2009

 

1/6  PAZARTESİ

Aziz Justinus, şehit, †165

Tobit 1,3; 2,1-8; Mez 111; Mk 12,1-12 [I]

Adamın biri bir bağ dikmiş, sonra yolculuğa çıkmış Mk 12,1

 

İsa biz Hıristiyanlara şahsi yaşamımızı birçok armağanı ile zenginleştirmek, Kilisesini “inşa etmek”, dünyayı aydınlatmak ve korumak görevlerini emanet etti. Zamanların sonunda gelecek ve yaptıklarımızın ürünlerini soracak. Her şeyi Onun sevgisi için yaptıysak Onu sevinçle karşılayacağız ve O bizi kutsayacak!

 

2/6  SALI

Tobit 2,9-23; Mez 111; Mk 12,13-17 [I]

Dört yıl süreyle görmüyordum Tb 2,10

 

Tobit, bir kaza sonucu kör olmuştu ve bu acılı durumunda bile Rabbe şükretmeyi bildi.

Biz Hıristiyanlar, acıyı her insandan çok tanımış olan en sevgili O ğul İsa’ya bakarak, acılarımızın değerli armağanlar olduklarını biliyoruz ve Baba’ya bunlar için de şükrediyoruz. Bu sıkıntılarımız Oğul’un hacı ile birleştiklerinde göğü açıyorlar, ve susamış dünyamıza lütuf yağmuru yağdırıyorlar.

 

3/6  ÇARŞAMBA

Aziz Karolus Lwanga ve arkadaşları, şehit, †1886

Tobit 3,1-11.16-17; Mez 24; Mk 12,18-27 [I]

Göklerdeki melekler gibidirler Mk 12,25

 

İsa bugün bize ölülerin dirileceklerini ve duygusal bağlardan hür yaşayacaklarını açıklıyor; yaşamları sadece Rab için olacak, aynen Allah’ın melekleri gibi.

Biz Hıristiyanlar arasında bazılarımız, şimdiden böylece, yani bu duygusal bağlardan serbest olarak yaşamaya çağırıldılar: onların durumu herkes için bir peygamberliktir! Birçok aziz bu konuda bize örnektir!

 

4/6  PERŞEMBE

Aziz Metrophanes, †325 - İstanbul

Tobit 6,10-11; 7,1.8-17; 8,4-9; Mez 127; Mk 12,28-34 [I]

Sen Tanrı’nın ülkesinden uzak değilsin Mk 12,34

 

İsa tek ve gerçek Öğretmen’dir. O her şeyi bilir, yüreğimizin derinliğini bilir ve ruhani yaşamımızda hangi noktada olduğumuzu söyleyebilir. Teşekkürler İsa, Senin hikmetli yönlendirmene kendimi emanet ediyorum.

 

5/6  CUMA

Aziz Dorotheus, †IV yy. - Samsun

Tobit 11,5-18; Mez 145; Mk 12,35-37 [I]

Görebiliyorum, oğlum, gözümün nuru!  Tb 11,13

 

Tobit uzun yolculuğundan melek Rafael ile geri dönüyor. Onun söylediklerine de uyarak babasının gözlerinin üzerine, nehirde yakaladığı balığın safrasını sürüyor.  Babasının gözleri açılıyor ve böylece Tobit, Allah’a güvenmenin boşa olmadığını anlıyor. Uzun yılların geçmiş olması önemli değil: sevinç daha da büyük olacaktır!

 

6/6  CUMARTESİ

Aziz Hilarion, †845 - İstanbul

Tobit 12,1.5-15.20; Ezgi: Tb 13,2.7-8; Mk 12,38-44 [I]

Din bilginlerinden sakının Mk 12,38

 

İsa’nın bu daveti bizim için şu anlamı taşıyabilir: duygularınızı, düşüncelerinizi yüzeysellikten, kendini beğenmişlikten, iki yüzlülükten koruyun; bu kötü ruhlardan sakının… Yaşamınız gerçek azizliğe bürünsün; yani sadece ve daima Baba’nın şanını arayın.

 

7/6  PAZAR KUTSAL ÜÇLÜK BAYRAMI  B Yılı [Ö]

Yasa 4,32-34.39-40; Mez 32; Rom 8,14-17; Mt 28,16-20

İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim Mt 28,20

 

Bu harika gerçeği İsa, havarilerine göğe bedeni ile çıkmadan ve görünmez olmadan önce söyledi. Bu biz imanlılar için harika bir gerçek: aklımıza geldiğinde bizlere hep yardımcı olur ve teselli eder.  Çünkü onun mevcudiyeti Allah’ın kurtaran ve halkına yaşam bereketi veren mevcudiyetidir.

 

8/6  PAZARTESİ  10° O.D.

2Kor 1,1-7; Mez 33; Mt 5,1-12 [II]

Ne mutlu uysal olanlara! Çünkü yeryüzü onlara miras kalacaktır Mt 5,5

 

Uysal insanlar, daima kendini müsait kılan hazır insanlardır, hiçbir zaman ısrar etmezler, iddialı değiller. En uysal insan İsa’dır, Ondan uysal olmayı öğrenebiliriz. O bize uysal olmamıza yardım edecek Kutsal Ruh’u verir. Uysal olan her şeyden mutlu olur, yeryüzü onundur!

 

9/6  SALI

Aziz Efrem, †348 - Nusaybin

2Kor 1,18-24; Mez 118; Mt 5,13-16 [II]

İmanda dimdik duruyorsunuz 2Kor 1,24

 

Pavlus, Korintoslulara denemelerde yalnız olmayıp, yardımsız kalmayacaklarını ve değerli armağanlar aldıklarını hatırlatıyor. Allah’a ait olduklarını gösteren “mühür”, yani Kutsal Ruh ve iman değerlendirmeleri gereken hazinelerdir. Teşekkürler İsa, sevginle iyi bir Babanın evlatları olduğumuzu ispatlamamız için bizi sağlam ve kararlı kılıyorsun.

 

10/6  ÇARŞAMBA

Aziz Timoteus, †362 - Bursa

2Kor 3,4-11; Mez 98; Mt 5,17-19 [II]

Göklerin ülkesinde en küçük sayılacak Mt 5,19

 

Allah’ın kutsal Yasa’sını yok etmek için değil, aydınlatmaya ve tamamlamaya geldiğin için, teşekkürler İsa! Lütfun sayesinde emirlerini bir sevgi armağanı olarak yaşamamıza yardım ediyorsun, böylece sana benzeyerek Sana ve Babamıza sevinç veriyoruz ve kardeşlerimize engel olmak yerine yardımcı oluyoruz.

 

11/6  PERŞEMBE 

Aziz Barnaba, † I yy.

2Kor 3,15-4,1.3-6; Mez 84; Mt 5,20-26 [II]

Sonra gel, adağını sun Mt 5,24

 

Rabbim, seni övmek, sana yalvarmak ve sana bağışımızı sunmak için geldiğimizde bizleri kabul ediyorsun. İyi bir baba veya iyi bir anne gibi gözlerimize ve yüreğimize bakıyorsun: kardeşlerimize olan saf sevgi ve birliği bulmak istiyorsun. Yüreğimizdeki bu saflık ve barış yaşamımızı hoş görmeni sağlamaktadır.

 

12/6  CUMA

Aziz Amphion, †IV yy. - İzmit

2Kor 4,7-15; Mez 115; Mt 5,27-32 [II]

Boşanmış bir kadınla evlenen de zina etmiş olur Mt 5,32

 

İsa, Babanın hikmetine göre yaşamamız için bizi aydınlatmaya devam etmektedir. Evlenen, bunu Onun hoşuna gidecek şekilde yapmalıdır, çünkü O bizi sever ve hayatımızın uzun zaman meyve vermesini ister. Allah’ın başka bir adama önceden verdiği bir kadın, eş olarak alınamaz. Kutsal Ruh gel, bize yardım et.

 

13/6  CUMARTESİ

Aziz Padova'lı Antonius, rahip ve bilgin †1231

2Kor 5,14-21; Mez 102; Mt 5,33-37 [II]

Mesih herkesin uğruna öldü 2Kor 5,15

 

Mesih İsa, beni ve her insanı ebedi ölümden kurtarmak için ölüme mahkum edildiğine inanıyorum. Günahımızı silmek için Baba’ya kendini sundun, böylece Ona dönüp evlatları gibi korkusuzca yaşamamızı sağladın. Teşekkürler İsa! Senin için, seninle ve senin yardımınla yaşamak istiyorum.

 

14/6  PAZAR  EFKARİSTİYA BAYRAMI  B Yılı [Ö]

Hez 24,3-8; Mez 115; İbr 9,11-15; Mk 14,12-16.22-26

Bu benim kanım, birçokları uğruna akıtılan antlaşma kanıdır Mk 14,24

 

Ayin sırasında söylenen bu sözlerle, İsa’nın haç üzerinde kendini Baba’ya sunmasıyla verdiği yaşam kaynağı mevcut olur. Hastalıklarımızı ve tüm kötülükleri arındıran bu kanı isteyelim, bizi, çocuklarımızı, cemaatimizi, Kilisemizi iyileştirsin. Dökülen bu kanda dünyanın kurtuluşu saklı! 

 

 

15/6  PAZARTESİ  11° O.D.  

2Kor 6,1-10; Mez 97; Mt 5,38-42 [III]

Sizden bir şey dileyene verin Mt 5,42

 

Babalar ve anneler, çocukların ne kadar zorlukla verdiklerini, ufak bir şeyi bile kardeşleriyle ne kadar zor paylaştıklarını bilirler. Dua ile beslenmiş bir yürekle, çocuklarımıza küçük söz ve hareketlerle, sevgide büyümelerine yardım edebiliriz: bu, göksel Babanın evlatları ve Hıristiyan olmamıza rağmen çok az önem verdiğimiz bir konudur.

 

16/6  SALI

Azize Julitta ve oğlu, †304 - Konya

2Kor 8,1-9; Mez 145; Mt 5,43-48 [III]

Göklerdeki Babamızın evlatları olabilesiniz Mt 5,45

 

İsa ardından gelenlere şöyle diyor: “Düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Öyle ki, göklerdeki Babanız’ın oğulları olasınız”. İsa’nın sözlerine itaat etmek için kendi duygularına ve tepkilerine hayır demek kolay değildir: Allah’ı kendimizden çok sevmemiz gerekir. Eğer bunu yaparsak Allah’ın evlatları olmanın ölçülemez değerini göreceğiz. O’nun yaşamının bize girdiğini göreceğiz.

 

17/6  ÇARŞAMBA

Aziz Hipatios, †450 - İstanbul

2Kor 9,6-11; Mez 111; Mt 6,1-6.16-18 [III]

Allah sevinçle vereni sever 2Kor 9,7

 

Bir keresinde ufak bir bağış yapabilme durumundaydım. Bu bağışla yaşamım değişmeyecekti ve aynı anda bir kişiye faydalı olabilecektim. Ona huzur içinde yardım ettim. Çok zaman sonra bu bağışımın çift faydaya dokunduğunu öğrendim: o kişi hem borcunu ödeyebilmiş hem de Baba’yı yakın hissetmiş. Baba’nın sevgisini tecrübe etmiş!

 

18/6 PERŞEMBE 

Aziz Eterus, şehit, †303 - İzmit

2Kor 11,1-11; Mez 110; Mt 6,7-15 [III]

Kötülükten kurtar Mt 6,13

 

Rab İsa, bugün beni kurtar: aceleci ruhtan ve kötü intiba yaratma korkusundan, yargılama ve bölünme ruhundan, kıskançlık, cesaretin kırılması ve Sana güvensizlik ruhundan kurtar beni.

O zaman hür ve yeni bir yürekle seni övebileceğim, sevgini tadacağım ve tüm gücümle sana hizmet edeceğim.

 

19/6  CUMA  İsa’nın Kutsal Yureği Bayramı

Hoşea 11,1.3-4.8-9; Ezgi: Yşa 12,2-6; Ef 3,8-12.14-19; Yh 19,31-37 [III]

Doğruyu söylediğini bilir. Siz de iman edesiniz diye tanıklık etmiştir Yh 19,35

 

Onu çok seven İsa’nın göğsüne kafasını dayamış olan Aziz Yuhanna, Rabbin yüreğinin ölümünden sonra bir asker tarafından hançerlediğini, bunun daha önceden peygamberler tarafından bildirildiğini ve Ona iman eden herkesin kurtulması için bunun gerçekleştiğini, güçle ve emin olarak yazar.

Biz sana teşekkür etmek istiyoruz, İsa!

 

20/6  CUMARTESİ

Aziz Methodius episkopos, †303 - Likya

Yşa 61,10-11; Ezgi: 1Sam 2; Lk 2,41-51 [III]

Tanrı ile yüreğim coşacak Yşa 61,10

 

Rabbim ve Allah’ım, sevincim ve gücüm, ben de seni övmek ve yüceltmek istiyorum! Bana, beni hiç unutmayan bir Anne verdin, beni hep diğer Oğlu’nun yanına koyan, benim için daima şefaatte bulunan bir Anne verdin! Bu Annenin çok büyük bir yüreği var, yüreğinde hepimiz için yer var!

 

21/6  PAZAR  12° O.D.  B Yılı  [IV]

Eyüp 38,1.8-11; Mez 106; 2Kor 5,14-17;
Mk 4,35-41

Göle: “Sus, sakin ol” dedi Mk 4,39

 

Bazen zorluk içersinde olduğumuzda Allah’a bize yardım edebilecek veya etmesi gereken olarak bakarız. Belki çok büyük bir imanımız olduğunu da düşünürüz...

Bugünkü İncil’de İsa kendisine bakmamıza yardım ediyor, Onu “yapabilen” olarak tanımak için değil de “olan “ olarak tanımamız için!

İsa’yı Allah’ın Oğlu ve yaşamımızın Rabbi olarak tanıdıkça, imanda yaşarız ve ebedi yaşamı elde ederiz.

 

22/6  PAZARTESİ

Yar 12,1-9; Mez 32; Mt 7,1-5 [IV]

İbrahim Rabbin buyurduğu gibi yola çıktı Yar 12,4

 

Kutsal Kitabın ta başından beri, Allah’ın, insandan Ona güvenmesini ve sözüne olan sevgisinden dolayı, hürce Ona itaat etmesini istediğini görüyoruz. Yaratıcımız hem ihtiyacımız olanı ve hem de yeteneğimizi bizden çok daha iyi biliyor.

Ne mutlu Ona güvenip yollarında yürüyenlere!

 

23/6  SALI

İzmit’in Şehitleri, †303

Yar 13,2.5-18; Mez 14; Mt 7, 6.12-14 [IV]

Yaşama götüren kapı ise dar Mt 7,14

 

Herkes daha iyi ve güvenli bir yaşama sahip olmak için yorulur ve koşar. Bu kadar önemli bir konu için başkalarının peşinden gitmememiz iyidir, ama dikkatle ve bilgelikle geleceğimizi, ebediyetimizi hangi ellere teslim ettiğimizi kontrol edelim.

Güvenli bir rehber arayalım!

 

24/6 ÇARŞAMBA

AZİZ VAFTİZCİ YAHYA'NIN DOĞUMU

Yşa 49,1-6; Mez 138; Elç 13,22-26; Lk 1,57-66.80 [Ö]

Herkes şaşakaldı Lk 1,63

 

Baba Allah’ın, Onu sevenlerde gerçekleştirdikleri harika! Bunu Azizlerinin yaşamlarında görebiliriz. Aziz Yahya’nın doğumunun kutlandığı bu günün İncil metninde Allah’ın düşüncelerinin bizimkilerden ne kadar değişik olduklarını görüyoruz ve Onun her şeyi yapabileceğini anlıyoruz. Böylece Rabbimize olan imanda güçleniyoruz ve Ona minnettarız!

 

25/6  PERŞEMBE

Azize Febronia, şehit, †304 - Nusaybin

Yar 16,1-12.15-16; Mez 105; Mt 7,21-29 [IV]

İşte bu sözlerimi duyan herkes, bilgeli adama benzer Mt 7,24

 

Dinlemek sevgi ve güven işaretidir: gelin damadı dinler, oğul babayı dinler, arkadaş arkadaşını dinler…

Aynen böyle, İsa’ya olan sevgimiz, sözlerini dinlemekle başlar: onlarda yaşamımızı aydınlatacak, dimdik tutacak ve tamlık verecek hikmet vardır.

 

26/6  CUMA

Aziz Vigilius, episkopos ve şehit †400 - Trento

Yar 17,1.4-5.9-10.15-22; Mez 127; Mt 8,1-4 [IV]

Cüzam yok oldu Mt 8,3

 

Ne zaman ki alçakgönüllülükle ve tüm yüreğimle Rab’den yardım istedim, beni daima dinledi. Aynı şekilde, Ondan affedilmeyi de dilediğimde Kilisesi aracılığıyla günahımı hep affetti.

Teşekkürler Rab İsa! Bize örnek olan ve bizim için şefaatte bulunan Azizlerin için de teşekkürler!

 

27/6  CUMARTESİ

Yar 18,1-15; Ezgi: Lk 1,46-55; Mt 8,5-17 [IV]

Tüm hastaları iyileştirdi Mt 8,16

 

İsa eliyle dokunarak ve sözüyle hastaları iyileştiriyor. O zaman Ona, İncil’ine ve sofrasına katılalım. Bize sevgisini vermesi için Ona yaklaşalım.

Ona engellerimiz için de teşekkür edeceğiz, bunları Ona dua olarak sunacağız.

 

28/6  PAZAR 13° O.D.  B Yılı  [I]

Bilgelik 1,13-15;2,23-25; Mez 29; 2Kor 8,7.9.13-15; Mk 5,21-43

Kalktı ve yürümeye başladı Mk 5,42

 

İsa’nın Sözü sayesinde, ölmüş olan kız kalktı ve yürümeye başladı. İsa’nın her Sözü yaşam veren sevginin gücünü taşır, böylece içimizden İncil’in birkaç satırını tekrar ettiğimizde iyileşiyoruz, canlanıyoruz ve Allah’ın yaşamı ile güçleniyoruz.

 

29/6 PAZARTESİ

Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı

Elç 12,1-11; Mez 33; 2Tim 4,6-8.17-18; Mt 16,13-19 [Ö]

Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih'sin Mt 16,16

 

Bu iman bildirisinde yüzyıllarca Kurtarıcısını beklemiş bir millettin duası ve ümidi saklıdır. Petrus’un yaşamını, büyük çaba gerektirecekse de, değiştirecek olan, bu imandır! Aynen bu iman Pavlus’un zekasına da yeni bir ışık verecektir: O, yazılarıyla İsa’nın mesajını anlamamıza yardım etmeye devam etmektedir. O bize yazıları sayesinde, bugün halen Kilise’nin karşılaştığı yeni durumlara anlam vererek ve açıklayarak yardım etmeye ve daima güncel olmaya devam ediyor.

 

30/6  SALI

Yar 19, 15-29; Mez 25; Mt 8,23-27 [I]

Rab, bizi kurtar, batıyoruz! Mt 8,25

 

Bazen Allah’ın bizim insani olaylarımız ve zorluklarımızla ilgilenmediğini sanıyoruz, ama öyle değil. O iyi bir baba ve anne gibi her birimize dikkat eder ve yardımımıza koşmaya hazırdır. Ona ve Oğlu İsa’ya tereddüt etmeden güvenelim!