2011

1/1  CUMARTESİ MERYEM ANA, ALLAH’IN ANNESİ

Say 6,22-27; Mez 66; Gal 4,4-7; Lk 2,16-21 [Ö]

RAB yüzünü size çevirsin ve size esenlik versin Say 6,26

 

Harun, kurbanı sunduktan sonra herkesi bu kutsamayla takdis ederdi. Tanrı bakışlarını, bir babanın veya annenin çocuğuna baktığı gibi veya damadın eşine baktığı gibi halkına doğru çevirirdi. Çocuk ebeveynini yanında gördükçe hiçbir şeyden korkmaz. Baba’ya, Oğlu’nun Annesinin şefaati ile yeni yılın tüm günlerini Onunla birlik içersinde yaşayabilmeyi dileyelim.

 

2/1  PAZAR  2° N.D.  A Yılı  [II]

Sirak 24,1-4. 8-12; Mez 147; Ef 1,3-6.15-18; Yh 1,1-18

Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O'nu kabul etmedi Yh 1,11

 

Biz Hıristiyanlar İsa ve vaftiz armağanı sayesinde hepimiz Tanrı’nın evlatlarıyız, ama kendi kendimize şunu soralım: İsa’yla birlikte yaşayarak, sözüne itaat ederek ve Ondan örnek alarak gerçekten de O’nu yüreğimize kabul ediyor muyuz? Bugün andığımız azizler bunu yaptılar! Gel, Kutsal Ruh, yüreklerimizi yenile!

 

3/1  PAZARTESİ  N.D.

İsa’nın çok Kutsal Adı

1Yh 2,29 - 3,6; Mez 97; Yh 1,29-34 [II]

Mesih'te kalan, günah işlemez 1Yh 3,6

 

Mesih’te ‘kalmak’, sadakat ve devamlılık gerektirir. Bazen İsa’ya doğru çevrili olmak ve sözüne itaat etmek zordur. Ama Onun ışığında yaşamamızı sağlar, Tanrı’dan uzak kalarak acı tecrübeler yaşamamızı ve karanlıkta kalmamızı engeller.

Günah işlemeye teşvik edildiğimizde tatlı Adını tekrar edebiliriz ve sen bizi ayartmalardan kurtarırsın.

 

4/1 SALI  N.D.

1Yh 3,7-10; Mez 97; Yh 1,35-42 [II]

İsa arkasına dönüp onlara, «Ne arıyorsunuz?» diye sordu Yh 1,38

 

Yüreğimin derinliklerinde ne arıyorum? Elbette sevinç, huzur, gerçek sevgiyi! Bu gerçekleri nerede bulabilirim? Tanrı’nın bir sözü şöyle der: “Sevinci Rab’de ara, yüreğinin arzularını gerçekleştirecektir”. Diğer bir sözü ise şunu der: “Ruhum sadece Tanrı’da huzur bulur”.

İyi Baba, Oğlun İsa’yı göndererek senin yüreğini tanımamıza ve evlatların gibi yaşamamıza imkan verdiğin için teşekkürler!

 

5/1  ÇARŞAMBA N.D.

Aziz Simeon Stilit, †459 - Cilicie

1Yh 3,11-21; Mez 99; Yh 1,43-51 [II]

Sevmeyen, ölümde kalır  1Yh 3,14

 

Havari Yuhanna, bize diyor ki, eğer sevmiyorsak, ölümün gölgesinde kalıyoruz ve bu durumdan kurtulmak için herhangi bir kimseye karşı düşmanlık beslememek yeterli değildir. Yaşama girmenin tek yolu cömertlikle sevmektir. Sevmeyi öğrenmek için de ilk adım İsa tarafından sevilmeyi kabul etmektir.

 

6/1  PERŞEMBE EPİFANYA BAYRAMI

Yşa 60,1-6; Mez 71; Ef 3,2-3a-5-6; Mt 2,1-12 [Ö]

Ona tapmaya geldik Mt 2,2

 

Bazen üzüntü ve sorunlarla dolu iken bir kiliseye giriyoruz. Eğer orada kapıda bir melek dursa ve bize şöyle sorsa: “Buraya ne yapmaya geldin?”, ona şöyle cevap verebilmek ne güzel olurdu: “İsa’ya tapmaya geldim!”… Hatta, yüreğimi açarak içinde ne varsa O’na sunmaya geldim demek daha da iyi olurdu!

 

7/1  CUMA N.D.

Antakyalı Aziz Lukianus, Şehit †312 - İzmit

1Yh 3,22-4,6; Mez 2; Mt 4,12-17.23-25 [II]

Tövbe edin, çünkü Göklerin Hükümdarlığı yaklaştı Mt 4,17

 

Bu kurtuluş sözünü, İsa, bugün benim için ve bizler için söylüyor. İsa’ya iman edip sözünü yaşadığımda, O bende kalıp hükmediyor, karşılıksız sevgisini ve affını tatmamı sağlar, beni iyileştirir, beni O’nunla işbirliği yapmaya davet eder.

Dünyada hep var olduğun için, teşekkür İsa!

 

8/1  CUMARTESİ  N.D.

Aziz Apollinarius, †180 - Pammukale’nin episkoposu

1Yh 4,7-10; Mez 71; Mk 6,34-44 [II]

Sevgi Tanrı’dandır 1Yh 4,7

 

Şeytanın kıskançlığı yüzünden öldürülmüş birçok misyonerin yaşamını duydum. Onlarda, Tanrı’nın yüreğinden doğan gerçek sevgiyi görebildim!

Senin örneğini takip etmiş olan birçok kardeşe sevgini ilettiğin için teşekkürler, İsa!

 

9/1  PAZAR  İSA’NIN VAFTİZİ BAYRAMI - A Yılı

Yşa 42,1-4. 6-7; Mez 28; Elç 10,34-38; Mt 3,13-17 [Ö]

O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı’nın Ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü Mt 3,16

 

Rab İsa, Ürdün Irmağında günahkârlar arasında kendini alçaltarak bize gökleri açtığın için teşekkürler. Bunun sayesinde yaşamımız ışık ve yaşamla dolabilir. Sana şükürler olsun çünkü Kutsal Ruh senin üzerine inerek tüm yeryüzünde yayılır, seninle kalmak ve seni izlemek isteyenlerin yüreğine de girer.

 

10/1  PAZARTESİ  1° O.D.

Nissalı aziz Gregorius, †395 - Kapadokya

İbr 1,1-6; Mez 96; Mk 1,14-20 [I]

Hemen ağlarını bırakıp O'nun ardından gittiler Mk 1,18

 

İsa, Andreya’yı ve Simun’u çağırdığında hemen O’nun ardından gitmeye karar verdiler. Bu ani ve cömert cevapları İsa’ya büyük bir saygı duyduklarını gösterir: böyle bir kişi ile yaşamak en büyük ve gerçek zenginlik olmalıydı! Bu sebepten de düşünmeden bu dünyanın güzel, iyi ve faydalı şeylerini bıraktılar!

 

11/1  SALI 

Aziz Theodosius, †412 - Antakya

İbr 2,5-12; Mez 8; Mk 1,21-28 [I]

Her şeyi onun ayakları altına sererek ona bağımlı kıldın İbr 2,8

 

Bu sözler bana, İsa “haç tahtına” gerildiğinde her şeyin ayakları altına serildiğini hatırlatmakta: her şey, her yaratık, her güç ve prenslik. Şunu da düşünebilirim, acıyı kabullendiğimde İsa, her şeyi ayaklarımın altına sermektedir. Böylece eski adetlerin veya acılı durumların kölesi değilim, hür olarak Onun tahtının yanında oturuyorum.

 

12/1  ÇARŞAMBA

İbr 2,14-18; Mez 104; Mk 1,29-39 [I]

İsa, ıssız bir yere gitti, orada dua etmeye başladı Mk 1,35

 

Çiçeklere ve bitkilere baktığımızda sevinç duyarız, gölgelerinde serinler meyveleriyle doyarız. Ancak tüm bunları verebilmeleri için suya ihtiyaçları vardır. Bizim de duaya ihtiyacımız var. Gerçek dua sayesinde tüm insanlık için, bakışları mutlu eden bitkiler, kokularıyla coşturan çiçekler ve gölgelerinde serinlik ve huzur veren yapraklar gibi olabiliriz. Dua ederek sadece kendimize iyilik etmiyoruz, tüm insanlığa faydalı oluyoruz. İsa’nın duası, çölü yaşam dolu bir yere çevirdi!

 

13/1  PERŞEMBE

İbr 3,7-14; Mez 94; Mk 1,40-45 [I]

Birbirinizi her gün yüreklendirin İbr 3,13

 

Her gün ruhani zayıflıklarımın farkına varıyorum, bu yüzden Rabbe yanıma kardeşler verdiği için şükrediyorum. Yaşam yolunda yürümek için onlar tarafından yüreklendirilmeye ve yardım edilmeye çok ihtiyacım var. Yardımlarıyla İsa’nın sevgisini yaşayacağım ve kendimi O’na sunabileceğim.

 

14/1  CUMA

Azize Macrina, †340 - Niksar

İbr 4,1-5.11; Mez 77; Mk 2,1-12 [I]

İsa onlara Tanrı’nın sözünü anlatıyordu Mk 2,2

Çok kişi mucizeler ve olağanüstü görüntüler olan yerlere koşarak gider.

Ama İsa sadece Tanrı’nın Sözünü müjdeliyordu. Esasında Söz müjdelendiği ve sevgi ve güvenle kabul edildiği yerde mucizeler gerçekleşmektedir. Unutmayalım ki, ilk ve en önemli mucize tüm yürekle tövbe edip yaşam değiştirmektir!

 

15/1  CUMARTESİ

Aziz İskender, †430 - Istanbul

İbr 4,12-16; Mez 18; Mk 2,13-17 [I]

Levi'yi gördü ve ona: “Ardımdan gel” dedi Mk 2,14

İsa’nın ardından giderek biz de O’nun ebedi yaşamına katılırız. O, bizi çağırırken erdemlerimize bakmaz; tüm insanlar günahkârlar, O sadece günahkârları bulup seçebilir! Bizi sevdiği için seçer. Birçok azizler de büyük günahkârlar idi, ama İsa onları çağırdı; o zaman onlar Kilisede büyük sevgiyle insanlara hizmet etmeye başladılar.

 

16/1  PAZAR  2° O.D.  A Yılı  [II]

Yşa 49,3.5-6; Mez 39; 1Kor 1,1-3; Yh 1,29-34

Ben de gördüm ve `Tanrı’nın Oğlu budur' diye tanıklık ettim Yh 1,34

 

Çok acılı bir durumdaydım, bir kardeşimle anlaşmazlık içersindeydim ve bunu çözemiyordum: İsa’dan yardım diledim. Durum daha da kötüleşti ve insani olarak hiçbir ümit kalmadığında, bu durum karşısında derin bir ümitsizliği tecrübe ettim. Ama İsa’yı çağırmış olmam boşuna olmadı, çünkü ölümden sonra diriliş de var! Nitekim sonra o kardeşimle daha gerçek ve kutsal bir ilişki doğdu. Böylece İsa’nın gerçekte Tanrı’nın Oğlu olduğunu gördüm!

 

17/1  PAZARTESİ

Aziz Antonius Keşiş,  †356

İbr 5,1-10; Mez 109; Mk 2,18-22 [II]

Oğul olduğu halde, çektiği acılardan söz dinlemeyi öğrendi İbr 5,8

 

Baba’ya itaat etmek İsa’ya da zor geldi. On iki yaşında iken Yeruşalim’den Nasıra’ya dönmesi gerekince de öyle olmuştu: tapınakta daha uzun zaman kalmak isterdi. Nasıra’da da otuz yaşına kadar Meryem ve Yusuf’un yanında kaldı ve onlara itaat etti, onlardan Baba’nın isteğini anlıyordu. Böylece sevgide kendini mükemmelleştirdi ve kendini tamamen haçta sunmak için hazırladı ve “Ona itaat edenler için kurtuluş sebebi” oldu.

 

18/1  SALI

Hıristiyanların Birliği için 8 günlük dua süreci başlar

Aziz Cosconius, Zenon ve Melanippus, †III-IV yy. – İznik

İbr 6,10-20; Mez 110; Mk 2,23-28 [II]

İnsan Sept günü için değil, Sept günü insan için yaratıldı!  Mk 2,27

 

Hıristiyan geleneğinde Musevilerin cumartesi günü, Rabbin günü olan Pazar günü ile yer değiştirdi. O günde, İsa’nın Dirilişi anılır ve kutlanır. O gün, Ayin için kilisede toplanılır, Allah’ın Sözü dinlenilir, İsa’nın Bedeni ve Kanı ile beslenilir. O halde Pazar gününü sadece eğlenceye çeviren şeylerden kaçınalım. Baba’dan, Kilisesinin, bu kutsal günün önemini her geçen gün daha iyi anlamasını dileyelim. Böylece kardeşler arası yaşanan birlik tecrübesinin, Kiliselerin birliğini isteme arzusunu canlandıracaktır.

 

19/1  ÇARŞAMBA

Hıristiyanların Birliği için 8 günlük dua süreci

Aziz Germanikus, †156 - İzmir

İbr 7,1-3.15-17; Mez 109; Mk 3,1-6 [II]

Adının anlamı ‘esenlik kralı’dır  İbr 7,2

 

Melkisedek, bizler için birlik ve barış armağanını isteyen ve pahalıya elde eden İsa’nın bir görüntüsü gibidir. Yaşadığımız bu dua devresi işte bizleri bu birliğe çağırmaktadır. Bu birlik ailede, cemaatte, iş yerinde sevgiyle arandığında ve korunduğunda huzuru ve yürekte barışı getirir. Rab İsa, bize verdiğin bu değerli armağan için teşekkürler!

 

20/1  PERŞEMBE 

Hıristiyanların Birliği için 8 günlük dua süreci

Aziz Neofitus, †IV yy. - İznik

İbr 7,25 - 8,6; Mez 39; Mk 3,7-12 [II]

Büyük bir kalabalık O’nun ardından geldi Mk 3,8

 

İsa, sen benim ümidimsin, insanların tek kurtuluşusun. Sen beni hiçbir zaman hayal kırıklığına uğratmadın, sen beni tanıyorsun, sen benim gerçek iyiliğimi istiyorsun, sen bizi derin bir birlik içinde tutmayı biliyorsun. Sen bizi sevmek için hep bekliyorsun. Rab İsa, hayatımda var olduğun için teşekkürler!

 

21/1  CUMA

Hıristiyanların Birliği için 8 günlük dua süreci

Azize Agnes, şehit, †304

İbr 8,6-13; Mez 84; Mk 3,13-19 [II]

Ben onların Tanrısı olacağım, onlar da benim halkım olacaklar  İbr 8,10

 

Bir gün bir Müslüman bana şunu sordu: “Tanrı’yı düşünürken O’nu nasıl hayal ediyorsun?” Ona şöyle cevap verdim: “O’nu beni bir babadan daha çok seven ‘bir Kişi’ olarak görüyorum”. Bunu İsa’nın aklımıza ve yüreğimize yerleştirdiği Kutsal Ruh sayesinde söyleyebiliyoruz. Kutsal Ruh sayesinde Tanrı ile yeni bir ilişki yaşayabiliyoruz; sadece Baba’nın arzuladığını gerçekleştirmek isteyen evlatlar oluyoruz ve tek bir ailenin kardeşleri gibi yaşıyoruz. Kutsal Ruh, gel ve değişik kiliseler arasındaki ayrılıkları yok et, dünyaya kardeşlik içersinde yaşamanın güzelliğini gösteren tek bir halk yarat.

 

22/1  CUMARTESİ

Hıristiyanların Birliği için 8 günlük dua süreci

İbr 9,2-3.11-14; Mez 46; Mk 3,20-21 [II]

«Aklını kaçırmış» diyerek O'nu almaya geldiler  Mk 3,21

 

Bazen İncil’i “ılım, abartısız, dengeli” kılmaya çalışıyoruz. Yani onu biraz sınırlıyoruz ve… ona ayırdığımız yere sıkıştırmaya çalışıyoruz. İsa, Tanrı’nın sözünü kabul etmenin cesur sevgi gerektirdiğini, hesap yapılmadan, matematiksel mantık olmadan cesaret gerektirdiğini hatırlatır. Kısacası olağanüstü bir yaşama çağrılmaktayız, dünyanın gözlerinde delilik gibi gözükse de!

 

23/1  PAZAR  3° O.D.  A Yılı  [III]

Hıristiyanların Birliği için 8 günlük dua süreci

Yşa 8,23-9,2; Mez 26; 1Kor 1,10-13.17; Mt 4,12-23

Onlar da hemen ağlarını bırakıp O'nun ardından gittiler Mt 4,20

 

Bir ailede, bir cemaatte, tüm Kilise ve Hıristiyanlık âlemi arasında eğer tüm üyeler daima İsa’ya doğru bakıyorlarsa ve O’na itaat etmeye hazırlarsa, büyük bir birlik ve ortak düşünce olur.

Gel, Kutsal Ruh ve bize gücünü göster, şimdi ve her zaman!

 

24/1  PAZARTESİ 

Hıristiyanların Birliği için 8 günlük dua süreci

Sales’li Aziz Francesko, †1622

İbr 9,15.24-28; Mez 97; Mk 3,22-30 [III]

Mesih, kendisini bekleyenlere görünecektir İbr 9,28

 

Tek Kurtarıcı İsa, haç üstünde kurban olarak tüm günahlarımızın bedelini ödedin; biz Hıristiyanların birlik olmamız için Baba’nın yanında şefaatte bulunuyorsun, teşekkürler.

Dirilmiş İsa, seni hep bekliyoruz, çünkü sensiz meyve veremeyiz ve Baba’nın göksel evine ulaşamayız.

 

25/1  SALI Aziz Pavlus’un İhtidası

Hıristiyanların Birliği için 8 günlük dua sürecinin kapanışı

Elç 22,3-16 (yada: Elç 9,1-22); Mez 116; Mk 16,15-18 [Ö]

İman etmeyen ise hüküm giyecek Mk 16,16

 

Hüküm giyecek, ama Rab onu cezalandıracağı için değil de, O’na iman etmeyenin zaten bulunduğu karanlıkta ve ölüm gölgesinde kalacağı içindir.

Bizi, bu dünyaya gelecek ve ölecek kadar çok sevdiğin için teşekkürler, İsa. Senin Baba’da olduğun gibi, sana iman edenlerin de tam bir birlik içinde olmalarını sağla.

 

26/1  ÇARŞAMBA

Aziz Timoteus ve Titus Bayramı

İbr 10,11-18; Mez 109; Mk 4,1-20 [III]

Ekincinin biri tohum ekmeye çıkmış Mk 4,3

 

İçimize ekilen Tanrı’nın sözüne dikkat edelim. Kaygılar, sıkıntılar ve birçok bekleyiş bu sözün meyve vermesini engellemek ister. Ama biz onu yüreğimizde taşıyacağız ve sıkça hatırlayacağız. Onun nasıl açılıp etrafa hoş koku saçtığını, şanını ve içinde taşıdığı ebedi yaşamı göreceğiz.

 

27/1  PERŞEMBE

İbr 10,19-25; Mez 23; Mk 4,21-25 [III]

Kimde varsa, ona daha çok verilecek Mk 4,25

 

Bu sözler İsa’ya güvenerek çağrısına cevap vermek için her şeyi bıraktığım zamanı hatırlatıyor: para, bağlarımı ve güvencelerimi bırakmıştım! O’na güvenmek bana huzur, sevinç ve yenilenmiş bir yaşam kazandırdı.

 

28/1  CUMA

Aziz Aquino'lu Tomas, †1274

İbr 10,32-39; Mez 36; Mk 4,26-34 [III]

Gelen pek yakında gelecek ve gecikmeyecek İbr 10,37

 

Bu dizeler Peygamber Yeşaya’nın Mesih hakkında yazdığı sözlerdir. Biz Hıristiyanlar ölen, dirilen ve Baba’nın sağında oturan Mesih İsa’nın, canlıları ve ölüleri yargılamaya geleceğine inanıyoruz. O gün, O’nu Kurtarıcı ve Rab olarak tanıyıp O’na koşanlardan mı yoksa önünden korku ile kaçanlardan mı olacağız?

Rab İsa, yüreğime gel, böylece şimdiden seni tanımaya ve karşılamaya hazır olacağım.

 

29/1  CUMARTESİ

Aziz Sarbele ve Barses, Şehitler † 250 – Urfa

İbr 11,1-2.8-19; Ezgi: Lk 1,68-75; Mk 4,35-41 [III]

Şakirtler O'na, «Öğretmenimiz, batıyoruz! Hiç aldırmıyor musun?» Mk 4,38

 

İsa, sen göğün ve yerin Efendisisin, benim yaşamında mevcut olduğuna inanıyorum. Denenmelerde, zorluklarda, karanlıkta olduğum zamanlarda bile buna inanmak istiyorum. Sen beni hiç terk etmiyorsun, sen “benim sığınağım ve gücümsün, güvendiğim Tanrı’msın”.

 

30/1  PAZAR  4° O.D.  A Yılı  [IV]

Sef 2,3;3,12-13; Mez 145; 1Kor 1,26-31; Mt 5,1-12

Ne mutlu barışı sağlayanlara! Mt 5,9

 

Barışı sağlayanlar, dirilmiş İsa’nın Havarilerine üfürdüğü Ruh’a göre yaşamaktadırlar. Bu Ruh bizleri paylaşmaya iter, maddi veya manevi, bizim olan her şeyi kardeşlerimize sunmaya alıştırır. Bu Ruh, kendisine yapılan kötülüğün hesabını tutmaz, af, merhamet, iyilik ruhudur. Onu alan Tanrı’nın Oğlu olarak çağrılacaktır, çünkü her durumda Baba’nın sevgisini göstermektedir.

 

31/1  PAZARTESİ 

Aziz Yuhanna Bosko, †1888

İbr 11,32-40; Mez 30; Mk 5,1-20 [IV]

İman sayesinde, vaat edilenlere kavuştular  İbr 11,33

 

Baba, sana ve İsa’ya olan iman armağanı için teşekkürler: ona göre yaşadığımda senin canlı ve sadık iyi Baba olduğunu tecrübe ediyorum. Örneğin “Verin, size de verilecektir” sözüne her ne zaman inanıyorsam, onun vaat ettiğinin gerçekleştiğini görüyorum.