2011

1/3  SALI 

Sirak 35,1-15; Mez 49; Mk 10,28-31 [IV]

Tanrı’nın katına eli boş çıkma  Sirak 35,4

 

Bazen ellerimi Rab için doldurmayı düşünüyorum ve O’nun için bir şeyler yapmaya çalışıyorum, fakat yaptığım şeyler çoğu kez benim hoşuma giden şeylerdir, aslında beni tatmin ediyor. Ama ne zamanki ellerimi O’nun doldurmasına izin veriyorum ve O’nun arzuladıklarını yapıyorum, o zaman kendimi kardeşlerimin önünde hür, gerçek ve zengin hissediyorum.

 

2/3  ÇARŞAMBA 

Sirak 36,1.4-5.10-17; Mez 78; Mk 10,32-45 [IV]

Sizin için ne yapmamı istiyorsunuz?  Mk 10,36

 

Bu soruya cevap vermeme izin verdiğin için, teşekkür Rab İsa. Senin yanımda olduğunu biliyorum ve bana öğrettiğin gibi Baba’nın arzusunu daima gerçekleştirmem için bana yardım etmeni alçakgönüllülükle senden rica ediyorum.

 

3/3  PERŞEMBE  

Aziz Cleonicus, Eutropius ve Basilius, †308 – Amasya

Sirak 42,15-25; Mez 32; Mk 10,46-52 [IV]

Ne mutlu sana! Kalk, seni çağırıyor Mk 10,49

 

İsa ile karşılaşmak istediğimizde ve merhametini dilediğimizde O bizi etrafımızdaki kişiler aracılığıyla da çağırabilir ve sesini duyurtabilir.

Güçsüzlüğümüzün farkında olup kendimizi İsa’ya emanet ettiğimizde Onun çağrısıyla sevinç dolu olup Aziz Bartimay gibi kat etmemiz gereken yolu açıklıkla görebiliriz.

Adını haykırmaktan hiç yorulmuyoruz ve vazgeçmiyoruz İsa: sen bizim ışığımızsın!

 

4/3  CUMA 

Aziz Fotius ve 19 arkadaşı, † III–IV yy – İzmit

Sirak 44,1.9-13; Mez 149; Mk 11,11-26 [IV]

Tanrı’ya iman edin  Mk 11,22

 

Tanrı’ya olan imanım yaşamımdaki hem güzel hem de özellikle acı olayları kabullenmemle belirdi. İsa’nın yanıma koyduğu kardeşlerin yardımlarını kabul ettiğimde imanım daha çok meyve vermekte! O zaman iman birliği doğuruyor ve büyütüyor.

 

5/3  CUMARTESİ 

Aziz Phocas, †320 – Antakya

Sirak 51,17-27; Mez 18; Mk 11,27-33 [IV]

Doğru olanı içtenlikle aradım Sirak 51,18

 

Doğru olanı içtenlikle aradığımda ve bununla böbürlenmediğimde huzurlu ve sevinçli hissediyorum. İsa, bugün karşılaştığım herkese senin gülümsemeni bağışlayarak seni içtenlikle sevmeye çalışacağım.

 

6/3  PAZAR  9° O.D.  A Yılı  [I]

Yasa 11,18.26-28; Mez 30; Rom 3,21-25.28; Mt 7,21-27

Beni `Rab! Rab!' diye çağıran herkes Göklerin Egemenliğine girecek değildir  Mt 7,21

 

Ben de eskiden, ve bazen halen, Rab’be “Rab, Rab!” diye seslenmenin yettiğini sanırdım. Ancak duanın, O’nunla olan ilişkinin sadece başlangıcı olduğunu anladım. İsa kendisini O’na itaat ettiğimizde gerçekten sevilmiş hissediyor, aynen annelerin ve babaların çocuklarıyla ilişkilerinde olduğu gibi...

 

7/3  PAZARTESİ 

Azize Perpetua ve Azize Felicita, şehitler, †202/203

Tobit 1,3; 2,1-8; Mez 111; Mk 12,1-12 [I]

Oğlumu sayarlar  Mk 12,6

 

Tanrı’nın insanlara olan büyük sevgisini görmemiz için İsa bu sözleri Baba’nın ağzından çıkmış gibi söylüyor. İnsanlar peygamberleri reddedip öldürdüler, ama Baba cesaretini kaybetmiyor ve onlara Oğlunu yolluyor. O biliyor ki, insanlar daha iyi olmadılar dolayısıyla Oğlunu da öldürme ihtimalleri var! Ama O yine de Oğlunu yolluyor, çünkü insanları gerçekten seviyor!

 

8/3  SALI 

Aziz Teofilaktus, †845 – İzmit

Tobit 2,9-14; Mez 111; Mk 12,13-17 [I]

Kimseyi kayırmıyorsun, insanlar arasında ayrım yapmıyorsun  Mk 12,14

 

Bu İsa’ya yapılan güzel bir iltifattır. Fakat ne övgüler ne de kınamalar İsa’yı etkilemiyor. Keşke ben de İsa gibi hür olabilsem! Benim hakkımdaki insanların övgüleri hoşuma gidiyor ve bana sevinç veriyor, kötü konuşmaları ise bana acı veriyor, o kadar ki onların hoşuna gittiği gibi davranmaya çalışıyorum. Rabbim İsa, beni kurtar!

 

9/3  ÇARŞAMBA KÜL ÇARŞAMBASI

Yoel 2,12-18; Mez 50; 2Kor 5,20 - 6,2;
Mt 6,1-6.16-18  [Ö]

Sadaka vereceğinizde önünüzde borazan çaldırmayın  Mt 6,2

 

Paskalya’ya Hazırlık Devresi Tanrı’nın Sözünü daha dikkatle dinlediğimiz zamandır. Rab bizleri hür görmek ister, hürriyet de her şeyi, iyilikleri bile İsa’nın sevgisi için yapmakla başlar. Böylece başkalarının yargısını düşünmekten hür oluyorum, kendimi beğenmişliğimden ve kibrimden de kurtuluyorum.

 

10/3  PERŞEMBE  

Yasa 30,15-20; Mez 1; Lk 9,22-25 [IV]

Canını kurtarmak isteyen onu yitirecek  Lk 9,24

 

Kim kendisini tatmin etmeye çalışıyorsa egoizmini büyütmektedir, egoizmin ise Baba’nın evinde yeri yoktur. Kim seviyor ve hizmet ediyorsa, O’na ve O’nun yaşamına açılmaktadır: bu yaşamı kabul eder, ondan mutlu oluyor ve onu başkasına da bağışlar.

 

11/3  CUMA 

Aziz  Pionius ve arkadaşları, †250 – İzmir

Yşa 58,1-9; Mez 50; Mt 9,14-15 [IV]

Feryat ettiğinizde, O, ‘İşte buradayım’, diyecek  Yşa 58,9

 

Baba, sen bizi dinlemeye hazırsın ve bunu bilmemizi istiyorsun. Biz sana hep muhtacız ve sen, sana güvenle yöneldiğimizde mutlu oluyorsun. Bize cevap veriyorsun, böylece seni gerçek baba olarak tanıyabiliyoruz!

Sana dönmeye elverişli bu Karem zamanı için, teşekkürler iyi Baba!

 

12/3  CUMARTESİ 

Aziz Petrus, †303 – İzmit

Yşa 58,9-14; Mez 85; Lk 5,27-32 [IV]

Ardımdan gel  Lk 5,27

 

İsa, beni de yanında istemen nasıl mümkün? Ben günahkârım ve hep öyle olacağım. Belki benden, sadakat eylemlerinden çok ihanet göreceksin ve sana kötü tanıklık edeceğim! Yaşamımda çok hata işledim ve insanlar beni reddetti, Sen bana nasıl şöyle diyorsun: “Ardımdan gel”? Her şeye rağmen beni yanında istiyorsan, ben de sana sevinçle: “Evet”, diyorum!

 

13/3  PAZAR  1° P.H.D.  A Yılı  [I]

Yar 2,7-9; 3,1-7; Mez 50; Rom 5,12-19; Mt 4,1-11

Tanrın olan Rab’be tap Mt 4,10

 

İsa, sana güç ve zenginliği sunan Şeytana tapmayı reddettin; teşekkürler çünkü Ayartıcının tuzağına düşmedin ve onu yendin. Tanrı’nın Sözü ve İlk Emri ile bağlı olduğundan aldatmacısını görebildin. Yüreğin ve aklın sadece Baba’ya itaatli, teşekkürler İsa. O da, verdiği sözlere sadıktır ve denenmeden sonra seni ebedi şan tacı ile mükâfatlandırdı.

 

14/3  PAZARTESİ 

Aziz Eutichius ve arkadaşları, †741 – Harran

Lev 19,1-2.11-18; Mez 18; Mt 25,31-46 [I]

Komşunu adaletle yargılayacaksın  Lev 19,15

 

Kim bunu becerebilir? Sadece Doğru olan İsa, adaletle yargılayabilir. Herkese karşı sevgi ve merhamet dolu olmak için senden öğrenmek istiyorum, İsa! O zaman gerçek oğlu olarak seninle birlikte Baba’yı yüceltmiş olacağım.

 

15/3  SALI 

Yşa 55,10-11; Mez 33; Mt 6,7-15 [I]

Ayartılmamıza izin verme Mt 6,13

 

İsa, seni sevip sevmediğimi biliyorsun ve benim de bunun bilincinde büyümemi istiyorsun. İzin verdiğin denenme anları için sana şükrediyorum, çünkü bunların sayesinde zayıflığımı görüyorum; yardımını dilemek için de dudaklarıma uygun sözleri koyuyorsun. Denenmeler, sadakatimi göstermek ve seninkini tatmak için fırsattır. “Tanrı güvenilirdir, gücünüzü aşan biçimde denenmenize izin vermez”.

 

16/3  ÇARŞAMBA 

Aziz Julianus, †302 - Antakya

Yunus 3,1-10; Mez 50; Lk 11,29-32 [I]

Yunus'tan daha üstün olan buradadır Lk 11,32

 

Yunus, görevini iyi yapmayan bir peygamber olmasına rağmen, Ninovalıları kötü davranışlarda bulunmaktan vazgeçirtti ve onlar için Tanrı’dan merhamet elde etti. İsa, Yunus peygamberden çok üstündür! Tanrı’nın Sözü olan Sözü ile Tanrı’dan uzak kalma anlamına gelen günahın ölümünden, Onunla arkadaşlık yaşamına geçmemize fırsat veriyor.

Bu oruç devresinde, sevgisinin etkisini altında kalmaya çalışacağız; dua etme, oruç tutma ve sevap işleme davetini yaşamaya çalışacağız: O’nun içimizdeki yaşamı her geçen gün güçlenecek.

 

17/3  PERŞEMBE  

Est 4,1.3-5.12-14; Mez 137; Mt 7,7-12 [I]

Her dileyen alır  Mt 7,8

 

İsa’ya daima güvenebiliriz. Bugün okuduğumuz sözleri de doğrudur! O halde Kutsal Ruh’u dinleyerek göksel Baba’mızdan büyük şeyler dileyelim. Aynı zamanda istediklerimizin gerçekleşeceğinden emin olalım ve minnettarlıkla yaşayalım.

 

18/3  CUMA 

Hez 18,21-28; Mez 129; Mt 5,20-26 [I]

O yaşayacak ve ölmeyecektir Hez 18,28

 

Bir müddet günahın esareti altında yaşadım; Rab’bin ışığı sayesinde gözlerim açılıp, kurtulduğumda yüreğim barış ve sevinçle doldu, yeniden yaşadığımı hissettim.

Merhametin için teşekkürler İsa!

 

19/3  CUMARTESİ 

Aziz Yusuf, Bakire Meryem Ana'nın eşi

2Sam 7,4-5.12-14.16; Mez 88; Rom 4,13.16-18.22; Mt 1,16.18-21.24 [Ö]

Yusuf doğru bir adamdı  Mt 1,19

 

İncil Aziz Yusuf hakkında çok konuşmaz, onun hiç bir sözü yansıtılmaz. Ama Kilise onu koruyucusu olarak istedi, çünkü o, İsa ve Meryem’e kendini tamamıyla adamıştı ve onların koruyucusuydu.

Aziz Yusuf bizi ve Baba’nın büyük ailesi olan tüm Kiliseyi koruduğun için teşekkürler. Baba’nın arzusunu sevgiyle gerçekleştirmemizi ve doğruyu seçebilmemizi bize öğret.

 

20/3  PAZAR  2° P.H.D.  A Yılı  [II]

Yar 12,1-4; Mez 32; 2Tim 1,8-10; Mt 17,1-9

Parlak bir bulut birden onları gölgeledi  Mt 17,5

 

İsa, dağda üç şakirdine ilahi doğasının birazını gösteriyor: ışıkla kaplanınca kendini Tanrı olarak gösteriyor. Parlak bir bulut şakirtleri de örtecek ve onlar İsa ile yeni bir şekilde yaşamaya başlayacaklar; Ona itaat edecekler. Pentekost’tan sonra yukarıdan aldıkları güçle gördüklerini ve duydukları anlatmaya gidecekler.

 

21/3  PAZARTESİ 

Dan 9,4-10; Mez 78; Lk 6,36-38 [II]

Affedin, siz de affedilesiniz  Lk 6,37

 

Bir kardeşimi affedebilme tecrübesini yaşadığımda hissettiğim sevinç ve huzur için teşekkürler İsa. Teşekkürler; açıkça senin adını söyleyerek affettiğimde sen bana yapılan haksızlığın anısını da siliyorsun ve kardeşlik sevgisinde büyümemi sağlıyorsun. Teşekkürler; tüm yüreğimle affettiğim zaman, Baba’nın da beni affetmesini istemeye cesaretim oluyor.

 

22/3  SALI 

Aziz Basilius, †362 - Ankara

Yşa 1,10.16-20; Mez 49; Mt 23,1-12 [II]

Tek bir önderiniz var, O da Mesih'tir  Mt 23,10

 

Bugün maalesef şu düşünülmekte, “bir kurtarıcı gerekmiyor, yeter ki kötülük yapmayalım, cennete gideceğiz!”. Yok, bu doğru değil! Baba’ya ulaşmak için çok yol yok. İsa şöyle dedi: “Yol, gerçek ve yaşam ben’im” ve O tektir! Bu kadar önemli bir konu hakkında yanılgıya düşmek kendimize yapabileceğimiz en büyük zarardır!

İsa ben kendimi sana emanet etmek istiyorum. Sen Baba’yı tanıyorsun ve beni sadakatle O’na götüreceksin!

 

23/3  ÇARŞAMBA 

Aziz Domice ve arkadaşları, †300 - Diyarbakır

Yer 18,18-20; Mez 30; Mt 20,17-28 [II]

Sizin aranızda böyle olmayacak Mt 20,26

 

Senin Krallığında birlikte yaşamanın nasıl olacağını açıklıkla belirttiğin için teşekkürler İsa. Sen kimleri katılmaya çağırırsan emir olarak sevgi emrini alacaklardır, böylece birileri ötekilerin hizmetinde olacaklar. Ayrıca senin gibi alçakgönüllülükte yaşamaya çalışan da, büyük olacak. Nitekim sen haçta ölecek kadar kendini alçalttın ve dirilerek Baba’nın şanına girdin.

 

24/3  PERŞEMBE  

Yer 17,5-10; Mez 1; Lk 16,19-31 [II]

Ne mutlu Rab’be güvenen insana  Yer 17,7

 

Her durumda Rabbe güvenmeyi bilen gerçekten mutlu, huzurlu ve sakindir. Ben maalesef birçok kere içgüdüsel olarak kendimi, kendi gücümle güvene koymaya çalışıyorum; Rabbe güvenmiyorum.

Belki sen de bu tecrübeyi yaşıyorsundur, bu sebepten bana verilen bir tavsiyeyi senle paylaşıyorum: Baba’ya küçük olaylarda güvenmeye başla; O’nun sadakatini tecrübe edince O’na her geçen gün daha çok güvenmeyi öğreneceksin.

 

25/3  CUMA 

Müjde Bayramı  

Yşa 7,10-14; Mez 39; İbr 10,4-10; Lk 1,26-38 [Ö]

Sevin, Rab seninledir  Lk 1,28

 

Baba, lekesiz Meryem Anamız için teşekkürler! Meryem sen, “İmmanuel’in annesi” olarak seçildiğinde şaşırmana ve korku hissetmene rağmen, Tanrı’ya “evet” diyerek kendini tamamen sunduğun için, teşekkürler! “Senin üstüne gölgesi”ni salan ve sana rehberlik eden O’na güvendiğin için, teşekkürler. Meleğin sözünü sevinçle kabul ettiğin için teşekkürler. Tüm Kilise ile birlikte sevinçle sana, “Sevin, ey Meryem, İmmanuel’in Annesi, sevin!” diye sesleniyoruz.

 

26/3  CUMARTESİ 

Aziz Petrus, †390 - Sivas

Mika 7,14-15.18-20; Mez 102; Lk 15,1-3.11-32 [II]

Bu kardeşin ölmüştü, yaşama döndü; kaybolmuştu, bulundu Lk 15,32

 

Yüreğimde sevgi varsa, pişman olup Tanrı’nın Oğluna yaraşır bir yaşama tövbe eden bir kişiyi gördüğümde sevinirim.

Kutsal Ruh, başkalarına karşı duygularımızın İsa’nınkilere benzer olmasını sağla!

 

27/3  PAZAR  3° P.H.D.  A Yılı  [III]

Est 17,3-7; Mez 94; Rom 5,1-2.5-8; Yh 4,5-42

İsa, “Seninle konuşan ben, O’yum” dedi Yh 4,26

 

Evet, İsa, sen Samiriyeli kadının beklediği Mesih’sin. Baba’nın Adem’e yaklaşmaya çalıştığı gibi, sen de insana yaklaşmaktan yorulmuyorsun. Dünyaya gelmeyi kabul ederek Tanrı’nın gerçek yüzünü tanımayanlarla karşılaşmak için yürümeyi ve yorulmayı hor görmedin. Günümüzde de Dirilmiş olarak Kilisende bunu yapmaya devam ediyorsun. Vaftiz suyuyla kutsananlara, Şeytandan ve kötülüklerinden kurtularak bizi Baba’ya götüren ve Gerçek olan Sana, iman etme lütfünü, veriyorsun.

 

28/3  PAZARTESİ

Aziz Castor ve Doroteas, şehit - Tarsus

2Kr 5,1-15; Mez 41-42; Lk 4,24-30 [III]

Hiçbir peygamber kendi memleketinde iyi karşılanmaz Lk 4,24

 

İsa O’na sevgi ile itaat etmemiz için bize güç verdiğinde bizim de ailemizde veya iş yerimizde veya memleketimizde kabul edilmememiz mümkündür. O zaman İsa’ya daha çok sarılırız ve bu alçaltmayı ve acı veren yalnızlığı huzurla kabulleniriz.

 

29/3  SALI 

Dan 3,25.34-43; Mez 24; Mt 18,21-35 [III]

Eğer her biriniz kardeşini yürekten bağışlamazsa, göklerdeki Babamız da öyle davranacak Mt 18,35

 

Zavallı ben, tüm yürekle affetmek o kadar zor ki! Baba beni de pek az affedebilecek… Evet, her şey benim kapasite ve iyiliğime bağlı ise gerçekten mahvolurum! Ama İsa şunu da söyledi: “Dileyin ve size verilecektir”. Kutsal ve merhametli Baba bana merhamet et, gücenme duygularımın zincirlerini kır, böylece bana vermeyi arzuladığın affı verebilesin.

 

30/3  ÇARŞAMBA 

Yasa 4,1.5-9; Mez 147; Mt 5,17-19 [III]

Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim Mt 5,17

 

İsa emirleri ve kuralları ilave etmek için değil, Baba’nın sevgisinin belirtmesini tamamlamak için geldi. Bunun için emir ve kurallara da uymayı sevgi ile doldurdu. Baba’nın emirlerini sevgiyle gerçekleştirmek bizim için besin ve içecek, enerji ve yaşam sevinci oluyor: böyle yaşayarak ruhumuzun tatlı misafiri, Kutsal Ruh’u alıyoruz.

 

31/3  PERŞEMBE  

Yer 7,23-28; Mez 94; Lk 11, 14-23 [III]

Benimle birlikte toplamayan dağıtıyor demektir  Lk 11,23

İsa, senin Baba’nın bilgeliği ve merhameti olduğuna inanıyorum. Yardımınla daima seninle birlikte kalmak ve günü gününe dediklerini yapmak istiyorum, çünkü sen Baba’nın sevgisine göre yaşamayı öğretiyorsun. Böylece seninle birlikte “toplayacağım”, misyonuna işbirliği yapacağım.