1/8  PAZARTESİ 

Aziz Alfonso M. de Liguori, episkopos, †1787

Say 11,4-15; Mez 80; Mt 14,22-36 [II]

Rab, beni kurtar!  Mt 14,30

 

İsa, kendisine güvenen kim olursa olsun onu kurtarabilir. Zor durumlarda olduğumda bana yardım etmesi için yalvardım, o yardımıma koştu. Gerçek kurtuluş her zaman O’nunla birlik içinde yaşamaktır: o zaman yaşamımız huzur buluyor ve iyi meyve veriyor.

Rab İsa, var olduğun için teşekkürler!

 

2/8  SALI 

Azize Lidya, I yy. - Akhisar

Say 12,1-13; Mez 50; Mt 15,1-2.10-14 [II]

Babamın dikmediği her fidan sökülecek  Mt 15,13

 

İsa’nın bahsettiği fidan, O’na besinler hakkında soru sormaya gelen Ferisilerin yanlış düşünme şeklidir. İsa’nın insanı günaha götüren yediği şeyler değil de, yüreğindeki düşünceler ve duygular demesi, onları kızdırıyor. Ferisilere göre ise O’nun öğrettikleri bizi Tanrı’dan uzaklaştıran bir kandırmacadır. İsa, kim senin karşına böyle düşüncelerle çıkarsa, o, “kökünden sökülecektir”.

 

3/8  ÇARŞAMBA 

Say 13,1-3.25-33 - 14,1.26-30.34-35; Mez 105; Mt 15,21-28 [II]

Ey kadın, imanın büyük!  Mt 15,28

 

Kim seviyorsa hiç bir zaman ümidini kaybetmez ve her şeye kadir sevgi Olan Rab ile yürür, O’nu arar; çaresiz durumlarda bulunan sevdiği kişiler için yardım dilemekten hiç vazgeçmez. Anne ve baba sevgisi ile dolu olan Rab, duasını dinleyecek ve ona huzur verecektir!

Hayal kırıklığına uğratmayan Rab İsa, teşekkürler!

 

4/8  PERŞEMBE 

Aziz Yuhanna Vianney, †1859

Say 20,1-13; Mez 94; Mt 16, 13-23 [II]

Göklerin Egemenliğinin anahtarlarını sana vereceğim  Mt 16,19

 

İsa Sen, Petrus imanını bildirdikten sonra ona Göklerin Egemenliğinin “anahtarlarını” verdin. Ona ve onun vekillerine verdiğin bu hizmet için teşekkürler, İsa. Katolik Kilisesine sadık kalarak, Hakikat olan Sana bağlı kalabiliyorum; teşekkürler İsa.

 

5/8  CUMA 

Azize Nonna, †374 - Bekarlar

Yasa 4,32-40; Mez 76; Mt 16,24-28 [II]

İnsan, kendi canına karşılık ne verebilir?  Mt 16,26

 

Yaşamım bir armağandır, paha biçilemez ve yinelenemez bir armağandır. Tanrı’nın insanlığa armağanıdır, O’nun bana gösterdiği bir güven eylemidir. O’na borcumu nasıl ödeyebilirim? Bu imkânsız. Karşılığında, dünyanın tüm altınını versem, gereksiz bir toz gibidir. Baba’ya teşekkür etmek için verebileceğimiz tek “şey” İsa’dır.

 

6/8  CUMARTESİ  MESİH İSA’NIN NURLU GÖRÜNÜŞÜ

Dan 7,9-10.13-14; Mez 96; 2Pt 1,16-19; Mt 17,1-9 [Ö]

Ya Rab, burada bulunmamız ne iyi oldu!   Mt 17,4

 

Haça gerilmiş İsa’nın önünde dua ettiğimde kendimi, İsa’nın ve Baba’nın şanına hayran hayran bakan Petrus, Yakup ve Yuhanna’nın durumunda hissediyorum.

O zaman da barışın yüreğimi sardığını fark ederim ve sevinçle şöyle haykırmak isterim: burada bulunmam ne iyi!

 

7/8  PAZAR  19° O.D.  A Yılı  [III]

1Kr 19,9.11-13; Mez 84; Rom 9,1-5; Mt 14, 22-33

Cesur olun! Ben'im, korkmayın! Mt 14,27

 

Günümüzde de Kilise dünyanın birçok yerinde gece karanlığında bulunup korkmaktadır. Dinlerin fanatizmi, totaliter baskı ve zulümler korku yaratmaktadır. Bunları gören birçok Hıristiyan, İsa’nın onların yanlarında olmamasını yadırgayarak O’nu eleştiriyor. Dirilmiş İsa, bizleri korkmamaya çağırıyor, O’na daha büyük bir imanla dönmemizi ve O’nun egemenliği için daha büyük bir sorumlulukla çalışmamızı istiyor. O etrafımızdaki fırtınanın dinmesini sağlayacak.

 

8/8  PAZARTESİ 

Aziz Dominikus, †1221

Yasa 10,12-22; Mez 147; Mt 17,22-27 [III]

Siz de yabancıları seveceksiniz  Yasa 10,19

 

Bize olan sevgisini anlamamız için Baba bize işaretler ve mucizeler gösterdi. Şimdi bizim de “yabancıları” sevmemizi istiyor ve onlara sevgisinin en güzel ve en büyük işaretini göstermemizi istiyor: İsa’yı!

 

9/8  SALI 

Azize Teresa Benedicta a Cruce, şehit, †1942 – Auschwitz, Avrupa’nın koruyucusu

Yasa 31,1-8; Ezgi: Yasa 32,3-4.7-9.12; Mt 18,1-5.10.12-14 [III]

Bu küçüklerden bir tekini bile hor görmekten sakının Mt 18,10

 

İman sayesinde en güzel gerçekleri görebiliriz. Genelde bu gerçekler küçüklerde, alçakgönüllülerde ve dünya için önemsiz olanlarda saklanır, çünkü Tanrı böyle insanlar sayesinde Baba oluşunu tam olarak gösterebilir.

Bizi kör eden sisi dağıttığın için, teşekkürler İsa!

 

10/8  ÇARŞAMBA 

Aziz Laurentius, şehit, † 258

2Kor 9,6-10; Mez 111; Yh 12,24-26 [III]

Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır Yh 12,26

 

Diakos Aziz Laurentius, İsa’yı örnek alarak herkese hizmet etti ve yaşamını bunun uğruna sundu. Her diakos ve her Hıristiyan Mesih’in Kilisesine karşı olan bu sevgi ve hizmet misyonunla görevlendirildi: böylece Baba’yı övecek ve O’nun tarafından onurlandırılacak.

 

11/8  PERŞEMBE 

Azize Assisi'li Klara, †1253

Yeşu 3,7-10.11.13-17; Mez 113A; Mt 18,21 - 19,1 [III]

Bana karşı sabırlı ol! Sana borcumu öderim'  Mt 18,29

 

Klara, “fakirlik imtiyazı”nı istiyordu, yani fakirlikte yaşayarak dünyaya Tanrı’nın, Baba olduğuna tanıklık etmek istiyordu.

İsa bana karşı sabırlı ol, sana her şeyi vereceğim: yüreğimi, aklımı, her hareketimi! Böylece yaşamımda, Klara’nın kinde olduğu gibi, Tanrı’nın Baba olduğu gözüksün!

 

12/8  CUMA 

Aziz Anicetus ve Photius, †305 - İzmit

Yeşu 24,1-13; Sal 135; Mt 19,3-12 [III]

Tanrı'nın birleştirdiğini, insan ayırmasın! Mt 19,6

 

Bazen ailelerde aynı anda hem güçlü hem de ters duygular vardır, o zamanlarda acı durumlar var, bir savaş durumu yaşanıyor. Fakat bu acıya, bu savaşa son vermek için aileyi bölüyorsak, daha büyük acılar yaratmış oluyoruz. Bir mıknatısta da, içsel bir savaş var ve bu çok faydalıdır! Eğer ondan artı ve eksiyi çıkartırsak, artık mıknatıs olmaz; o içsel savaş güzel şeyler de doğurur! Tanrı’nın bir tek kendisinin bildiği iyi bir sebepten dolayı birleştirdiklerini, şayet insanlar ayırıyorsa asla doğru yapmış olmazlar.

 

13/8  CUMARTESİ 

Yeşu 24,14-29; Mez 15; Mt 19,13-15 [III]

İçtenlik ve bağlılıkla Rab’be hizmet edin Yeşu 24,14

 

Rab tarafından halkın başına getirilen Yeşu, ailesiyle birlikte güzel bir örnek teşkil eder ve şu sözlerle halkı uyarır; “İçtenlik ve bağlılıkla Rab’be hizmet edin”.

Ben de bu güçlü ve hikmetli sözleri kabul edip kararlılıkla yaşayarak, bizi sevmiş olan ve her gün seven İsa’ya minnettarlığımı göstereceğim.

 

14/8  PAZAR  20° O.D.  A Yılı  [IV]

Yşa 56,1.6-7; Mez 66; Rom 11,13-15.29-32; Mt 15,21-28

Ey Davut Oğlu, halime acı Mt 15,22

 

Bir anne, şeytan tarafından işkence edilen kızı için dua ediyor. Kızının sevgisi uğruna, imanla İsa’ya gidiyor. İsa onun istediğini hemen gerçekleştirmiyor, ama kadın alçakgönüllülükle O’na güvenmeye devam ediyor. O zaman İsa; bu annenin büyük alçakgönüllülüğü ve imanı karşısında, onu düş kırıklığına uğratmayıp, arzusunu gerçekleştiriyor.

 

15/8  PAZARTESİ  MERYEM ANA’NIN GÖĞE ALINMASI BAYRAMI

Esin 11,19;12,1-6.10; Mez 44; 1Kor 15,20-26; Lk 1,39-56 [Ö]

Güçlü Olan, benim için büyük şeyler yaptı Lk 1,49

 

Annemiz, bugün Baba’nın sende yaptığı en büyük “eser”e bakıyoruz; Senin bedeninle göğe alınışını kutluyoruz.

Bundan çok mutluyuz ve sana şükrediyoruz çünkü gerçek bir anne gibi senin sevincine katılmamızı istiyorsun. Anne otoriten ile bu sevinci Rab’den diliyorsun ve buna ulaşmamız için bize seçmemiz gereken yolu tarif ediyorsun: “O’na güvenin ve evlat gibi itaat edin”.

 

16/8  SALI 

Aziz Arsacius, †358 - İzmit

Hak 6,11-24; Mez 84; Mt 19,23-30 [IV]

Tanrı için her şey mümkün  Mt 19,26

 

İsa, onun çağrısına cevap vermek isteyenler için en büyük engelin zenginlik olduğunu söyler.

Benim için de böyle oldu. Sahip olduğum ev, iş, biriktirdiğim paralar bana öyle somut bir güven veriyorlardı ki, İsa’nın bana sunduğu sevgiyi tamamen kabul edemiyordum. Ancak lütfu sayesinde yaşamımla Onun ilgilenebileceğini anladığımda o güçlü put yok oldu.

Senin için hiç bir şey imkânsız değil; teşekkürler, İsa!

 

17/8  ÇARŞAMBA 

Aziz Mamas, †275 - Kayseri

Hak 9,6-15; Mez 20; Mt 20,1-16 [IV]

Siz de bağa gidin, çalışın  Mt  20,7

 

Teşekkürler İsa! Beni de gördün: sevgisiz, ümitsiz ve yaşamak için amaçsızdım. Bana merhamet ettin: şimdi sana ait olduğumu ve günümün her dakikasının bağın için, Egemenliğinin gelişi için önemli olduğunu biliyorum! Tekrar teşekkürler, İsa!

 

18/8  PERŞEMBE 

Aziz Leo, † III-IV yy - Demre

Hak 11,29-39; Mez 39; Mt 22,1-14 [IV]

Çağrılanlar çok, ama seçilenler azdır Mt 22,14

 

Tanrı tüm insanları sever ve Mesih İsa herkesin, evlatları gibi yaşamaları için, öldü ve dirildi. Bunun gerçekleşmesi için alçakgönüllü bir yürek, Tanrı’nın Sözünü dinlemek ve O’na iman etmek gerekir. Gel Kutsal Ruh!

 

19/8  CUMA 

Rut 1,1.3-8.14-16.22; Mez 145; Mt 22,34-40 [IV]

Komşunu kendin gibi sev  Mt 22,39

 

Bana kutsal Sözünü verdiğin ve barış yolunu gösterdiğin için teşekkürler, Rabbimiz İsa. Sana itaat etmek ve herkes için sevginin bir işareti olmak istiyorum. Sen lütfunla bana yardımcı olacaksın.

 

20/8  CUMARTESİ 

Aziz Bernardus, †1153

Rut 2,1-3.8-11;4,13-17; Mez 127; Mt 23,1-12 [IV]

Söyledikleri şeyleri kendileri yapmazlar  Mt 23,3

 

Sözü yaşadığımız zaman Hıristiyan cemaatlerimiz yeni bir güç kazanacaklar. Bu Söz, onu derin düşünüldüğünde, dua ve itaat edildiğinde yüreğimizi iyiliklerle doldurur, Tanrı’nın sevgisinin tadını almamızı ve sevinç içersinde yaşamamızı sağlar.

 

21/8  PAZAR  21° O.D.  A Yılı  [I]

Yşa 22,19-23; Mez 137; Rom 11,33-36; Mt 16,13-20

Sen, yaşayan Tanrı’nın Oğlu Mesih'sin Mt 16,16

 

Kutsal ve iyi Baba, Petrus’a İsa’yı ve şanını tanıttın. Merhametinle, bizim de gözlerimizi Kutsal Ruh’un ışığıyla aç, böylece senin güzelliğini biraz olsun görelim ve tadalım.

 

22/8  PAZARTESİ  Kraliçe Bakire Meryem Ana

1Sel 1,2-5.8-10; Mez 149; Mt 23,13-22 [I]

Putlardan Tanrı’ya nasıl döndüğünüzü anlatıyorlar  1Sel 1,9

 

Hangi putlardan döndüm? Yüreğimi meşgul edip de, sevgi meyvesi vermeyen şeylerden: yüzeysel gösteriler, fanatik spor yarışları, hırs, batıl inançlar. Bu gerçekler rekabet, kin ve korku yaratırdı. İsa’nın tanıttığı Tanrı’yı sevmek ve O’na itaat etmek beni hür kılıyor ve barış, sevinç veriyor.

 

23/8  SALI 

1Sel 2,1-8; Mez 138; Mt 23,23-26 [I]

Adalet, merhamet ve sadakati ihmal edersiniz  Mt 23,23

 

İsa, senin kutsal hikmetinin dışında hareket ettiğimi gördüğünde beni azarlıyorsun, teşekkürler. Bana verdiğin dersleri sevgiyle kabullenmemi ve daima sevginde yaşamamı sağla.

 

24/8  ÇARŞAMBA  Aziz Bartalmay, Havari

Esin 21,9-14; Mez 144; Yh 1,45-51 [Ö]

Bunlardan daha büyük şeyler göreceksin!   Yh 1,50

 

Kim basit ve alçakgönüllü bir yüreğe sahipse İsa’nın sevgisini ve gerçek kişiliğini tanıma lütfuna ulaşır ve O’nu Rabbi ve Tanrı’sı olarak kabul ederek yaşamını O’na emanet etmeyi bilir.

Ey Kutsal Ruh, havari Bartalmay’a verdiğin gibi, bana da alçakgönüllü ve saf bir yürek bağışla.

 

25/8  PERŞEMBE 

1Sel 3,7-13; Mez 89; Mt 24,42-51 [I]

Bunun için siz de hazır olun Mt 24,44

 

Bana bugün bu teşvik sözünü verdiğin için sana şükrediyorum, İsa. Çoğu kez seni kabul etmeye hazır olmadığımı görüyorum. Beni engelleyen, kendime, programlarıma, arzularıma çok bağlı olmamdır. Sana yalvarıyorum, senin için hür olabilmemi sağla!

 

26/8  CUMA 

1Sel 4,1-8; Mez 96; Mt 25,1-13 [I]

Size doğrusunu söyleyeyim, sizi tanımıyorum  Mt 25,12

 

İsa’nın bu sözü bizi düşündüren bir gizem, bir gerçektir.

İsa, “boş kaplarla” yaşayanları, yani yüzeysel ve sahte bir sevgiyi gösterenleri “tanımıyor” ve kabul edemiyor. O zaman bugün somut sevgi eylemleri aracılığıyla İsa’yı gerçek bir şekilde sevmek istiyorum.

 

27/8  CUMARTESİ 

Azize Monika, †387

1Sel 4,9-11; Mez 97; Mt 25,14-30 [I]

Seni büyük işlerin başına geçireceğim  Mt 25,23

 

İsa, şakirtleriyle katî karşılaşma gerçekleştiğinde her birine bu sözü tekrar etmeyi sever. O, bu sözü bize şimdiden yeryüzünde söylemek de istiyor: her ne zaman bize emanet ettiği bir işi tamamlıyorsak ve bunu sevgiyle yapıyorsak, O bize Egemenliği için daha da “önemli” başka bir görev emanet etmekten mutludur!

 

28/8  PAZAR  22° O.D.  A Yılı  [II]

Yer 20,7-9; Mez 62; Rom 12,1-2; Mt 16,21-27

Herkese, yaptıklarının karşılığını verecektir Mt 16,27

 

Eğer eylemlerimiz Tanrı’ya evlat itaati ile yapılıyorlarsa içimize ve etrafımıza barış ve huzur gelir; ama kendi arzularımıza göre yaşarsak yüreğimiz endişeli olur, yaşamımız bozulur ve başkalarıyla uyum içersinde yaşayamayız.

Aziz Augustinus, bizim için dua et!

 

29/8  PAZARTESİ 

Vaftizci Yahya’nın Şehit edilişi

Yer 1,17-19; Mez 70; Mk 6,17-29 [Ö]

Seni kurtarmak için ben seninleyim  Yer 1,19

 

Aziz Vaftizci Yahya, bugün şehit oluşunu anarken sana soruyoruz: “Rab, söz verdiği gibi, seni kurtarmak için yanında oldu mu?” “Elbette!” diye cevap veriyorsun; “O hep yanımda oldu, böylece ben zulüm görüp, öldürüldüğümde bile, kendimi O’nun ellerine emanet ettim ve sonuna kadar O’na sadık kalabildim”.

 

30/8  SALI 

1Sel 5,1-6.9-11; Mez 26; Lk 4,31-37 [II]

Herkes şaşkına dönmüştü  Lk 4,36

 

Fakir balıkçılarla yaşayan ve birkaç alçakgönüllü kadının yardımını kabul eden İsa’nın kötü ruhlara emredecek kadar güçlü sözleri var!

İsa, senin önünde bazen ben de şaşırıp, endişeleniyorum, ama sonra sana yine güvenle ve samimiyetle Sana bakıyorum, Kilisende canlı olan sözüne güveniyorum!

 

31/8  ÇARŞAMBA 

Aziz Theodotus, Rufina ve Ammia, †270 - Kayseri

Kol 1,1-8; Mez 51; Lk 4,38-44 [II]

Kadın hemen hizmet etmeye başladı   Lk 4,39

 

İsa’nın sevgisinden ve lütfundan gelen gerçek iyileşme kardeşlerimize hizmet etme gücünü ve sevincini hissettiğimizde gerçekleşir.

Sana güveniyorum, İsa!