"Beş Arpa Ekmeği" Takvimi 2005

 

Kapak: Mesih İsa (Ayasofya, İstanbul, XII.yy )

 

Bu muhteşem mozaik İstanbul’daki Ayasofya'da bulunmaktadır. İmparatorluk ailesinin tören ve ayinlere katıldığı yer olan birinci kattaki locanın karşısında bulunmaktadır. Halen sürmekte olan restorasyonlar sayesinde tekrar günışığına kavuşmuştur. Ayasofya önce Kilise, sonrasında Cami, günümüzdeyse Müze olarak kullanılmaktadır.

Duvardaki İsa figürü, kendisine tapınır bir şekilde eğilmiş olan  Kutsal Meryem ve Vaftizci Yahya arasında durmaktadır. Burada yeniden işlenmiş olan yalnız Rab’dir.

Üzerindeki altın kakmalı  kırmızı tünik, Allah tarafından adalet, kudsiyet ve gerçekle yaratılmış olan kişinin güzelliğini gösterir (bkz. Efes.4,24).

Mavi kaftan ise karşısında durduğumda Baba’yı görüp O’ndan gelen mükemmel sevgiyi aldığımın garantisidir (bkz. Yuh.14,9)!

Sol elinde tuttuğu kitap yedi mühürle kapalıdır, Allah’ın Söz’ü insanlara teselli verip, onların hayat ve huzur arayışında rehber olur.

Sağ eliyle ise Bir ve Üçlük olan Allah’ın sevgisinin kutsamasını dağıtır (birleşmiş üç parmak), böylece kendisinde birleşen insanlık ve ilahlığa dikkatimi çeker (yukarı doğru yükselen iki parmak).

Kulakları duyuyorlar: insanlığın şikayetleri, benim şüphelerim, sessiz sorgularım ve şükran ilahilerim dolayısıyla kulakları duyuyorlar.

Gözleri, ağacın üstündeki Zakay’ı, ölmüş olan biricik oğlu için ağlayan kadını,sonsuz hayatı arayan genci gördüğü gibi görür;bizlere huzur, barış, teselli, ışık ve hayat seçimlerinde alınması gereken kararları bağışlar.

Ağzı Kutsal Ruh’u teneffüs etmektedir: O’nun karşısında yorulmadan kalan, aynı sevgiyi, bağışlama yetisini, Baba’ya yönlendirmesini alır!

Karşımda gördüğüm bu suret kalbimi, temsil etmiş olduğu Rabbim, Öğretmenim, Sevincim ve Kurtuluşum olan İsa’ya açar!

 

 

İsa,

Sen insanoğulları arasında

En güzelisin!

Güzelliğin,

Yüzlerimize parlayan

Işıktır!

Alleluya!

 

 


"Beş Arpa Ekmeği" Takvimi 2005

 

“Benimle konuşmazsan, mezara inen birine benzerim!” Allah bizimle konuşur ve bunun göstergesi bizim O’nu cevaplayabilmemiz ve bize olan sevgisidir! Eğer bizimle konuşmasaydı gerçekten de kendimizi ölüme benzeyen bir boşluğun içinde bulacaktık! Petrus, İsa’ya: “Kime gidelim? Ebedi hayatın sözleri yalnız sende var” der, Rab ise onu şöyle cevaplar: “Sözlerim asla geçmeyecektir”.Bu sayfalar aracılığıyla Allah’ın Söz’ü her gün bizlere teselli taşıyıp, aklayacak, hayat hakkında bilgi verecek, bizden işbirliği isteyecek, bize cesareti, huzuru sunup, kapalı olan kalplerimizi kendi sevgisi, gücü ve sevincini doldurmak üzere açacaktır!Bu sayfaları büyük bir sevinç ve heyecanla hazırladık: sevinçliyiz çünkü Allah’ın Sözleri’nin evine girmesini sağlamak büyük bir hizmettir; heyecanlıyız çünkü zavallı, küçük ve günahkar olan bizler de, meleklerin ve havarilerin bu kutsal görevine katılabiliriz..

 

 

 

Takvimde bu kısaltmaları bulacaksınız:

N.D.     = Noel Devresi

O.D.     = Olağan Devre

P.H.D. = Paskalya Hazırlık Devresi

P.D.     = Paskalya Dönemi

N.H.D. = Noel Hazırlık Devresi

[1,2,3,4]= Sabah, Gündüz, Akşam Allah’a Övgü Duaları’nın haftalarıdır

 

Bu takvim Hıristiyanların duası için, Aziz Pavlus Katolik Kilisesinde (Konya) hazırlanmıştır.

 

Bu "BEŞ EKMEK" TAKVİMİ www.cinquepani.it de bulabilirsiniz.