tes 4,1-8; Ps 96; Mt 25,1-13

„Vă spun adevărul: Nu vă cunosc” (Mt 25,12)

Este un mister care ne face să ne gândim... Isus nu „cunoaşte” şi nu poate să-l primească pe cel care trăieşte fără a-i arăta vreun semn de iubire. Astăzi îl voi iubi făcând ceva pentru el.

 

27/8

Sâmbătă din săptămâna a 21-a de peste an

Sir 26,1-4.16-21; Ps 127; Lc 7,11-17

„Mult îţi voi încredinţa” (Mt 25,23)

Este dorinţa lui Isus să repete acest cuvânt fiecăruia dintre ai săi în momentul marii întâlniri cu el. El doreşte să spună acest cuvânt, deja aici pe pământ: ori de câte ori îi încredinţăm o slujire încredinţată de el şi îndeplinită cu iubire; atunci el este mulţumit să ne încredinţeze o alta, şi mai „importantă” pentru împărăţia sa!

 

28/8

+ DUMINICA a 22-a de peste an

Ier 20,7-9; Ps 62; Rom 12,1-2; Mt 16,21-27

„Va răsplăti pe fiecare după faptele lui” (Mt 16,27)

Dacă acţiunile noastre sunt făcute în ascultare filială faţă de Dumnezeu, avem parte de pace şi armonie între noi; dacă însă trăim conform dorinţelor noastre, inima noastră este neliniştită, viaţa se ruinează şi nu există armonie cu ceilalţi.

Sfinte Augustine, roagă-te pentru noi!

 

29/8

Luni din săptămâna a 22-a de peste an

Ier 1,17-19; Ps 70; Mc 6,17-29

„Eu sunt cu tine, ca să te eliberez” (Ier 1,19)

Astăzi, sfinte Ioane Botezătorule, celebrând martiriul tău, te întrebăm: „Domnul a fost cu tine, pentru a te elibera”, conform promisiunii sale? „Desigur!”, ne răspunzi; „El a fost întotdeauna cu mine, astfel încât eu am rămas al său, în mâinile sale, până la sfârşit, chiar şi în persecuţie, chiar şi în moarte”.

 

30/8

Marţi din săptămâna a 22-a de peste an

1Tes 5,1-6.9-11; Ps 26; Lc 4,31-37

„Toţi au fost cuprinşi de spaimă” (Lc 4,36)

Acel Isus care trăia cu sărmanii pescari şi primea ajutorul vreunei femei umile avea un astfel de cuvânt, încât poruncea duhurilor necurate!

În faţa ta, Isuse, şi eu sunt uneori cuprins de teamă, dar te privesc îndată din nou cu încredere şi convingere, refăcându-mă prin cuvântul tău, care este viu în Biserică!

 

31/8

Miercuri din săptămâna a 22-a de peste an

Col 1,1-8; Ps 51; Lc 4,38-44

„Ea s-a sculat de îndată şi a început să le slujească” (Lc 4,39)

Adevărata vindecare pe care Isus o realizează în noi prin iubirea sa şi harul său este atunci când percepem forţa şi bucuria de a-l sluji în fraţi.

Mă încred în tine, Isuse!