2009

1/2  PAZAR  4° O.D.  B Yılı  [IV]

Yasa 18,15-20; Mez 94; 1Kor 7,32-35; Mk 1,21-28

Halk O'nun öğretişine şaşıp kaldı Mk 1,22

 

Kafarnahum sinagogundayız ve İsa Yazı’ları açıklıyor. Bunu öyle bir otorite ile yapıyor ki, orada bulunanların

birinde gizlenmiş şeytanın bile ortaya çıkmasına sebep oluyor. Vaaz edilen Allah’ın sözü en derinlere iniyor ve kişisel olarak bizleri sorguluyor. İncil’in müjdesini dinlerken bu benim de başıma geliyor, Rab benimle konuşuyormuş gibi oluyor. 

 

2/2  PAZARTESİ  Mesih İsa’nın Mabette Sunulması

Mal 3,1-4 (veya İbr 2,14-18); Mez 23; Lk 2,22-40 [Ö]

Kurtuluşu gözlerimle gördüm Lk 2,30

 

Simeon, İsa’yı kucaklarken sevinçle şöyle dedi: “Ey Rabbim, kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

Çünkü senin sağladığın kurtuluşu, gözlerimle gördüm.»

Seni arayanlara ve sana kararlılıkla hizmet edenlere, sonsuz güzelliğini ve tüm halklar için hazırlamış olduğun kurtuluşunu İsa ile gösterdiğin için teşekkürler, Kutsal ve iyi Baba!

 

3/2  SALI

Aziz Blasius, †320 - Sivas

İbr 12,1-4; Mez 21; Mk 5,21-43 [IV]

Korkma, sadece iman et!  Mk 5,36

 

İsa dualarımızı bazen hemen dinlemiyor. Sürekli, daha olgun, daha kararlı ve hayatımızın tüm yönlerini etkileyebilecek bir imanı ifade etme fırsatını bize verebilmek için bazen biraz bekliyor.

 

4/2  ÇARŞAMBA

Aziz Nicolas, †863 - Istanbul

İbr 12,4-7.11-15; Mez 102; Mk 6,1-6 [IV]

Çünkü O, sevdiğini terbiye eder İbr 12,6

 

Cemaat yaşamında, Rabbe hizmet etmeye ve tüm kardeşlerimizi en iyi niyetlerimizle sevmeye çalışsak da, bazı düzeltmelerin olması kaçınılmazdır. Yıllardır bana kardeşlerime karşı daha alçakgönüllü ve sabırlı  olmam rica ediliyor.

Kardeşler aracılığıyla beni düzelttiğin için teşekkürler, İsa.

Onlar aracılığıyla beni kutsallığına eriştirmek istediğin için teşekkürler. 

 

5/2  PERŞEMBE

Amasya şehitleri, †310

İbr 12,18-19.21-24; Mez 47; Mk 6,7-13 [IV]

Birçok cin kovdular; birçok hastayı, üzerlerine yağ sürerek iyileştirdiler  Mk 6,13

 

İsa tarafından eğitilmiş ve yollanmış olan öğrenciler, onun gibi mucizevi işaretler yapıyorlardı. Bu Kilise’de hala gerçekleşmektedir: Buna, Azizlerin yaşamı ve Rabbi severek Ona itaat edenlerin yaşamları, şahitlik etmektedir. Senin, iyileştirici gücünün mevcut olduğu Kutsal Kilise için teşekkürler, İsa!

 

6/2  CUMA

Aziz Pavlus Miki ve arkadaşları şehitler, †1597

İbr 13,1-8; Mez 26; Mk 6,14-29 [IV]

İsa Mesih dün, bugün ve sonsuza dek aynıdır İbr 13,8

 

İbranilere mektubunda yazar, yazısını kardeşleri karşılıklı sevgiye, hapishanede olanlara ya da hastalıkları nedeniyle acı çekenlere yakınlık göstermeye, evlilikte sadık olmaya ve zenginliğe bağımlı olmadan yaşamaya çağırıyor. Ayrıca, cemaatin sorumlularını dinlemeye ve onların imanlarının örneğini izlemeye davet ediyor. Papa’ya ve tüm episkoposlara kalpten teşekkür ederiz, çünkü onlar uzun yıllar boyunca Mesih İsa’yı doğru tanımakta bizi güçlendirdiler ve yanlış doktrinlerden bizi korudular.   


7/2  CUMATESİ

İbr 13,15-17.20-21; Mez 22; Mk 6,30-34 [IV]

Kayığa binip tek başlarına tenha bir yere doğru yol aldılar Mk 6,32

 

İsa misyondan dönmüş havarileri dikkatle dinlemişti ve onun için ne kadar çalıştıklarını anlamıştı. Yorgunluklarını fark etmişti ve kendilerine gelmeleri için Onun yanında, dikkatleri dağılmadan durmaya gerek duyduklarını biliyordu.

Seninkileri bu kadar düşündüğün için teşekkürler, İsa! Dinlenebileceğimiz ve seninle daha fazla vakit geçirebileceğimiz senin günün olan yarın için teşekkürler!

 

8/2  PAZAR  5° O.D.  B Yılı  [I]

Eyüp 7,1-4.6-7; Mez 146; 1Kor 9,16-19.22-23; Mk 1,29-39

O da hastaya yaklaştı, elinden tutup kaldırdı  Mk 1,31

 

Kefarnahum’da Simon ve Andreas’ın evindeyiz. Burada İsa’ya, Simon’un kayınvalidesinin ateşli bir hastalığı olduğunu söylüyorlar. O zaman İsa hastaya yaklaşıyor, onu iyileştiriyor ve çok nazik bir hareketle onu ayağa kaldırıyor.

Bizler için sana yalvaran, Kilisede Senin hizmetine girmemize yardım eden kişiler için ve bize sağlık verdiğin için, sana şükürler olsun, İsa.

 

9/2  PAZARTESİ

Yar 1,1-19; Mez 103; Mk 6,53-56 [I] 

Tanrı’nın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu Yar 1,2

 

Başlangıçta…, canlılar arasında düzeni sağlamak için Allah’ın Ruhu suların üzerinde dalgalanıyordu!

Kutsal Ruh, bana gel; beni İsa’nın sözüne göre şekillendir.

Affedebilmem, kardeşleri anlayabilmem ve onlara merhametini ilan edebilmem için, beni Rabbin sevgisinin konutu yap ve ilişkilerimi düzene koy


10/2  SALI 

Azize Skolastika, †547

Yar 1,20-2,4; Mez 8; Mk 7,1-13 [I]

Annene babana saygı göster Mk 7,10

 

Teşekkürler, Mesih İsa çünkü sana hitap edenlere bilgelik ve saf sevgi ile cevap veriyorsun ve düzeltilmeye ihtiyacı olanları düzeltiyorsun.

Hayat için gerçekten gerekli olanı bize gösteriyorsun, aldatıcı olandan ve hayallerden bizi kurtarıyorsun: teşekkürler Rabbim!

 

11/2  ÇARŞAMBA

Lourdes’te Meryem Ana Bayramı

Yar 2,4-9.15-17; Mez 103; Mk 7,14-23 [I]

İnsanı kirleten, insanın içinden çıkandır  Mk 7,15

Sevgi olan Allah ile ilişkide kalmayı engelleyen şeyler günahlardır: şehvet, zina, cimrilik, kıskançlık, diğerlerini yargılama…, gibi günahlar, önce düşüncelere ve duygulara sinerler, daha sonra öneri ve eyleme dönüşürler.

Günahsız Meryem’den yardımımıza gelmesini isteyelim. Ondan, iyi ve kötü düşüncelerimizi ayırmamızı sağlamasını ve İncil’e uygun olmayan düşünce tarzından bizi kurtarmasını dileyelim.

 

12/2  PERŞEMBE

Aziz Meletius, †381 - Antakya

Yar 2,18-25; Mez 127; Mk 7,24-30 [I]

İkisi tek beden olacak  Yar 2,24

 

Birbirini seven, birbirlerine alınacak kararlar hakkında danışan, birbirini hemen anlayan, birbirine sabırla katlanan, dua etmekte birbirine yardımcı olan, birlikte öğüt arayan çiftleri görmek ne kadar da güzel! Güzel, çünkü onların birliği Allah’ın eseridir. Erkek ve kadın, Allah’ın eserini birlikte olarak belirtsinler diye yaratıldılar.

 

13/2  CUMA

Yar 3,1-8; Mez 31; Mk 7,31-37 [I]

Yaptığı her şey mükemmel. Sağırların kulaklarını açıyor, dilsizleri konuşturuyor! Mk 7,37

 

İsa, sağır dilsizin kulaklarını açtığın gibi bizim de ruhumuzun kulaklarını aç.

Biz de, Sözündeki sevgi gizemini keşfederek şöyle haykıracağız: “Yaptığı her şey mükemmel”! Sözün bize tam da bu gerçeği gösteriyor: biz de susamayacağız! 

 

14/2  CUMARTESİ

Azizler Cirillo, †859 ve Metodio, †885

Yşa 52,7-10; Mez 95; Mk 16,15-20 [I]

Rab halkını teselli etti  Yşa 52,9

 

Öğrencileri ve azizleri aracılığıyla İsa tüm insanlara kurtuluşun, kendisinin ve Baba’sının sevgisinin müjdesini bildiriyor! Peygamberler de seçilmiş halka böyle yapıyorlardı.

Kutsal Ayinde ya da çeşitli başka fırsatlarda duyabileceğimiz İncil’in müjdesi ile bizi teselli etmeye devam ettiğin için teşekkürler, İsa.

 

15/2  PAZAR  6° O.D.  B Yılı  [II]

Lev 13,1-2.44-46; Mez 31; 1Kor 10,31–11,1; Mk 1,40-45

Her ne  yaparsanız, her şeyi Tanrı’nın yüceliği için yapın 1Kor 10,31

 

Bu söz, beni çok düşündürdü ve hayatımı, İsa’nın üzerine kurmama, odaklamama yardımcı oldu. Böylece şimdi, hafta arasında Kutsal Ayine katılmak benim için sadece bir davete itaat etmek değil, ama İsa’ya ağırlık ve önem vermektir. Aynı şekilde dün bahçedeki çalışmamın da egoist bir çaba değil de, Rabbime yaptığım bir hizmet olmasını istedim...

 

16/2  PAZARTESİ

Yar 4,1-15.25; Mez 49; Mk 8,11-13 [II]

Kim Kayin’i öldürürse, ondan yedi kez öç alınacaktır!  Yar 4,15

Bu söz, bizi kötülüğe şiddet kullanarak karşı koymamaya çağırıyor. Kötülüğü yenmenin tek yolu sevmektir, iyilik yapmaktır, kutsamaktır, günahlarına yenilmiş ve bu yüzden bize kötülük yapmaya çalışan kişiler için dua etmektir, onların da kurtuluşunu arzulamaktır.

 

17/2  SALI

Aziz Teodorus, †IV yy. – Amasya

Yar 6,5-8;7,1-5.10; Mez 28; Mk 8,14-21 [II]

Kayıkta, öğrencilerin  yanlarında bir tek ekmek vardı  Mk 8,14

Öğrenciler, İsa ile birlikte Celile Gölü’nü geçerken, ne yiyecekleri hakkında endişeliydiler: yanlarında yalnızca bir ekmek vardı. İsa onları azarladı: beş bin kişiyi beş ekmekle doyurmuş olan O, Rab yanlarındaydı! Kendilerini ona emanet edebilirler, Onun yardımına ve korumasına güvenebilirlerdi.

 

18/2 ÇARŞAMBA

Aziz Tarasius, †806 – Istanbul’un Patriği

Yar 8,6-13.20-22; Mez 115; Mk 8,22-26 [II]

Ellerini üzerine koydu ve, «Bir şey görüyor musun?» diye sordu  Mk 8,23

İsa, başkaları tarafından, tutması için, yollanan körü sevgiyle kabul ediyor. İsa her zaman imanı olanı takdir eder, onun duasını dinleyerek kurtuluşa ihtiyacı olan kişinin de fayda görmesini sağlar.

Bize ışık, barış ve hayat vermek amacıyla aramıza geldiğin için teşekkürler, İsa. 

 

19/2  PERŞEMBE

Yar 9,1-13; Mez 101; Mk 8,27-33 [II]

Ya siz, ben kimim dersiniz? Mk 8,29

Bugün bu soruyu bana da sorduğun için teşekkürler, İsa.

Sen benim için kurtarıcısın, bu sefil dünya için ümitsin, barışın ve gerçek yaşamın kaynağısın, bizi oğulları yapan ve Ona doğru bize eşlik eden Baba’nın Oğlusun! 

 

20/2  CUMA

Aziz Tyrannius ve Zenobius, †311 – Antakya

Yar 11,1-9; Mez 32; Mk 8,34 – 9,1 [II]

Ardımdan gelmek isteyen, kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin Mk 8,34

Bir gün bir kardeşime geçişimi engelleyen çiçek vazosunun yerini değiştirmesini rica etmiştim; o da yanıt olarak o yerde iyi olduğunu söylemişti.

Mutfakta çalışırken, yıllarca bildiğim bir tarifi, kardeşimin bana yeniden anlatmasına sabırla izin verdim.

Çoğu zaman için bir kardeşime sürekli olarak unuttuğu bir şeyi hatırlatmaya devam ettim…

Bunlar İsa’yı izlemeye hazırlanmam için kendimi küçük inkarlârdır.

 

21/2  CUMARTESİ

Aziz Eusthatius, †335 – Antakya

İbr 11,1-7; Mez 144; Mk 9,2-13 [II]

İsa'nın görünümü değişti  Mk 9,2

İsa havarilerinden üçüne özel bir deneyim yaşatıyor: neredeyse cennetten bir deneyim denebilir. Onlara tanrısallığının bir yönünü göstermektedir. Bu olayın onlarda yarattığı hayranlık ve neşe çok büyüktür, ayrıca Mesih’in tutuklanma ve ölümünden sonraki günleri, şok olmadan yaşamalarına yardımcı olmuştur.

 

22/2  PAZAR  7° O.D.  B Yılı  [III]

Aziz Petrus’un Kürsüsü

Yşa 43,18-19.21-22.24-25; Mez 40; 2Kor 1,18-22; Mk 2,1-12

O'nda yalnız ‘evet’ vardır  2Kor 1,19

Bu ‘evet’ İsa’nın Baba’ya, dünyaya gelmeyi kabul etmekle, söylediği ‘evet’tir. Nasıra’da otuz yıl boyunca çekilmiş bir hayat yaşarken tekrar ettiği ‘evet’tir. Zeytinlik Bahçesinde söylediğidir.

Aynı ‘evet’i söyleyerek Aziz Pavlus İncil’in sadık ve açık sözlü ulağı oldu. Papa da, İsa’nın kişiliğini tam tanımamızı sağlayan rehber our.

 

23/2  PAZARTESİ

Aziz Polikarpus, episkopos ve şehit, †155 - İzmir

Sirak 1,1-10; Mez 92; Mk 9, 14-29 [III]

Elinden bir şey gelirse, bize yardım et, halimize acı! Mk 9,22

İçine şeytan girmiş çocuğun babası İsa’ya bu sözler ile yöneliyor. İsa da şöyle cevap veriyor: “İman eden biri için her şey mümkün!”.

Varlığın, merhametin ve sözün için teşekkürler, İsa. Sana olan imanımızı derinleştirebildiğin ve her koşulda bize yardım edebildiğin için teşekkürler.

 

24/2  SALI

Aziz Evetius, †303 – İzmit

Sirak 2,1-11(1-13); Mez 36; Mk 9,30-37 [III]

Beni kabul eden de, beni değil, beni göndereni kabul etmiş olur  Mk 9,37

İsa, Baba tarafından gönderildi, Baba ile sevgi bütünlüğü içinde aramıza geldi; bu yüzden İsa’yı kabul etmek, Baba’yı kabul etmektir, onların hayatlarına girmektir, onların sevgilerini ifade etmektir. Aramıza geldiğin için teşekkürler, Rab İsa.

 

25/2  KÜL ÇARŞAMBASI

Aziz Cesarius, †369 - Kapadokya

Yoel 2,12-18; Mez 50; 2Kor 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18 [Ö]

O'nun lütfunu boş yere kabul etmemenizi rica ediyoruz 2Kor 6,1

İsa, bizleri aydınlat ki Baba’nın bizleri kendisine kadar yükseltmeyi nasıl arzuladığını anlayalım. Rabbim İsa, senin sözlerini dinlediğimizde, Baba bize hayatını vermek ister!

Bugün Karem Devresine başlıyoruz. Eğer bu devreyi yüzeysellikle değil de, sorumlulukla yaşarsak (dua, oruç, acı çekenlere dikkat ederek), Allah’ın lütfu içimizde meyve getirecektir.

 

26/2  PERŞEMBE

Yasa 30,15-20; Mez 1; Lk 9,22-25 [IV]

Rabbin Tanrı’yı severek yaşamı seç  Yasa 30,19-20

Allah Baba’dır ve Sevgi’dir; insanı özgür yaratmıştır ve onunla ilgilenmektedir, bu yüzden ona iki yol arasında seçim yapmasını istemektedir: ya ona, ya da sahte tanrılara hizmet etmek. Onu seversek, onunla birlik içinde olursak, O, aradığımız hayatı ve mutluluğu bulacağımıza bizi temin etmektedir.

Teşekkürler, iyi Baba!

27/2 CUMA 

Aziz Basilius ve Procopius, †741 – Istanbul

Yşa 58,1-9; Mez 50; Mt 9,14-15 [IV]

Yardım dileyeceksin ve O sana: “İşte, buradayım” diyecektir!  Yşa 58,9

Peygamber Yeşaya, Rab’den yardım istediğimizde isteklerimizin duyulması için gerekli ‘şartları’ bize açıklıyor. Ona itaat etmek ve diğerlerini kendimiz gibi sevmemiz gerekmektedir. İsa bunu şu sözleriyle onaylıyor: “Siz bende kalırsanız ve sözlerim sizde kalırsa, ne isterseniz dileyin, size verilecektir”. (Yh. 15,7)

 

28/2  CUMARTESİ 

Yşa 58,9-14; Mez 85; Lk 5,27-32 [IV]

Ben doğru kişileri değil, günahkârları tövbeye çağırmaya geldim  Lk 5,32

Bu söz, alçakgönüllü olanlar için bir teselli ve ışıktır. İsa günahkarlara yakın oluyor ve onları kabul ediyor, onlarla yemek yiyor; çünkü hayatlarını yenilemelerine yardım etmek istiyor.

Babacan ve kardeşçe sevgin için teşekkürler, Mesih İsa.