2011

1/12  PERŞEMBE 

Yşa 26,1-6; Mez 117; Mt 7,21.24-27 [I]

Rab’be sonsuza dek güvenin  Yşa 26,4

 

İşte gerçek ve huzur dolu yaşamın yolu budur. Rabbe güven yoksa endişe ve huzursuzluk dışında bir şey yoktur, sadece yalnızlık ve güçsüzlük var ve bu, kolayca hastalığa dönüşür. Güven! Yakınlık! Tanrı benim Babam’dır, bizim Babamız’dır! Neden korkalım? O, benim ve bizim iyiliğimizi, benden daha iyi biliyor ve daha çok istiyor: O’na itaat etmeye çalışıyorum ve bu yüzden huzurluyum, biliyorum ki O, hayatımı en iyi şekilde yönlendiriyor.

 

2/12  CUMA 

Azize Natalia, †310 - Istanbul

Yşa 29,17-24; Mez 26; Mt 9,27-31 [I]

İmanınıza göre olsun  Mt 9,29

 

Onlar kördü ama İsa’ya olan imanları onları iyileştirdi: şimdi görebiliyorlar, Rabbin çehresini görebiliyor ve sözünden mutlu oluyorlar. İsa, senin çehrenin ışığını ben de görebileyim, böylece seninle ilerleyebilecek ve hala kör olan diğerlerine senin ışığına yaklaşmaları için yardım edebileceğim. Her gün seninle karşılaşması gereken bir sürü kör görüyorum: ancak bu şekilde hüzünleri, endişeleri bitecek ve etrafında sadece mutsuzluk yaratmayacaklardır.

 

3/12  CUMARTESİ 

Aziz Francesko Saverio, rahip, †1552

Yşa 30,19-21.23-26; Mez 146; Mt 9,35–10,1.6-8 [I]

Karşılıksız aldınız, karşılıksız verin  Mt 10,8

 

Bu, ilahi bir sözdür: “karşılıksız”! Sadece Tanrı “karşılıksız” vermeyi ve sevmeyi bilir. Ben de bunu yaparsam, ilahi bir eser gerçekleştirmiş olurum. O’nun gücüne, lütfuna ve egoistliğimden kurtulmaya ihtiyacım var. Bakışımı İsa’ya sabitleyeceğim, böylece sadece O’nu örnek alacağım, sadece O’ndan öğreneceğim: kimseden hiç bir şey beklemeyeceğim, çünkü benim Tanrı’m “karşılıksız” sever!

 

4/12  PAZAR  2° N.H.D.  B Yılı  [II]

Yşa 40,1-5.9-11; Mez 84; 2Petrus 3,8-14; Mk 1,1-8

Rab’bin yolunu hazırlayın  Mk 1,3

 

Hazırlamak... Hazırlamak için gelenin kim olduğunu bilmemiz gerekir. Geleni seversen, hazırlamak zor değildir, tam tersine, yapabildiğinin en iyisini ve en ışıltılısını yapmaya çalışırsın. Dünyaya barış getiren Rab geliyor. O kalplere neşe bağışlar, çünkü onları günahların yükünden kurtarır. Hazırla, hazırlanmaya devam et, şimdiden O’nun için yaşa!

 

5/12  PAZARTESİ 

Aziz Johannes Taumaturgo, †760 - Frijia

Yşa 35,1-10; Mez 84; Lk 5,17-26 [II]

Güçlü olun, korkmayın  Yşa 35,4

 

“Yüreği kaygılı olanlara, ‘Güçlü olun, korkmayın’ deyin”. Bize bugün yönelttiğin bu söz için, teşekkürler, Baba. Korkmamamızı istiyorsun, çünkü sen bizim yanımızdasın: üzerimizde sen varsın, bizimle bekliyor ve Oğlun İsa aracılığı ile bize ulaşıyorsun. Ben de karanlık dışında bir şey görmeyenlere cesaret ve güven verebileyim.

 

6/12  SALI 

Aziz Nicolas, episkopos, †350-  Myra/ Demre

Yşa 40,1-11; Mez 95; Mt 18,12-14 [II]

Yükselt sesini  Yşa 40,9

 

Bu ses teselli ve umut verir, Tanrı’nın iyiliğini ve kurtuluş kararını müjdeler. Bu çekingen olmaması gereken bir sestir. Tanrı’nın sevgisini ve şefkatini müjdelediğinde, güzel haberi, İncili müjdelersin: ciğerlerinin tüm havasını kullanabilirsin!

 

7/12  ÇARŞAMBA 

Aziz Ambrosius, Episkopos ve Kilise Doktoru, †397

Yşa 40,25-31; Mez 102; Mt 11,28-30 [II]

Ben size huzur veririm  Mt 11,28

 

İsa, tüm yorgunları ve ezikleri çağırıyor. Onlarla karşılaşmaktan korkmuyor, O’na kızgın olanlarla bile. İnsanı ezen yorgunluk ve eziklik, günahtır. Sadece İsa bunu kaldırabilir; sadece O, huzur ve yeni yaşam sözü verebilir.

 

8/12  PERŞEMBE  MERYEM ANA’NIN GÜNAHSIZLIĞI BAYRAMI

Yar 3,9-15.20; Mez 97; Ef 1,3-6.11-12; Lk 1,26-38]

Ben Rabbin hizmetkarıyım   Lk 1,38

 

Meryem, bugün senin için çok önemli bir bayram! Tanrı seni O’nun olasın diye seçti, sen de büyük bir alçakgönüllülükle arzusunu kabul ettin. Sen O’na hiçbir zaman hayır demedin, evet demek için O’nu bekletmedin, O’nun sevgisinden hiç şüphe etmedin. Sen tamamen kutsalsın, asli günah senin elbiseni lekelemedi. Sana teşekkür ediyor ve sana yalvarıyoruz: bizim için dua et!

 

9/12  CUMA 

Azize Gorgonia, †370 - Bekarlar

Yşa 48,17-19; Mez 1; Mt 11,16-19 [II]

Gitmeniz gereken yolda sizi yürüten benim  Yşa 48,17

 

Acaba bazıları Rabbin bizi kandırmaya çalıştığına şüphe duyuyor mu?

Tabii ki hayır! O zaman neden O’na itaat etmiyoruz? Neden O’nu dinlemiyoruz? Neden O’nun bizi yönlendirmesine izin vermiyoruz? Biz körüz, sadece O iyi görüyor ve bizi elimizden tutuyor.

O’na güvenmek istiyorum.

 

10/12  CUMARTESİ 

Aziz Cemellus, † IV yy - Ankara

Sirak 48,1-4.9-11; Mez 79; Mt 17,10-13 [II]

İlyas her şeyi yeniden düzene koyacak  Mt 17,11

 

İsa, İlyas ile aynı görevi paylaşan Yahya hakkında konuşmaktadır. İlyas, putları bırakıp halkın Tanrı’ya imana dönmesine yardımcı olmuştu. Aynı şekilde Vaftizci Yahya halkın tövbe etmesine, emirlere uyup egoist tavırları terk etmelerine ve böylece İsa’yı kabul etmek için hazır olmalarına yardımcı oluyor.

 

11/12  PAZAR  3° N.H.D.  B Yılı  [III]

Yşa 61,1-2.10-11; ezgi: Lk 1,46-50.53-54; 1Sel 5,16-24; Yh 1,6-8.19-28

Rabbin yolunu düzleyin  Yh 1,23

 

Yahya, kendisi hakkında konuşmak zorunda kalınca, kendisine verilmiş görevi anlatıyor sadece: Mesih olan İsa’yı kabullenecek kalpleri hazırlamak. İlk hazırlık, köylünün tarlayı ekmeden önceden yaptığı ilk iş gibidir, yani taşları atmak ve otları sökmek. Kalplerimizden günahları ve bizi günaha yönlendiren kötü alışkanlıklarımızı çıkaralım, böylece Rab bize gelirken engellerle karşılaşmayacaktır.

 

12/12  PAZARTESİ 

Aziz Spyridon, †348 - Kıbrıs

Say 24,2-7.15-17; Mez 24; Mt 21,23-27 [III]

Bunları hangi yetkiyle yapıyorsun?  Mt 21,23

 

Başkâhinler, İsa’nın yaptıklarının tam da Tanrı’nın istedikleri olduğunu göremiyorlar. Maddi menfaatleri ve gururları onları kör ediyor. İsa’ya dua etmek ve O’na alçakgönüllülükle bakmak istiyorum: O’nun her eserinin ve sözünün, Tanrı’nın benim ve tüm insanlar için olan sevgi ve şefkati olduğunu göreceğim.

 

13/12  SALI 

Azize Lucia, bakire ve  şehit, †404 civarı

Sef 3,1-2.9-13; Mez 33; Mt 21,28-32 [III]

Rabbe güvenmedi  Sef 3,2

 

Tanrı, peygamber Sefanya’nın sözleri aracılığıyla, O’nu dinlemeyen ve O’na itaat etmeyen halkı azarlıyor ve başkalarıyla beraber O’nun sevgi ve kurtuluş planlarını gerçekleştirmek zorunda kalıyor!

 

14/12  ÇARŞAMBA 

Aziz Yuhanna de La Kruz, rahip ve Kilise doktoru, †1591

Yşa 45,6-8.18.21-25; Mez 84; Lk 7,19-23 [III]

Görüp işittiklerinizi Yahya'ya bildirin  Lk 7,22

 

Rab İsa, teşekkürler: sen, sevginin, güçlü ve ilahi sevginin işlerini bize gösteriyorsun. Bu işler, peygamberler tarafından daha önceden müjdelenmişti, bu yüzden inanıyoruz ki sen Tanrı’sın, bizimle birlikte olan Tanrı’sın, ve hiç kimse, ne geçmişte ne de gelecekte senden üstün olmadı ve de olamaz.

 

15/12  PERŞEMBE 

Yşa 54,1-10; Mez 29; Lk 7,24-30 [III]

O, senin yolunu hazırlayacak  Lk 7,27

 

İsa, Vaftizci Yahya’dan bahsetmektedir. Yahya, Tanrı tarafından yollanmıştı, bu yüzden herkes için önemlidir, İsa bunu unutmaz: onu görmezlikten gelemez ve gelmek istemez. Biz de Tanrı’nın bizi O’nun çağrılarına hazırlamak ve onları kabul etmemizi sağlamak için yaptıklarına dikkatli olmalıyız. Bizi O’na yönlendiren insanlar büyük armağanlardır.

 

16/12  CUMA 

Yşa 56,1-3.6-8; Mez 66; Yh 5,33-36 [III]

Yahya gerçeğe tanıklık etti  Yh 5,33

 

İsa, senin hayatın, görünen ve görünmeyen gerçeği aydınlatan büyük bir ışıktır. Sen, görünmeyen Tanrı’yı bize tanıtıyorsun ve her şeyin ve her olayın anlamını bize açıklıyorsun. Seninle gerçeği öğreniyoruz çünkü Gerçek sensin. Gel, kalbime ve aklıma gel, ailemize ve halkımıza gel: sensiz olunca, bizi kandıran ve yanlış yönlendiren fikir ve duygulardan etkileniyoruz.

 

17/12  CUMARTESİ 

Bugün Noel için 9 günlük dua süreci

Yar 49,2.8-10; Mez 71; Mt 1,1-17  [III]

Babanız İsrail’e kulak verin  Yar 49,2

 

Oğullar, babalarını dinlemeliler: onun misyonu devam ettirmeleri gerekiyor. Yakup bunun bilincinde ve bu yüzden ölmeden önce önemli sözleri on iki oğluna yöneltiyor. Biz İsa’ya kulak veriyoruz, çünkü yaşamı O’ndan aldık ve bu dünyada devam ettirmemiz gereken misyon O’nun misyonudur.

 

18/12  PAZAR  4° N.H.D.  B Yılı  [IV]

2Sam 7,1-5.8-12.14-16; Mez 88; Rom 16,25-27; Lk 1,26-38

Ey Tanrı'nın lütfuna erişen kız, sevin!Lk 1,28

 

Ben de meleğe katılarak “Sevin, Meryem” diyorum: sen, Tanrı’nın insanlara olan armağanını dolulukla aldın, O’nu kendinde taşımak ve bize armağan etmek için aldın. Senin sevincin, benim sevincim oluyor, çünkü aldığın armağanı kendine tutmuyorsun, ama bana da sunuyorsun. Sevin ve coş: biz İsa’yı kabul ederken senin sevincin, hepimize yayılacaktır.

 

19/12  PAZARTESİ 

Aziz Çiriyakus, †303 - İzmit

Hak 13,2-7.24-25; Mez 70; Lk 1,5-25 [IV]

Tanrı’nın gözünde doğru kişilerdi  Lk 1,6

 

Bu, Vaftizci Yahya’nın ebeveynleri için söylendi. “Doğru kişilerdi”, ama Tanrı’nın onların dualarını kabul etmesi çok uzun yıllar aldı. Bu, O’nun onları dinlemediği, sevmediği ya da onların yaşamlarından hoşnut olmadığı anlamına gelmiyor. Tanrı’nın seni dinlemediğini hiç düşünme: O, duanı gerçekleştirmek için en iyi zamanı bekliyor!

 

20/12  SALI 

Aziz Filigonius, †324 - Antakya

Yşa 7,10-14; Mez 23; Lk 1,26-38 [IV]

Tanrı’nın yapamayacağı hiçbir şey yoktur  Lk 1,37

 

Meryem, her ne kadar anlaşılması zor olsa da, bu sözleri duyunca, kendisini Baba’nın isteğine emanet etti. Dua ederken, bu gerçeği hatırlamam gerekiyor, böylece gerçek imanla dua edeceğim, her ne kadar bana imkânsız bile gözükse, Tanrı’nın gerçekleştirebilecekleri hakkında şüphe duymayacağım.

 

21/12  ÇARŞAMBA 

Aziz Glycerius, †303 - İzmit

Ezg 2,8-14 veya Sef 3,14-18; Mez 32; Lk 1,39-45 [IV Ö]

Nasıl oldu da Rabbimin annesi yanıma geldi?  Lk 1,43

 

Vaftizci Yahya’nın annesi Elizabet, Meryem’in onun evine gelişine şaşırıyor. Meryem ona büyük bir mutluluk veriyor, çünkü karnında Tanrı’nın Oğlu’nu taşıyor. Ben de İsa’yı yüreğinde taşıyan, O’nu seven ve O’na itaat eden biriyle karşılaştığımda mutlu oluyorum.

 

22/12  PERŞEMBE 

1Sam 1,24-28; ezgi: 1Sam 2,1.4-8; Lk 1,46-55 [IV]

O, bakışlarını kulunun düşkün haline çevirdi  Lk 1,48

 

İsa’nın Doğuşuna yaklaştığımız bu dönemde, gözlerimizi O’nu bekleyen ve O’nu bize sunacak olan annesine bakışlarımızı çevirelim. Meryem Ana’nın güzelliği alçakgönüllülüğüdür. Tanrı bile bu güzelliğine bakışlarını çevirdi. Bu güzelliği Oğul da benimseyecektir ve şöyle diyecektir: “Benden öğrenin. Çünkü ben alçakgönüllüyüm”. Ben de bu güzelliği istiyorum!

 

23/12  CUMA 

Mal 3,1-4.23-24; Mez 24; Lk 1,57-66 [IV]

Adı Yahya’dır  Lk 1,63

 

Bebeğin adına karar verildi bile. O isim ve onu taşıyacak yaşam, Tanrı’nın çehresini gösterecektir. Yahya’nın anlamı şudur: “Tanrı sevgidir”, ve gerçekten Yahya’nın söz ve eylemlerinde Tanrı’nın sevgisi belirecektir. Yahya halkın tövbe etmesine ve Baba’nın sevgi tamlığı olan İsa’yı kabul etmesine yardımcı olacaktır.

 

24/12  CUMARTESİ  Noel Arifesi

2Sam 7,1-5.8-12.14.16; Mez 88; Lk 1,67-79 [IV]

Rab halkının yardımına geldi   Lk 1,68

 

Ey Baba, seni övmek istiyoruz, çünkü sen, biz ceza ve mahkûmiyet hak ederken yardımımıza geldin, bize kurtuluş ve yeni yaşam verdin. İyimser ve gülümser çehreni hayranlıkla seyretmemizi bağışlıyorsun ve gerçekten yarın onu göreceğiz. Bunu sevinçle bekliyoruz ve hazırlanıyoruz: günahlarımı itiraf edeceğim, böylece bunlar, bebek İsa’nın gülüşünden haz almamı engellemeyeceklerdir!

 

25/12  PAZAR  RAB’BİN DOĞUŞ GÜNÜ BAYRAMI

Gece: Yşa 9,1-6; Mez 95; Titus 2,11-14; Lk 2, 1-14]

Gündüz: Yşa 52,7-10; Mez 97; İbr 1,1-6; Yh 1,1-18

Bugün, bir Kurtarıcı doğdu  Lk 2,11

 

Üzüntümüzü yenebilecek ve bizi üzüntü yaratan sebeplerden kurtarabilecek olan Kurtarıcı, buradadır, bizimledir! O’nunla karşılaşmak istiyorum, O’nu kabul etmek istiyorum, O’nu evime ve akrabalarıma getirmek istiyorum. O, sorunlarımızı ve yalancı çözümlerini düşünmekten bizi alıkoyacaktır, kendisine odaklanmamızı sağlayacaktır. O, bizim sevincimizdir!

 

26/12  PAZARTESİ  N.D.

Aziz İstefanos, İlk din şehidi

Elç 6,8-10; 7,54-60; Mez 30; Mt 10,17-22 ]

Sizden nefret edecek  Mt 10,22

 

“Benim adımdan ötürü herkes sizden nefret edecek”. İsa’nın dünyaya gelişinin sevincini daha yeni kutladık ve hemen ardından bu dünyanın O’nu nasıl reddettiğini görüyoruz. Dünyanın İsa’ya olan kini, O’nu sevenlerin üstüne kalıyor, aynen O’nun dediği gibi. Bugün Aziz İstefanos’a bakıyoruz, o, dökülen kanı ile Rabbe şahitlik eden birçokların ilki.

 

27/12  SALI  N.D.

Aziz Yuhanna, Havari ve İncil Yazarı

1Yh 1,1-4; Mez 96; Yh 20,2-8 [Ö]

Olanları gördü ve iman etti   Yh 20,8

 

İncil yazarı Yuhanna imanda hazır olma örneğini bize verdi. Mezardaki bezleri görünce hemen İsa’nın dediklerini düşündü, üçüncü gün dirileceği hakkında söylediklerini hatırladı. Böylece o, Rabbin dirilişinin şahidi oldu. Onun örneği, tüm gördüklerimize dikkatli olmamızı sağlıyor, çünkü her yerde Tanrı’nın bir armağanı saklı olabilir.

 

28/12  ÇARŞAMBA N.D. 

Masum Çocuk Şehitler Bayramı

1Yh 1,5 - 2,2; Mez 123; Mt 2,13-18 [Ö]

Çocuğu ve annesini alıp Mısır'a kaçtı Mt 2,14

 

Hirodes halka baskı yapmaya devam edebileceği tahtından indirilmekten korkuyor. Onun tarafından öldürülen çocuklar, Rabbin dünyadaki varlığına şahitlik ediyorlar: bu yüzden onların ölümü değerlidir ve onlar bizim için şahittir. Tanrı’nın meleğine itaat eden Yusuf, Meryem ve İsa ile birlikte Mısır’a sığınmak üzere uzaklaşıyorlar: oraya Hirodes’in eli uzanamayacaktır. Tanrı’nın vaatleri bizim güvenliğimizdir.

 

29/12  PERŞEMBE N.D. 

Aziz Marcellus Acemete, †480 - Istanbul

1Yh 2,3-11; Mez 95; Lk 2,22-35 ]

Onu kucağına aldı  Lk 2,28

 

İsa, bir insanın kucağında! O insan için kucağında Tanrı’nın Oğlu’nun bulunması ne büyük bir kutsamadır! Ona kutsal özenme ile özeniyoruz, ama onu taklit edebiliriz, hatta daha fazlasını da yapabiliriz: biz İsa’yı kalbimizde bulundurabilir ve O’nun Baba’ya olan itaatini yaşayarak O’nunla birlik içinde olabiliriz. Böyle olsun diye, bugün düşmanlarımdan biri için dua edeceğim.

 

30/12  CUMA  İsa, Meryem ve Yusuf’un Kutsal Ailesi

Yar 15,1-6;21,1-3; Mez 104; İbr 11,8.11-12.17-19; Lk 2,22-40 ]

Tanrı’nın lütfu onun üzerindeydi  Lk 2,40

 

Meryem ve Yusuf’un ailesi ne kadar da güzel! Orada Tanrı’nın anısı hep mevcut, orada Tanrı’nın arzusu yaşanıyor ve herkes bizi şekillendiren ve bizi bekleyenin varlığına önem veriyor. İsa böyle bir iman ve sevgi ortamında, Baba’nın ellerine kendini bırakma ve O’nun hoşuna gitme arzusunun bulunduğu bir ortamda büyüyor.

 

31/12  CUMARTESİ 

1Yh 2,18-21; Mez 95; Yh 1,1-18 ]

Onlar Tanrı’dan doğdular  Yh 1,13

 

İsa’yı kabul eden Tanrı’dan doğmuştur! Yuhanna bizi mutlu ve huzurlu yapacak olan bu gerçeği teyit ediyor. Bu gerçek de, bize derin bir sorumluluk duygusu armağan ediyor: merhametli ve sadık sevgi olan Tanrı’dan geliyorsak, biz de merhametli ve sadık sevgi göstermeliyiz! Merhamet ve sadakat alıp vererek yılı bitirelim ve yeni yıla başlayalım.