2011

1/10  CUMARTESİ 

Azize Lisieux'lü Tereza, bakire ve Kilise doktoru,  †1897

Baruk 4,5-12.27-29; Mez 68; Lk 10,17-24 [II]

Sizin gördüklerinizi gören gözlere ne mutlu!  Lk 10,23

 

Rab İsa, biz seni görüyoruz, seni seven ve kurtarıcı olarak gören yüreğimizle görüyoruz. Biz senin mucizelerini görüyoruz, bunların, senin Tanrı’nın Oğlu olduğunun işaretleri olduklarını biliyoruz, senin haçını görüyoruz ve onun da, mükemmel ve ilahi bir sevginin işareti olduğunu tanıyoruz. Sana şükrediyoruz ve sana tapıyoruz: seninle yaşam tamlığına ulaşıyoruz ve her korkuyu yeniyoruz.

 

2/10  PAZAR  27° O.D.  A Yılı  [III]

Yşa 5,1-7; Mez 79; Fil 4,6-9; Mt 21,33-43

Bağı da, başka bağcılara kiralayacak Mt 21,41

 

İsa, peygamberlerin mesellerini kendi zamanının durumuna uyarlamaktadır. Bağ Tanrı’nın halkıdır, bağcılar ise onu korumakla görevli olanlardır, yani din bilginler ve halkın başkanları. Onlar Tanrı’nın gönderdiği Mesih’i kabul etmiyorlar ve bu sebepten görevleri başkalarına, Baba’nın, dünyayı sevmek için gönderdiği Mesih’i kabul eden şakirtlere verilecektir.

 

3/10  PAZARTESİ

Yunus 1,1–2,1.11; ezgi: Yunus 2,2-4.7; Lk 10,25-37 [III]

Sonsuz yaşamı miras almak için ne yapmalıyım? Lk 10,25

 

Bu soru önemli ve İsa onu ciddiye alarak cevap veriyor. Her şeyden önce uygun bir zeminin olması gerekiyor ve bu, on emre uymaktır. İsa’ya bu soruyu soran, küçük yaştan beri bu emirleri ciddiye almış, bu sebepten Rab ona mutlak adımı teklif ediyor: her şeyini sat ve ardımdan gel. Çünkü yaşam, hatta ebedi yaşam kaynağı İsa’nın kendisidir.

 

4/10  SALI 

Assisi'li Aziz Fransua, †1226

Gal 6,14-16; Mez 15; Mt 11,25-30 [Ö]

Vereceğim yük de hafiftir Mt 11,30

 

Bugün verilen bu sözler Aziz Fransua’yı tanımamız ve onu örnek almamız için verildi. O tüm bunları yaşadı, üzerine İsa’nın boyunduruğunu aldı, sözünü yaymak için O’nunla işbirliği yaptı ve özellikle fakir bir yaşam sürerek Baba Tanrı’ya olan güvenini gösterdi. Ona, Rabbe benzeme imtiyazı verildi, o kadar ki, bedeninde çivilerin yaralarını taşıdı.

 

5/10  ÇARŞAMBA 

Azize Charitina, †304 - Amasya

Yunus 4,1-11; Mez 85; Lk 11,1-4 [III]

Rab, bize dua etmesini öğret Lk 11,1

 

İsa şakirtlerden bu soruyu sormalarını bekliyordu. Onlar sormasaydı belki de onlara dua etmeyi öğretmeyecekti. Dua etmeyi öğrenmek istemeyen ve Rab’den yardım istemeyen, dua etmeyi hiç öğrenmeyecektir. Birçok kişi dua etmeyi bildiğini sanır, çünkü yalvarıyorlar, çok şeyleri istiyorlar, ancak bu tür dua bizleri değiştiren, bizleri Tanrı’ya benzer kılan dua değildir!

 

6/10  PERŞEMBE 

Mal 3,13-4,2; Mez 1; Lk 11,5-13 [III]

Dileyin, size verilecek Lk 1,9

 

İsa, Baba’ya güven duyulmasını tavsiye ediyor, çünkü O, evlatlarını dinleyen ve onları kandırmayan bir babadır. Ancak Baba’ya olan güven, O’na benzeme, yani O’nun gibi merhametli olma ve sevme arzusuyla dolu olmalıdır.

 

7/10  CUMA  Tesbih Bayramı

Elç 1,12-14; ezgi: Lk 1,46-55; Lk 1,26-38 [III]

Ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız, selam!   Lk 1,28

 

Çok Kutsal Meryem Ana, her gün birçok evladının sana Cebrail’in ve Elizabet’in seni selamladığı gibi seslendiklerini duyuyorsun: “Selam Sana” duasının bu ilk bölümü Tesbih duasında elli kere tekrarlanmaktadır. Kolaylığı için birçok Hıristiyan tarafından sevilmiş bu dua tarzı Annesinin gözüyle İsa’ya bakmaya, yüreğiyle O’nu sevmeye yardım etmektedir. Böylece Meryem Kilisenin duasını desteklemeye devam etmektedir.

 

8/10  CUMARTESİ 

Azize Pelagia, †302 - Antakya

Yoel 4,12-21; Mez 96; Lk 11,27-28 [III]

Rabbin günü yaklaştı  Yoel 3,14

 

Rabbin günü ceza günü veya ödül ve kurtuluş günüdür. Tanrı’nın emirlerini dikkate almayanlar için acı günü, Baba’yı seven ve itaat edenler için ise, sevinç ve barış zamanıdır!

 

9/10  PAZAR  28° O.D.  A Yılı  [IV]

Yşa 25,6-10; Mez 22; Fil 4,12-14.19-20; Mt 22,1-14

Kimi bulursanız düğüne çağırın Mt 22,9

 

Bu söz bizleri dünyada misyoner olmaya çağırır. Baba’nın sevgisini tanıyan biz Hıristiyanların yaşamı, Tanrı’nın sevgisi hakkında hiç bir bilgisi olmayanlarınki ile mukayese edildiğinde devamlı bir bayram yaşamıdır.

Bu kişilere Baba’nın onlara olan sevgisini tanıtmak, İsa hakkında konuşmak ve Kutsal Ruh’un birliğini tattırmak onları bir düğüne davet etmek gibidir. Yaşamını başka bir dinde geçirdikten sonra sonunda İsa’yı tanımış olan birinin konuşmasını duydun mu hiç?

 

10/10  PAZARTESİ 

Azize Eulampia ve kardeşi Eulampius, †305 - İzmit

Rom 1,1-7; Mez 97; Lk 11,29-32 [IV]

Bakın, Süleyman'dan daha üstün olan buradadır Lk 11,31

 

İsa, sen gerçekten en üstünsün, sadece Süleyman’dan değil, yeryüzünde yaşamış olan en büyüklerden de üstünsün. Senin önünde herkes susmalı, herkes öğrenmeli. Tüm filozoflar, Buda, Konfüçyüs ve diğer herkes... senden öğrenmelidir, son yüzyıllarda hükmedenler ve insanlığı karanlığa itenler dâhil. Seni tanıdığım için çok şanslıyım, İsa!

 

11/10  SALI 

Mutlu XXIII. Yuhanna

Rom 1,16-25; Mez 18; Lk 11,37-41 [IV]

Tanrı’yla ilgili gerçeğin yerine yalanı koydular  Rom 1,25

 

Tanrı’nın bilgeliğinden uzak olanlar, egoizm ve kibir üzerine kurulu fikirlerini bize yutturmak istiyorlar. Kandırılmamak için Tanrı’ya ve kardeş sevgisine kuvvetle bağlanmalıyız. En kolay ve güvenli yol İsa’ya ve Kilisesine bağlı kalmaktır, çünkü İsa’nın kendisi Baba’ya götüren yol ve hakikattir.

 

12/10  ÇARŞAMBA 

Rom 2,1-11; Mez 61; Lk 11,42-46 [IV]

Başkasını yargıladığın konuda kendini mahkûm ediyorsun Rom 2,1

 

Bir kişiyi yargılıyorsam, kendimi Tanrı’nın yerine koymuş oluyorum. Günahkârı sevmekten vazgeçmeyerek yüreğini tek gören, Tanrı’dır. Yargılıyorsam, kendimi Göksel Baba’mdan uzak olmaya mahkûm ediyorum. Elbette iyiyi kötüden ayırmayı bilmeliyim, Tanrı’ya itaatsizliği itaatten ayırmalıyım, ama itaatsizlik edenlerin ve günah işleyenlerin kurtuluşunu da arzulamalıyım.

 

13/10  PERŞEMBE 

Antakyalı aziz Theophilus, †180

Rom 3,21-30; Mez 129; Lk 11,47-54 [IV]

Tanrı tektir   Rom 3,30

 

Musevi veya pagan olsun herkes için tek bir Tanrı vardır. Günümüzde de aynı şeyi söyleyebiliriz, Hıristiyanlar ve diğerleri için tek bir Tanrı vardır. Bu Tek Tanrı İsa’nın, yaşamıyla, ölümüyle ve dirilişiyle bize tanıttığı Tanrı’dır. Bu yüzden O’nun, Baba olduğuna eminiz. Başka bir Tanrı yoktur. Affetmeyi bilmeyen, şiddeti ve eşitsizliği öğreten bir Tanrı... Tanrı olamaz!

 

14/10  CUMA 

Rom 4,1-8; Mez 31; Lk 12,1-7 [IV]

Günahı Rab tarafından sayılmayana ne mutlu!   Rom 4,8

 

Kim bu şanslı adam? Aziz Pavlus, bunun iman eden adam olduğunu öğretiyor. İsa’nın Baba’dan geldiğine inanan ve bu sebepten O’nunla birlik olan adam, Tanrı’ya yakındır. Artık onda günah etkili değildir, çünkü günah Tanrı’dan uzak olmaktır, O’na sırtını çevirmektir. İsa’yı kabul edince kendimizi Baba’nın yüreğinde buluruz!

 

15/10  CUMARTESİ

Azize Avila'lı Tereza, bakire ve Kilise doktoru, †1582

Rom 4,13.16-18; Mez 104; Lk 12,8-12 [IV]

Kutsal Ruh'a küfreden bağışlanmayacaktır Lk 12,10

 

İsa’yı reddetmek Kutsal Ruh’a karşı işlenmiş bir günahtır, Kutsal Ruh’a küfretmektir. İsa’yı reddeden, kendi gücüyle kurtulmak isteyerek can simidini reddeden gibidir. Ama insanın gücü yetmez: insan, İsa olmadan, kaybolur, şeytanla işbirliği yapan kibrin ve egoizminin etkisi altında kalır. İsa’yı kabul etmeyen, Tanrı’dan uzaktır, kendi günahında kalır ve kurtulamaz,  çünkü tek kurtarıcı İsa’dır.

 

16/10  PAZAR  29° O.D.  A Yılı  [I]

Yşa 45,1.4-6; Mez 95; 1Sel 1,1-5; Mt 22,15-21

Rab benim, başkası yok  Yşa 45,6

 

Tanrı bu sözlerle O’nu tanımayan putperest kral Koreş’e sesleniyor. Yeryüzünün büyükleri de tek Rab tarafından yargılanacaklar. Biz hükmedenlere vergimizi vereceğiz, ancak onların da, tek Rab’be hesap vermesi gerekeceğini biliyoruz. Biz Tanrı’ya yüreğimizi ve tüm yaşamımızı vereceğiz. Otoritelere de itaat edeceğiz, fakat Rab’bimize itaatsizlik etmeden!

 

17/10  PAZARTESİ 

Antakyalı Aziz İgnatius episkopos, şehit, †107 - Roma

Rom 4,20-25; ezgi: Lk 1,68-75; Lk 12,13-21 [I]

İnsanın yaşamı, malının çokluğundan ibaret değildir Lk 12,15

 

İsa bu sözleri; tüm ümidini hak ettiği mirasa bağlayan birine söyledi. Bu kişinin kardeşi mirası paylaşmak istemediğinden dolayı, bu kişi İsa’dan ona avukatlık yapmasını istiyordu: İsa’nın kendisi için en iyi avukat olacağını düşünüyordu. Ancak Rab kimsenin hayal kırıklığına uğramasını istemiyor, bunun için insanın yaşamının, malının çokluğundan ibaret olmadığını hatırlatıyor. Herkes bu cümleyi miras paylaşılırken hatırlamalı!

 

18/10  SALI 

Aziz Luka, İncil yazarı

2Tim 4,10-17; Mez 144; Lk 10,1-9 [Ö]

Tanrı’nın Egemenliği size yaklaştı Lk 10,9

 

İsa şakirtlerinin bunu ilan etmelerini istiyor. Onların Tanrı’nın Egemenliğinin yakın, hatta avuçlarının içinde olduğunu bildirmelerini istiyor. Onu artık beklemek gerekmiyor, içeri girmek için sadece adım atmak lazım. Gerçekten de krallığın kralı İsa’dır. O kendini zorla kabul ettirmek istemeyen bir kraldır, bizleri mutlu kılmak için severek ardından gidilmesini ve O’na itaat edilmesini kabul eden bir kraldır. Bugün Aziz Luka’nın bayram günüdür ve bunu kutlarken onun, Tanrı’nın Krallığında memur veya rakip değil, evlat ve kardeş olduğumuzu müjdelediğini ve kralı tanımamıza yardım ettiğini hatırlayalım.

 

19/10  ÇARŞAMBA 

Rom 6,12-18; Mez 123; Lk 12,39-48 [I]

Kime çok verilmişse, ondan çok istenecek Lk 12,48

 

İsa, Petrus’un bir sorusuna cevap vermektedir. Kim büyük armağanlar aldıysa ondan hesap istenecektir. Biz Tanrı’nın Oğlunu tanıma armağanını aldık, O’nun Egemenliğindeyiz ve Baba’nın sevgisini tadıyoruz: bu hazineleri sakladık mı yoksa başkalarınla da paylaştık mı diye bize hesap sorulacaktır.

 

20/10  PERŞEMBE 

Aziz Andreas Calybite, †767 - İstanbul

Rom 6,19-23; Mez 1; Lk 12,49-53 [I]

Tanrı’nın armağanı Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır  Rom 6,23

 

Günümüzde ebedi yaşamdan konuşmak... bilim kurgu konuşmak gibidir! Ama Tanrı yalan söylemez. Onunla karşılaşınca yepyeni kabiliyetler, sevinçler ve daha önce yaşanmamış derin tecrübeler kazanırız. Tanrı bizi kendininkine benzer bir yaşamla zenginleştirir, sevgi dolu bir yaşam, her şeye yeni bir anlam kazandıran bir yaşam, ölümün ve zamanın sona ermesinin zoraki sınırlarını aşan bir yaşam verir.

 

21/10  CUMA 

Rom 7,18-25; Mez 118; Lk 12,54-59 [I]

Doğru olanı neden kendiliğinizden ayırt etmiyorsunuz? Lk 12,57

 

İsa, kendisine soru soranlara Yasa uzmanlarının doğruyu ayırdetme yeteneklerine güvenmemelerini söylüyor: onlar İsa’ya inanmak istemiyorlar. Çok okumuş olanların Tanrı’nın planlarını diğerlerinden çok bildikleri söylenemez: hatta sık sık çok kültür ve çok bilgi Rabbe inanmaya “skandal”, yani engel olur, çünkü kibir yaratır. Bizler ise İsa’nın iyiliğini ve gerçekliğini tecrübe ettiğimizi anımsamalıyız. Daha önce İsa seni affetti mi? O zaman başkalarının yapmasını beklemeden O’na iman edebilirsin!

 

22/10  CUMARTESİ 

Aziz Abercius, †167 - Pamukkale

Rom 8,1-11; Mez 23; Lk 13,1-9 [I]

Tövbe etmezseniz, hepiniz böyle mahvolacaksınız Lk 13,5

 

En büyük felaket bir kazada veya gençken ölmek değildir. En büyük felaket İsa’yı reddetmektir, çünkü insanı günahından kurtaran bir tek O’dur. Bize sevgisinin ve bilgeliğinin verilmesi için, bizi Baba’ya yaklaştıran yine bir tek O’dur.

 

23/10  PAZAR  30° O.D.  A Yılı  [II]

Çıkış 22,20-26; Mez 17; 1Sel 1,5-10; Mt 22,34-40

Kutsal Yasa'nın tümü bu iki buyruğa dayanır Mt 22,40

 

Bizleri Tanrı’ya hoş kılmak için tüm Kutsal Yazıların temelini oluşturan iki emir sevgi emirleridir: kendini tamamıyla Tanrı’ya vermek ve Tanrı’nın bizi sevdiği gibi herkesi sevmek! Ama bunu yalnız başımıza yapmayı denemeyelim bile. Ancak tüm Kilisenin birliği içinde, kardeşlerimizle birlikte deneyeceğiz.

 

24/10  PAZARTESİ 

Aziz Proclus, †446 - İstanbul

Rom 8,12-17; Mez 67; Lk 13,10-17 [II]

Tanrı’yı yüceltmeye başladı Lk 13,13

 

Kim Rab tarafından iyileştirildiyse O’nun hakkında iyi konuşur. Kilise, Rab’bi yüceltmemize, O’nu başkalarına tanıtmamıza ve misyoner olmamıza yardımcı olmaktadır. Kaç kere Rab’bin iyiliğini gördük ve kimseye söylemedik! Bu ayıptır ve büyük bir günahtır! O zaman ayakta kalmamıza yardım eden Tanrı’ya minnettar olarak Kilisenin dualarına ve girişimlerine katılalım!

 

25/10  SALI 

Rom 8,18-25; Mez 125; Lk 13,18-21 [II]

Bu ümitle kurtulduk  Rom 8,24

 

Kurtuluşumuz vaftiz günümüzde başladı ve zamanların sonunda tamamlanacaktır. O “ebedi günde” Tanrı’ya olan imanlarını kanlarıyla tanıklık eden tüm kurtulanlarla birlikte tüm insanları seven Tanrı’yı öveceğimiz.

 

26/10  ÇARŞAMBA 

Azize Lucianus ve arkadaşları, †250 - İzmit

Rom 8,26-30; Mez 12; Lk 13,22-30 [II]

Çekilin önümden hepiniz! Lk 13,27

 

İsa sert sözler de kullanıyor. O tahmin edebileceğimizden çok merhametlidir, ancak sert sözler de söyleyebilir. O’nun merhameti şudur; “İyilik yapmak yeterlidir”, sözü ile aldatılmamızı istemiyor. Bizi kurtaran, yaptığımız «iyilik» değil, İsa’dır! Tanrı’ın armağanı İsa’dır: O’nu kabul etmezsek, Baba’nın yüreğinin dışında kalırız. İsa bizleri Kilisesinin canlı taşları olarak istemektedir.

 

27/10  PERŞEMBE  

Rom 8,31-39; Mez 108; Lk 13,31-35 [II]

Üçüncü gün hedefime ulaşacağım  Lk 13,32

 

İsa, Herodes tarafından şüpheli gözlerle bakıldığını bilmektedir, ama özellikle de Babası’nın ona sevgiyle baktığının farkındadır. O’nun yaşamı Baba’nın ellerindedir, bu sebepten Baba izin vermezse insanlar O’na karşı hiç bir şey yapamazlar. Kutsal Yazılar, üçüncü günden, ölümden sonraki üçüncü günden... yaşam günü diye bahsetmektedir. Bu sebepten İsa büyüklerin karanlık planlarından da korkmamaktadır.

 

28/10  CUMA 

Aziz Simon ve Yahuda, Havariler

Ef 2,19-22; Mez 18; Lk 6,12-16 [Ö]

Bütün geceyi dua ederek geçirdi   Lk 6,12

 

Tanrı’nın halkına temel olmaları için on iki havariyi seçme zamanı geldi. İsa bu önemli görevi Baba ile tam bir birlik içersinde gerçekleştirmek istiyor, bunun için dua ediyor. İsa nasıl dua etmiştir? Diğer dualarını düşünerek tahmin yürütebiliriz: kendini Baba’nın arzusuna sundu. Bize de aynı şekilde dua etmeyi öğretti: Göklerdeki Pederimiz, göklerde olduğu gibi, yeryüzünde de... evimde de senin isteğin olsun!”

 

29/10  CUMARTESİ 

Aziz Abraham, †366 - Urfa

Rom 11,1-2.11-12.25-29; Mez 93; Lk 14,1.7-11 [II]

Biri seni düğüne çağırdığı zaman başköşeye kurulma Lk 14,8

 

Genelde insanların evlerinde ilk yerler zenginlere ve güçlülere, fakirlere eziyet edenlere, aittir. Sen oraya oturma, alçakgönüllülükle hizmet edenlerin yerine otur. İsa, Baba’nın ona verdiği yerdedir. Bu yer yaşamını sunanın yeridir: en önemli yer orasıdır, bizim de arayacağımız yer orasıdır.

 

30/10  PAZAR 31° O.D.  A Yılı  [III] 

Mal 1,14‑2,2.8-10; Mez 130; 1Sel 2,7-9.13; Mt 23,1-12

Bir tek önderiniz var, O da Mesih'tir Mt 23,10

 

Kilisedeki çobanlar bizleri tek çoban İsa’nın ardından etmeye yardım ederler. Kilisedeki gerçek önderler İsa’yı örnek almamızı öğretirler, gerçek rahipler İsa’nın verdiği gerçek yaşamı verirler. Öğretmen, çoban, önder, İsa’dır. Biz hepimiz O’na uysallıkla itaat etmekteyiz ve O’na kim daha çok kişiyi yönlendirecek diye yarıştayız. Azizleri örnek olarak alalım: onların bayramlarına şeytanlara yer veren ateist bayramlarını tercih etmeyelim, oyun için de olsa...

 

31/10  PAZARTESİ 

Rom 11,29-36; Mez 68; Lk 14,12-14 [III]

Tanrı’nın armağanları geri alınamaz  Rom 11,29

 

Aziz Pavlus için kendi halkı olan Yahudilerin kaderi çok önemlidir. Onlar, Baba’nın, kurtulmaları için gönderdiği ve onları tüm halkların kurtuluşu için aracı kılacak olan Mesih’i reddettiler. Ancak Aziz Pavlus onlar için halen ümitli: Tanrı’nın onlara verdiği armağanlar geri alınmayacaktır. O halde bir gün onlar da İsa’yı kabul edeceklerdir. Bazıların bunu geçmişte ve günümüzde de gerçekleştirdiğini biliyoruz.