2011

 

1/4  CUMA 

Aziz Méliton, †180 – Sardes

Hoşea 14,2-10; Mez 80; Mk 12,28-34 [III]

Rabbin yolları adildir Hoş 14,9

 

Baba, bizleri yaratırken yüreğimize, bizleri Ona benzer kılan, gerçeği arama arzusu ve sevgi koydu. Baba’yla olan bu benzerliğimiz, zayıflığımız sebebiyle takılıp düştüğümüz zamanlarda bile kalmaktadır.

O zaman da kendimizi Onun kollarına güvenle bırakmamız gereken zamandır: o bizleri adil yollarda yeniden yürütmeyi bilecektir.

 

2/4  SAB 

Aziz Amphianus, †305 – Lycie

Hoşea 6,1-6; Mez 50; Lk 18,9-14 [III]

Kendini yücelten, alçaltılacak, kendini alçaltan ise yüceltilecektir Lk 18,14

 

Gerçekten, Tanrı’nın sevgisinin büyüklüğü karşısında ben daima ufak ve eksik olanım. İçimde gördüğüm sevgi için Kutsal Ruh’a teşekkür edebilirim (ve yapmalıyım!) ama hepsi benim eserimmiş gibi de kendimi yüceltmemeliyim. Böyle davranırsam, bende halen eksik olan sevgi için gerekli merhametten yoksun kalırım.

 

3/4  PAZAR  4° P.H.D.  A Yılı  [IV]

1Sam 16,1.4.6-7.10-13; Mez 22; Ef 5,8-14; Yh 9,1-41

Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı ben'im  Yh 9,5

 

İsa dünyada, belirli bir coğrafik bölgede, otuz üç yıl kadar yaşadı, peki sonra? Sonra Kilisesi ve O’nu ışığı olarak kabul edenler aracılığıyla her yerde olmaya devam etti ve ediyor: İsa’yı ışığı olarak kabul edenler yaşadıkları ortam için onlar da, İsa’nın ışığı oluveriyorlar.

 

4/4  PAZARTESİ 

Yşa 65,17-21; Mez 29; Yh 4,43-54 [IV]

Bir peygamber kendi memleketinde saygı görmez Yh 4,44

 

İsa da bu tecrübeyi yaşadı: ancak bu O’nu, yaşadığı Nasıra kentine Baba’nın sevgisini ilan etmekten alıkoymadı. Bu bizim için hem bir örnek hem de cesaretlendirme: İsa’nın sözünü evimizde, ailemizde, bize en çok karşı çıkılacak ve engellenecek yerde yaşayalım, İsa’nın haçını taşıyalım, böylece birçokları için kutsama elde edeceğiz.

 

5/4  SALI 

Hez 47,1-9.12; Mez 45; Yh 5,1-3.5-16 [IV]

İyileşmek istiyor musun?  Yh 5,6

 

İsa o felçlinin uzun zamandır bu durumda olduğunu biliyordu ve mutlaka hiçbir zaman yardımını da dilemeyecekti. Nitekim bu adam hiç kimsenin ona yardım edemeyeceğinden emindi: “Benim kimsem yok…” diyor.

İsa ona doğru gidiyor ve kendisinden yardım dileme ve O’na güvenme imkânı olduğunu söylüyor.

Sen de iyileşmek istiyor musun?

 

6/4  ÇARŞAMBA 

Yşa 49,8-15; Mez 144; Yh 5,17-30 [IV]

Babam hâlâ çalışmaktadır  Yh 5,17

 

Baba şimdiki işin nedir?

Sen insana imanın ışığını veriyorsun ki o, Tanrı’nın Oğlu İsa’yı tanıyabilsin ve sözüne itaat ederek canlı ve kurtulmuş olsun.

Baba, bugün eserine yardım edebilmem için beni kabul et: her nefes alışımı, yüreğimin her atışını sana sunuyorum.

 

7/4  PERŞEMBE 

Aziz Yahya De La Salle, †1719

Çıkış 32,7-14; Mez 105; Yh 5,31-47 [IV]

İnsanlardan gelen yüceliği aramıyorum  Yh 5,41

 

İsa, sen insanlardan gelen yüceliği aramıyorsun, ama ben pek çok kere seni yüceltmediğim için üzülmem gerekiyor. Gerçekten senin Ruhunun bana esinlediklerini yapacağıma, anlık egoist isteklerimi takip etmeyi seçtiğimde seni yüceltmiyorum. Aslında senin aradığın, seni yüceltmem değil de; benim, gerçek yaşam olan Sana gelerek dünyanın sunduğu başarı ya da başkalarının beğenisi gibi “boş şeylerden” hür olmamdır.

 

8/4  CUMA 

Aziz Timoteus, Diogenus, Macarius ve Maximus, şehitler - Antakya

Bilgelik 2,1.12-22; Mez 33; Yh 7,1-2.10.25-30 [IV]

Yahudiler O’nu öldürmeyi amaçlıyorlardı  Yh 7,1

 

Niçin Yahudiler İsa’dan bu kadar nefret ediyorlardı? Çünkü onlar, gururlarıyla körelmiş, kendi çıkarları peşindeydiler ve İsa’yı Baba’nın gerçek, tek armağanı olarak görmek için gerekli sevgi ışıkları yoktu.

İsa, bu kutsal devrede bizleri arındır, böylece seni tanıyalım, kabul edelim ve sevgini tadalım!

 

9/4  CUMARTESİ 

Aziz Eupsichius, şehit †362 - Kayseri

Yer 11,18-20; Mez 7; Yh 7,40-53 [IV]

Bu Mesih’tir  Yh 7,41

 

Sözü aracılığıyla halktan birçok kişi İsa’nın, Mesih olduğunu anlamıştı. Ancak İsa’nın, halkına verecek bir büyük tanıklığı daha vardı: ölümü ve dirilişi.

Mesih İsa’ya ait olan ben de, evet, sözle ona tanıklık edebilirim ama O’nunla ölmeyi ve dirilmeyi kabul ettiğimde en güzel tanıklığı yaparım.

 

10/4  PAZAR  5° P.H.D.  A Yılı  [I]

Hez 37,12-14; Mez 129; Rom 8,8-11; Yh 11,1-45

İman edersen Tanrı’nın yüceliğini göreceksin  Yh 11,40

 

Bizler de Azize Marta gibi İsa’ya iman ettiğimizde ve O’nun Rab olduğunu tanıyarak kendimizi O’na emanet ettiğimizde Tanrı’nın şanını görürüz: O’nun her şeyden üstün olduğunu ve bizi daima kurtarıp yaşamını vermek istediğini biliyoruz. O’nun yüceliği bizi hep sevme isteğidir ve bunda O her şeye kadirdir!

 

11/4  PAZARTESİ 

Aziz Antigas, şehit, I yy - Pergama

Dan 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Mez 22; Yh 8,1-11 [I]

Ben de seni yargılamıyorum   Yh 8,11

 

Rabbimiz İsa, sana günahkâr olarak geldiğimizde daima “seni yargılamıyorum” demek için en acılı ve alçaltıcı ölümünü ve kanının haç üzerine dökülmesini kabul ettin.

Barışma Gizemine güvenle yaklaşacağım, orada beni seven, bekleyen, bana merhamet ve barış vermek isteyen Seninle karşılaşmaktan mutlu olacağım.

 

12/4  SALI 

Aziz Sabas, şehit, †372 - Kapadokya

Say 21,4-9; Mez 101; Yh 8,21-30 [I]

Ben gidiyorum. Beni arayacaksınız  Yh 8,21

 

İsa, sen gidiyorsun, uzaklaşıyorsun: Sen herkesin, hatta sana zulmedenlerin bile seni bulabilmesi için, yaşamını “teslim” ediyorsun. Seni kabul etmek ve dolayısıyla yaşamını ve kurtuluşunu almak, Senin acılarının ve haçta ölümünün meyvesidir.

Rabbimiz İsa sana tapıyoruz ve sana şükrediyoruz: Sana güveniyoruz!

 

13/4  ÇARŞAMBA 

Aziz Carpos, †252 –Akhisar

Dan 3,14-20.46-50.91-92.95; Dan 3,52-56; Yh 8,31-42 [I]

Yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz Yh 8,37

 

Kutsal Haftaya yaklaşıyoruz. Bugünkü söz, bir an durup Rabbin sözünün, içimde beklediği kabulü bulmadığını, tanımama yardım ediyor. Bugün, İsa’nın bana olan sevgisini anlamam, O’nun bana rehberlik yapmasına izin vermem ve O’nunla tekrar bir oğlun babasıyla olan ilişkiye girebilmem için, “uygun” gün olsun.

 

14/4  PERŞEMBE 

Yar 17,3-9; Mez 104; Yh 8,51-59 [I]

İbrahim doğmadan önce ben varım  Yh 8,58

 

“Ben varım”: bu söz Tanrı’nın, halkı İsrail’e kendini tanıttığı isimdir. Sen, İsa, açıklık ve otorite ile bu ismi kendine veriyorsun. İsa, sen Rab’sin, sen Tanrı’sın! Kilisende mevcut olan, yanımda olan, yüreğimde olan Sana, kendimi hep emanet edemediğimden senden af diliyorum!

 

15/4  CUMA 

Aziz Crescens – Demre

Ger 20,10-13; Mez 17; Yh 10,31-42 [I]

Tanrı’nın Oğlu’yum Yh 10,36

 

Rabbim İsa, Baba’nın eylemlerini yaparak Tanrı’nın Oğlu olduğunu ispatladın: hastaları iyileştirdin, körlerin gözlerini açtın, insanları şeytanın gücünden kurtardın, herkese güzel haberi müjdeledin ve sonunda sevgi ile bizim için acı çektin ve haçta öldün! Oğlu olduğun Tanrı, gerçekten Baba’dır, bizi Sevendir!

 

16/4  CUMARTESİ 

Hez 37,21-28; Ezgi: Yer 31,10-13; Yh 11,45-56 [I]

Bu adam birçok belirtiler yapıyor  Yh 11,47

 

Evet, Rabbim İsa sen birçok belirtiler yapıyorsun.

Bugün, yaşamımda ve kardeşleriminkinde belirtiler yapıyorsun. Teşekkürler Rabbimiz İsa! Yaptıklarını, gururumu ve egoizmimi “rahatsız” ettiğinde bile daima alçakgönüllülükle ve güvenle kabullenmemi sağla.

 

17/4  MESİH İSA’NIN KÜDÜS’E GİRİŞ BAYRAMI  A Yılı 

Mt 21,1-11; Yşa 50,4-7; Mez 21;
Fil 2,6-11; Mt 26,14‑27,66 [P]

Uyanık durup dua edin ki, ayartılmayasınız Mt 26,41

 

İsa, şimdi Baba’ya yaptığın duanın en kritik kısmına geldin: gözlerinin önünde artık yakın olan ıstırapların ve ölümün var. Yakınlarının seninle birlikte dua ederek sana destek olmalarını isterdin… Ama onlar uyuyor. Seninle birlikte dua etmeyi bilmediler, dolayısıyla seni haçta da yalnız bırakacaklar.

Baba’nın önünde dua edip devamlılıkla kalmam için bana örnek oldun ve güç verdin, teşekkürler İsa! Dua sayesinde seni Göklerin Ülkesine, yani sonuna kadar, izleyebileceğim.

 

18/4  KUTSAL PAZARTESİ

Yşa 42,1-7; Mez 26; Yh 12,1-11 [II]

Kadını rahat bırak   Yh 12,7

 

Meryem, Rab’be ikram ettiği yemekte İsa’nın ayaklarına bol bol değerli yağ döker ve saçlarıyla ayaklarını siler.

Yahuda mırıldanır… Ama İsa: “Kadını rahat bırak” der.

Bu Kutsal Haftada, Kilisenin seni tapmasını ve yüceltmesini kabul ettiğin için, teşekkürler İsa. Ben de bu günlerde, zamanı ve yorgunluğu dikkate almayan bu sevgiyi sana sunmak istiyorum. Benim, ayaklarına kapanmamı da kabul et. Sen bizim için Tanrı, Baba, Arkadaş, Güvey, Kurtarıcı, Sevgisin… Sen bizim her şeyimizsin, Rabbimiz!

 

19/4  KUTSAL SALI

Yşa 49,1-6; Mez 70; Yh 13,21-33.36-38 [II]

Sizden biri beni ele verecek  Yh 13,21

 

İsa onu ele verecek olanın kim olduğunu biliyordu.

O, çağırdıklarının zayıflıklarını ve sadakatsizliklerini önceden biliyor: buna rağmen onları seviyor ve çağırıyor. Teşekkürler İsa, her şeye rağmen senin ardından gitmemi hâla istiyorsun.

Bu kutsal günlerde sevgin bendeki kötülüğü yaksın, yok etsin!

 

20/4  KUTSAL ÇARŞAMBA

Yşa 50,4-9; Mez 68; Mt 26,14-25 [II]

Ben miyim, Rabbim?  Mt 26,22

 

Rabbim, seni ele veren ben miyim yoksa?

Bu soruyu İsa’ya yöneltmeye cesaretim yok. Şimdiye kadar O’na ihanet etmediysem de, O’nun yardımı olmazsa, şayet bunu yakında yapabilirim.

İsa, günahkâr olan bana merhamet et!

 

21/4  KUTSAL PERŞEMBE

“Son Yemek Anısına” Ayini: Çıkış 12,1-8.11-14; Mez 115; 1Kor 11,23-26;
Yh 13,1-15 [Ö]

Onları sonuna dek sevdi  Yh 13,1

 

Rab İsa, bu söz her birimize olan sadık ve tam olan sevgini hatırlatıyor, aynı zamanda ailemizde veya cemaatte bir görevimizi yerine getirmek için göstermemiz gereken gayreti ve duaya sadakati hatırlatıyor.

İşimizin veya görevimizin “tamamlanması” da Rabbin yeni bir çağrısına sebep olabilir.

 

22/4  KUTSAL CUMA

Yşa 52,13‑53,12; Mez 30; İbr 4,14-16; 5,7-9;
Yh 18,1‑19,42  [Ö]

Kimi arıyorsunuz?  Yh 18,7

 

İsa, sadece sen yaşamımın, huzurumun, Baba’nın kollarında dinlenmemin ‘ücretini’ ödemek istedin.

“Kimi arıyorsunuz?” Sen yaşamını, benim için teslim ettin; ben de senden başka kimi arayayım?

Teşekkürler, İsa’m!

 

23/4  KUTSAL CUMARTESİ [Ö]

O barışta oturuyor (Hora Nona Duasından)

 

İsa, mezardaki sessizliğin Sözdür: Biz Hıristiyanlar için ölüm uyku gibidir, müdahale etmeni huzurla beklemektir. Nasıl ki Baba, sen sevgili Oğlu için müdahale etti ise, sen de bizi dirilteceksin!

Seni barış içerisinde bekleyeceğim: Sen, çobanım, oraya kadar gelip beni arayacaksın ve bir daha ölümün olmadığı yeni yaşama uyandıracaksın.

 

24/4  PASKALYA BAYRAMI  A Yılı  [Ö]

Elç 10,34.37-43; Mez 117; Kol 3,1-4 yada 1Kor 5,6-8; Yh 20,1-9 yada Mt 28,1-10

İsa’nın ölümden dirilmesi gerekiyordu  Yh 20,9

 

Rabbimiz İsa sen Kutsal Yazılar’daki Baba’nın vaadine inandın ve dirileceğini biliyordun. Bu güven halkının seni reddetmesinin ve haçın verdiği acıyı kabullenmene yardımcı oldu. Bugün seni yüceltiyoruz ve sevincine katılıyoruz: şimdi yeni bir yaşam yaşıyorsun, bu yaşamda artık ölüm yok, korku yok. Sana şükrediyoruz çünkü sayende artık biz de “Halleluya” ilahisini söyleyebiliriz.

 

25/4  PAZARTESİ Paskalya Haftası

İncilci Aziz Markos Bayramı

Elç 2,14.22-32; Mez 15; Mt 28, 8-15 [Ö]

O benim sağımda durduğu için sarsılmam  Elç 2,25

 

Kutsal Kitabın kaç sözü İsa’da gerçekleşti! 16. mezmur Rabbin dirilişini kutlar ve bizleri ebediyetteki şanlı yaşamımızın sevincini yaşamaya hazırlar. Şimdiden itibaren İsa’nın ölümü yendiğini bildiğimizden sevinçli ve güvenli yaşıyoruz. Kaç denenme atlatmam gerekse de, korkmuyorum: Dirilmiş İsa yanımdadır!

 

26/4  SALI  Paskalya Haftası

Aziz Basileus, †320 – Amasya

Elç 2,36-41; Mez 32; Yh 20,11-18 [Ö]

Kadın niçin ağlıyorsun?  Yh 20,15

 

Mezardan uzaklaşamayan Mecdelli Meryem’e önce melekler, sonra da İsa bu sözü söyledi. O Paskalya sabahından itibaren biz de kardeşlerimize şöyle diyebiliriz: “Ağlamayın!”. Bunu tatlılıkla ama aynı zamanda güçle de söyleyebiliriz: İsa, senin canlı olduğunu, Rab olduğunu biliyoruz, ölümü, günahı, her şeyi yendin! Halleluya!

 

27/4  ÇARŞAMBA  Paskalya Haftası

Aziz Yuhanna, †885 - Marmara

Elç 3,1-10; Mez 104; Lk 24,13-35 [Ö]

Gerçekten Rab dirildi Lk 24,34

 

Yeryüzünde çınlamış olan en güzel haberi bu Söz bildirdi! Dirilmiş İsa’yı gören bazıların yüreğinden çıkan sözdür, onların tanıklığına inanan başkalarının da haykırmasıdır. Bu günlerde kutsal bir sevinçle birbirimize söylediğimiz haberdir. İsa dirildi, yaşıyor, bizimle birlikte! Onunla bizler de yaşayabilir, sevebilir, barış içerisinde olabiliriz, daima. Halleluya!

 

28/4  PERŞEMBE  Paskalya Haftası

Aziz Eusebius ve Caralampos, şehitler - İzmit

Elç 3,11-26; Mez 8; Lk 24,35-48 [Ö]

Size esenlik olsun!  Lk 24,36

 

Size esenlik olsun! Barış sizinle olsun! İsa’nın bu “yeni” Paskalya’da da bize verdiği sözdür.

Barış yüreğimizdedir, çünkü O’nun kanı bizleri Baba ile barıştırır; barış aramızdadır, çünkü armağanı, yani Kendisi, tüm arzularımızı gerçekleştirir ve bizi sevmeye kabiliyetli kılar. Halleluya!

 

29/4  CUMA  Paskalya Haftası

Sienalı Azize Katerina, †1380

1Yh 1,5-2,2; Mez 44; Mt 25,1-13 [Ö]

Tanrı ışıktır ve O'nda hiç karanlık yoktur  1Yh 1,5

 

Kutsal Baba, biz senin evlatlarınız, ışığın evlatlarıyız!

Azize Katerina, sen İsa’nın kanının değerini çok iyi anladın. Bugün bizim için dua et; O’nun kanının üzerimize gelsin, bizi egoizmimizden, gururumuzdan arındırsın, böylece Baba’nın, Sevgi olan ışığını yansıtabileceğiz.

 

30/4  CUMARTESİ  Paskalya Haftası

Aziz Diodor ve Rodopianus, şehitler, †303 - Afrodisias

Elç 4,13-21; Mez 117; Mk 16,9-15 [Ö]

İmansızlıklarından ötürü onları azarladı  Mk 16,14

 

Dirilmiş İsa şakirtlerini azarlıyor: O’nu dirilmiş olarak görenlere inanmak istememişlerdi!

İsa, ben senin kardeşlerimin yüreğinde canlı olduğuna ve onları güçlü, huzurlu, denenmelerde sevmeye kabiliyetli kıldığına inanıyorum.

Bana da merhamet etmeni ve yüreğime sevginle gelmeni rica ediyorum. Halleluya!