2009

 

1/10  PERŞEMBE

Azize Lisieux'lü Tereza, bakire ve Kilise doktoru,  †1897

Neh 8,1-4.5-6.7-12; Mez 18; Lk 10,1-12 [II]

Tanrı’nın Egemenliği yaklaştı  Lk 10,11

 

İsa bu müjdeyi herkese yaymaları için öğrencilerini ikişer ikişer yolluyor: karşılıklı sevgiden oluşan yaşamları, birlik, dua ile ve her şeyden önce Baba’nın onlara göstereceği özene kendini bırakan yaşamlarıyla bu güzel haberi bildirecekler.

Baba onların, sevgisinin şahitleri olmalarını istiyor, ve bu yüzden onları en güçsüzleri ve hastaları ile ilgilendirmekle görevlendiriyor.

 

2/10  CUMA Koruyucu Meleklerin Bayramı

Çıkış 23,20-23; Mez 90; Mt 18,1-5.10 [Ö]

İsa yanına küçük bir çocuk çağırdı  Mt 18,2

 

İsa, aralarında en büyük kim diye tartışan öğrencileriyle birlikte. O zaman İsa, yanına küçük bir çocuk çağırıyor. Onlara anlatmak istediği şudur:

Kim bir çocuk gibi olmaya hazır değilse, yani cemaatte değersiz sayılmaya hazır değilse, Ruhunun tamlığını alamaz.

Küçüklere ve alçakgönüllülere Baba meleklerini yollayacaktır.

 

3/10  CUMARTESİ

Baruk 4,5-12.27-29; Mez 68; Lk 10,17-24 [II]

Hiçbir şey size zarar vermeyecektir  Lk 10,19

 

İsa ile kaldığımızda Ondan hem insani hem de Hıristiyan olgunluğumuza katkı yapan Kutsal Ruh’u alıyoruz. Terslikler ve bize olumsuz görünen şeyler de, büyümemize sebep olacaktır.

Yaşamımız İsa, teşekkürler!

 

4/10  PAZAR   27° O.D.  B Yılı  [III]

Assisi'li Aziz Fransua, †1226

Yar 2,18-24; Mez 127; İbr 2,9-11; Mk 10,2-16

İkisi tek bir beden olacak  Mk 10,7

 

“Kilisemi onar” sözlerine, Fransua tam bir sevgiyle cevap veriyor. Yani her şeyi yapmaya hazır! Ne yapması gerektiğini hemen anlamıyor, ama Allah’ın isteğine itaat etmek için kendini hemen veriyor.

Bugün İsa bize şöyle diyor: “İkisi tek bir beden olacak”: bize Allah’ın bu isteğinin sona ermediğini hatırlatıyor. Eşler de Kiliseyi onarmaya çağrılmışlardır! Onların birliği ve sadakati Kilise’nin onarımında en değerli eserdir. Bu hizmetleri öyle değerlidir ki, onların bu davranışından tüm toplum fayda görür.

 

5/10  PAZARTESİ

Azize Charitina, †304 - Amasya

Yunus 1,1-2,1.11; ezgi: Yunus 2,3-5.8; Lk 10,25-37 [III]

Ona iyi bak  Lk 10,35

 

İyi Samiriyeli hancıya işte bu sözü söyler. Böylece haydutların saldırısına uğrayan kişiye yardım etmeye hancı da çağrılmış olur.

İsa’nın Yaşama girmemiz için bize işaret ettiği yol şudur: yanımızdakilere, özellikle küçüklere, fakirlere ve zorlukta olanlara karşı merhamet bakışına sahip olmak.

Kilisen aracılığıyla bana gösterdiğin ilgi için, teşekkürler, İsa. Senin sevgini tanımamalarından meydana gelen yaraları sarmak adına benimle birlikte çabalayanlar için teşekkürler.

 

6/10  SALI

Yunus 3,1-10; Mez 129; Lk 10,38-42 [III]

Meryem onun konuşmasını dinliyordu  Lk 10,39

 

Kutsal Kitap’ta, dinlemek sözcüğü bin kereden fazla geçer. Bu davranış, kabul etme, yürekte koruma, düzeltilmeyi izin verme ve barışmaya hazır olmayı gerektirir.

Dinlemek, Allah’ı saf ve bütün bir kalple sevmek için gerekli koşuldur; Onu sevmek, Onu tanımaktır ve bu da, bizim için ebedi hayattır.

 

7/10  ÇARŞAMBA Tesbih Bayramı

Elç 1,12-14; ezgi: Lk 1,46-55; Lk 1,26-38 [III]

Egemenliğinin sonu gelmeyecektir  Lk 1,33

 

Melek Cebrail’in bu sözleri, Allah’ın İbrahim’e verdiği sözü anımsatıyor: “Sana asırlar boyunca sürecek bir soy vereceğim…”. İshak ve Yakup’a yenilenen bu söz, Davut’un soyuna geçecek ve İsa’da gerçekleşecek.

Meryem’e her şeye hazır ve açık olduğu için, teşekkür edelim. Onun evetine biz de katılıyoruz ve İsa’yı ruhen doğurarak hükümdarlığını yaymaya yardımcı oluyoruz.

 

8/10  PERŞEMBE

Azize Pelagia, †302 - Antakya

Mal 3,13-20; Mez 1; Lk 11,5-13 [III]

Kapıyı çalın, size açılacaktır  Lk 11,9

 

Kalbinin önündeyim Baba, içeri girmeyi ve senin sevgine dalmayı arzuluyum. Biliyorum ki sen her zamandan beri beni sevdin, ve beni bir oğul ve ortak olarak gördün. Dünyaya sevgi getirmene yardımcı olmak için kalbinin kapıya geri döndüm, özellikle de sevgi bulunmayan yerlere, senin kapısını çaldığın, ama kabul edilmediğin yerlere sevgini getirmek için Sana döndüm. Kapıyı çalan benim! Aç kapıyı.

 

9/10  CUMA

Azize Publia, †362 - Antakya

Yoel 1,13-15;2,1-2; Mez 9; Lk 11,15-26 [III]

Tanrı’nın hükümranlığı üzerinize gelmiştir  Lk 11,20

 

İsa, Allah’ın hükümranlığından bahsettiği zaman kendisinden bahsediyor. O, Baba’nın sevgisidir ve beden alarak durumumuzu paylaştı ve böylece kutsallaştırdı.

İsa, yaşamımdaki senin mevcudiyetin, günaha kölelik yerine özgürlük, ölüm korkusu ve katil korkusu yerine, barış ve sevinç veriyor bana.

 

10/10  CUMARTESİ

Azize Eulampia ve kardeşi Eulampius, †305 - İzmit

Yoel 3,12-21; Mez 96; Lk 11,27-28 [III]

Ne mutlu Tanrı’nın sözünü dinleyip uygulayanlara!  Lk 11,28

 

İsa insanları onların becerileri ve neyi iyi yapabildikleri doğrultusunda değil, onların Allah’la arkadaşlıkları doğrultusunda değerlendiriyor.

Kutsal Meryem Anamız, hayata Onun gibi bir “rabbi-öğretmen” getirdiği için değil de, kendi hayatını Allah’ın Sözü’nün üstüne kurduğu için, ne mutlu ona!

 

11/10  PAZAR  28° O.D.  B Yılı  [IV]

Bilgelik 7,7-11; Mez 89; İbr 4,12-13; Mk 10,17-30

Tanrı için her şey mümkün  Mk 10,27

 

İsa bize zenginliğin, Allah’ın egemenliğine girmek için bir tehlike ve bir engel olduğunu söylüyor, ama Allah’ın, zenginlerin kalplerine girerek onları maddiyatçılıktan kurtarıp, Egemenliğine girmelerini sağlayabildiğini da ilave ediyor.

Herkes için ümit kaynağı olan İsa, teşekkürler Sana!

 

12/10  PAZARTESİ

Rom 1,1-7; Mez 97; Lk 11,29-32 [IV]

Sizler de İsa Mesih’in çağırdıklarısınız Rom 1,6

 

İsa’nın çağrısı, büyük, güncel bir gizemdir. Benim için din dersleriyle başladı; İncil dinletisi buluşmalarına katılmamla derinleşti ve bir gencin misyoner bir rahip olma kararıyla olgunlaştı. Başkalarıyla birlikte onu desteklemeye karar verdim ve böylece İsa’ya ve Kilise’sine hizmet etmenin güzelliğini ve mutluluğunu tanıdım. Sevgisini her zaman daha çok keşfettim ve hayatımı ona adamamı teklif ettiğinde, Ona karşı koyamadım. 

 

13/10  SALI

Antakyalı aziz Theophilus, †180

Rom 1,16-25; Mez 18; Lk 11,37-41 [IV]

Bir ferisi onu evine yemeğe davet etti  Lk 11,37

 

İsa, bir ferisinin yemek davetini kabul etti; onunla masaya oturdu ve yüreğinde gizli ruhsal kibrini açığa vurarak, ona yardım etmeye çalıştı.

Günahkarlar ve hakikatten uzak olanlar dahi, seni her davet edenin evine girmeyi kabul ettiğin için teşekkürler, İsa.

Merhametin ile bana da gel, Rab İsa!

 

14/10  ÇARŞAMBA

Rom 2,1-11; Mez 61; Lk 11,42-46 [IV]

İyilik yapan herkese yücelik ve esenlik verecektir  Rom 2,10

 

Allah iyi ve doğru Baba’dır: o verdiği sözü tutar. İsa’nın öğretileri doğrultusunda hareket ettiğimde, kalbimde her zaman esenlik buldum. Tam tersine, ona sadık olmadığımda, huzursuzluk hissettim.

Ey Kutsal Ruh, bizi yönlendir ve destekle! 

 

15/10  PERŞEMBE

Azize Avila'lı Tereza, bakire ve Kilise doktoru, †1582

Rom 3,21-30; Mez 129; Lk 11,47-54 [IV]

Bilgi kapısının anahtarını alıp söktünüz  Lk 11,52

 

Ferisiler diğerlerinden Allah’ı tanıma anahtarını almışlardı: onlar insanlara, kendi güçleriyle Allah’ın emirlerine uyduklarında Allah’ın önünde doğru sayılacaklarını öğretiyorlardı. Allah ise hiçbir hak iddia etmeyen alçakgönüllülere, küçüklere ve fakirlere kendini göstermekten hoşnut oluyor, O’na olan imanı ödüllendiren merhametli Rab gibi!

Merhametin için teşekkürler, Rab İsa.

 

16/10  CUMA

Rom 4,1-8; Mez 31; Lk 12,1-7 [IV]

Bunların bir teki bile Tanrı katında unutulmuş değildir  Lk 12,6

 

Allah tarafından unutulmayanlar kimlerdir? Serçelerdir! Evet, Baba onları bile düşünüyor.

Bu söz, bizim için çok büyük bir umuttur. İsa, sözlerine güvenenlerin ve sevgisinde yaşayanın ne “öldürmek” isteyenden, ne de geleceğin belirsizliğinden korkmaması gerektiğini söylüyor! Baba’nın kendisi, bizi korumakta niyetli!

Kilise, öğretisiyle bize “Korkmayın” demeye devam ediyor; İsa dirildi ve o bizim umudumuz!

 

17/10  CUMARTESİ

Antakyalı Aziz İgnatius episkopos, şehit, †107 - Roma

Rom 4,13.16-18; Mez 104; Lk 12,8-12 [IV]

İman sayesinde mirasçı olunur   Rom 4,16

 

Aziz Pavlus Hıristiyanlara şöyle diyor: “Allah’ın akrabalarısınız”. Aziz Yuhanna ise “şimdiden Allah’ın evlatlarıyız” der.

Kim İsa’ya iman ediyorsa bu bildirilerin gerçek olduklarını bilir. Allah’ın evlatları olarak yaşayarak şimdiden onun mirasçılarıyız, yani şimdiden sevgisini, hayatını ve her şeyini paylaşıyoruz, daha sonra cennette bunlarla tamamıyla mutlu olacağız.

 

18/10  PAZAR  29° O.D.  B Yılı  [I]

Yşa 53,2.3.10-11; Mez 32; İbr 4,14-16;
Mk 10,35-45

Aranızda büyük olmak isteyen, diğerlerinin hizmetkarı olsun  Mk 10,43

 

Öğretmen ve Rab olan İsa, kurtuluşu kazanalım diye bizim hizmetkarımız oldu. Büyük olmak, ilklerden olmak için Ondan öğreneceğiz: Baba’nın kalbine götüren başka yol yok ve Baba’nın kalbinden daha büyük bir şey yok! Onun gibi olmak, büyüklüğün en büyüğüdür!

 

19/10  PAZARTESİ

Rom 4,20-25; ezgi: Lk 1,69-75; Lk 12,13-21 [I]

Öğretmenim, kardeşime söyle de mirası benimle paylaşsın  Lk 12,13

 

Kaç kişi İsa’dan halen bunu istemektedir! Ve İsa ayni şekilde cevap vermektedir: ‘senin hayatın, malına bağlı değildir!’. Atışmak yerine, kalbimde kin ve öç alma isteği tutmak yerine, ruhsal hayatımı mahvetmek yerine, zengin olmaktan vazgeçiyorum, ebeveynlerimin mirasından vazgeçiyorum. Onların gülücüklerini ve takdislerini almayı tercih ediyorum! Bu mucizeyi Allah’tan senin ve benim için istiyorum!

 

20/10  SALI

Aziz Andreas Calybite, †767 - İstanbul

Rom 5,12.15.17-19.20-21; Mez 39; Lk 12,35-38 [I]

Beline kuşağını bağlayacak ve onlara hizmet edecek  Lk 12,37

 

İsa bize koruyacağımız ve meyve verdirteceğimiz bir hazine emanet etti: Ona olan imanımız! Bu imanı sevgi ve sebat ile kullandığımızda, biz Onu şereflendiriyoruz: o zaman barış ve mutluluk alıyoruz ve O bize sofrasında hizmet edebiliyor!

Ey Kutsal Ruh, senin yardımına güveniyorum.

 

21/10  ÇARŞAMBA

Rom 6,12-18; Mez 123; Lk 12,39-48 [I]

Kendinizi Tanrı’ya adayın  Rom 6,13

 

Pavlus, “Haça gerilmiş Olan’a” en az bir kere sevgi ile bakmış olan herkes gibi, Allah için hayatını vermenin ne demek olduğunu biliyor: yaşamı değerli, güzel, ölümsüz, gerçek, özgür, yararlı, iyilik kaynağı ve Allah’a hoş kılmaktır.

Bizi köle tutmak isteyen ve bu teklifi bir ölüm, yok olma eylemi gibi algılatan, günahtır.

 

22/10  PERŞEMBE

Aziz Abercius, †167 - Pamukkale

Rom 6,19-23; Mez 1; Lk 12,49-53 [I]

Ben dünyaya ateş yağdırmaya geldim  Lk 12,49

 

Bize Kutsal Ruh’unu bağışlamak için dünyaya insan olarak geldin; teşekkürler, İsa. Bize onu haçta kurban olmakla ve dirilerek verdin.

Biz onu Kutsal Gizemler ve iman aracılığıyla alıyoruz.

 

23/10  CUMA

Rom 7,18-25; Mez 118; Lk 12,54-59 [I]

Ölüme götüren bu bedenden beni kim kurtaracak?  Rom 7,24

 

Aziz Pavlus kendini bizim yerimize koyuyor : İncil’e göre yaşamak istediğimizde, insani korkularımızdan, güçsüzlüğümüzün bilincinde olmamızdan ve bizi durduran başka hırslar tarafından saldırıya uğruyoruz.

Bizim tek yapabileceğimiz İsa’ya ve sevgisine güvenmek.

Gel Kutsal Ruh, içsel olarak beni eğit, böylece Allah’ın Oğlunun boyuna erişebileyim.  

 

24/10  CUMARTESİ

Aziz Proclus, †446 - İstanbul

Rom 8,1-11; Mez 23; Lk 13,1-9 [I]

Tövbe etmezseniz, mahvolacaksınız  Lk 13,3

 

İsa, Pilatus’un, tapınağa girip dua edenleri öldürdüğünü duyuyor ve şöyle diyor: “Tövbe etmezseniz, hepiniz böyle mahvolacaksınız”. Tövbe etmek… Yaşamım ve ölümüm bir felaket olmasın diye tövbe etmeliyim! Tövbe, bugün Kilise’si aracılığıyla konuşan İsa’ya itaatle gelir.

 

25/10  PAZAR  30° O.D. B Yılı  [II]

Yer 31,7-9; Mez 125; İbr 5,1-6; Mk 10,46-52

İsa durdu, «Çağırın onu!» dedi  Mk 10,49

 

İsa, açıkça Mesih unvanı olan “Davut’un oğlu” diye çağrıldığını duyunca durdu. Öğrencilerine kalabalığın arkasında saklı duran kör adamı çağırmalarını emrediyor. Bartimay, o anda, yaşamının karanlığından çıkabilmek için Allah’ın ona verdiği bir fırsat olduğunu anlıyor. Ayağa fırlıyor, dilenci abasını ve güvensizliğini bir yana atıyor ve İsa’ya doğru yöneliyor. İsa, imanını görünce onu iyileştiriyor, kurtarıyor ve ona ardından gitme imkanını veriyor. 

 

26/10  PAZARTESİ

Azize Lucianus ve arkadaşları, †250 - İzmit

Rom 8,12-17; Mez 67; Lk 13,10-17 [II]

Bütün kalabalık ise O'nun yaptığı görkemli işlerin tümünü sevinçle karşıladı  Lk 13,17

 

İsa on sekiz yıl boyunca kambur olan ve gözlerini göğe doğru kaldıramayan bir kadını iyileştirdi.

İsa, hep kendimize bakan gözlerimizi de iyileştirmek istiyor, öyle ki sadece Ona bakalım.

O zaman yaşamımız Allah’ın şanı olacak ve sevinçle dolacak!

 

27/10  SALI

Rom 8,18-25; Mez 125; Lk 13,18-21 [II]

Biz bu ümitle kurtulduk  Rom 8,24

 

Biz ümit etmenin, olmasını istediğimiz, arzuladığımız bir olayın gerçekleşmesi demek olduğunu düşünmeye yatkınız. Halbuki Aziz Pavlus’a göre ümit etmek, İsa’nın söylediklerinin şimdiden geçerli olduğuna kesinlikle emin olmaktır!

İsa, sana teşekkür ediyoruz çünkü emin olabildiğimiz şey kurtuluşumuzdur!

 

28/10  ÇARŞAMBA

Aziz Simon ve Yahuda, Havariler

Ef 2,19-22; Mez 18; Lk 6,12-16 [Ö]

İsa bütün geceyi Tanrı’ya dua ederek geçirdi  Lk 6,12

 

İsa, Baba’ya şan vermek ve arzusunu gerçekleştirmek istediği için, Onu duada arıyor ve dinliyor.

Ondan ışık aldıktan sonra, Baba’nın ona gösterdiği kararları alıyor.

İsa, seni örnek olarak almamız için bize yardım et.

Aziz Simon ve Yahuda, bizim için dua edin.

 

29/10  PERŞEMBE

Aziz Abraham, †366 - Urfa

Rom 8,31-39; Mez 108; Lk 13,31-35 [II]

Rabbin adıyla gelene övgüler olsun!  Lk 13,35

 

Kutsal Yazıların başka bir bölümünde şöyle yazıyor: “Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir!” (Yşa 52,7)

Bu iki cümle de İsa için sevinç ve sevgi ifadeleridir. O bizi tekrar Allah’ın oğulları ve mirasçıları yapmak için geldi. 

 

30/10  CUMA

Aziz Asterius, †400 - Amasya

Rom 9,1-5; Mez 147; Lk 14,1-6 [II]

İsa da adamı tutup iyileştirdi, sonra onu salıverdi  Lk 14,4

 

İsa, zenginlik arzusundan özgür ve alçakgönüllü ruhla yaşayan herkes için ışık ve kurtuluştur. Onun yaşamı, Baba Allah’ın kalbine uygun olmayan fikir ve yönelimlerimizi düzeltmemiz için bize yardım ediyor.

Yeryüzüne geldiğin için teşekkürler, İsa!

 

31/10  CUMARTESİ

Rom 11,1-2.11-12.25-29; Mez 93; Lk 14,1.7-11 [II]

Tanrı’nın armağanları ve çağrısı geri alınamaz  Rom 11,29

 

Evet, Allah sadıktır. Seçtiği insanlara büyük armağanlar yaptı; onlar da herkese Onu tanıtıyor ve herkesin Onun hükümdarlığına girmesine yardımcı oluyorlar. Seçtiği insanlar Onun kalbine uygun olarak yaşamasalar da, O, verdiği armağanları geri almıyor.

Cömertliğin, sabrın ve merhametin için teşekkürler, Göksel Baba!