Gerçek Mutluluk.  Matta’nın İncili  5,3-12

 

İsa toplulukları görünce dağın yamacına çıktı. 

Oturunca öğrencileri kendisine yaklaştılar. 

İsa konuşmaya başlayarak onlara şunları öğretti:

 

“Ne mutlu ruhta yoksul olanlara!

Çünkü Göklerin Hükümranlığı onlarındır”.

“Ne mutlu yaşlı olanlara!

Çünkü onlar avutulacaklar”.

“Ne mutlu yumuşak huylu olanlara!

Çünkü onlar yeri miras alacaklar”.

“Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara!

Çünkü onlar doyurulacaklar”.

“Ne mutlu merhametli olanlara!

Çünkü merhamet bulacaklar”.

“Ne mutlu yüreği temiz olanlara!

Çünkü onlar Tanrı’yı görecekler”.

“Ne mutlu barışçılara!

Çünkü onlara Tanrı çocukları denecek”.

“Ne mutlu doğruluk yüzünden saldırıya uğrayanlara!

Çünkü göklerin hükümranlığı onlarındır”.

“Sizleri aşağıladıkları, size saldırıda bulundukları,

benim yüzümden yalan yere size her tür kötü söz

söyledikleri zaman ne mutlu size

“Sevinin ve kıvanç bulun!

Çünkü göklerde büyük armağanınız vardır.

Çünkü sizlerden önceki peygamberlere de bu yolda saldırıda bulundular.”

 

 

Beatitudini: Mt 5,1-12

 

Vedendo le folle, Gesù salì sulla montagna e, messosi a sedere, gli si avvicinarono i suoi discepoli.

Prendendo allora la parola, li ammaestrava dicendo:

“Beati i poveri in spirito,

 perché di essi è il regno dei cieli”.

“Beati gli afflitti,

perché saranno consolati”.

 “Beati i miti,

perché erediteranno la terra”.

 “Beati quelli che hanno fame e sete della giustizia,

perché saranno saziati”.

 “Beati i misericordiosi,

perché troveranno misericordia”.

 “Beati i puri di cuore,

perché vedranno Dio”.

 “Beati gli operatori di pace,

perché saranno chiamati figli di Dio”.

“Beati i perseguitati per causa della giustizia,

perché di essi è il regno dei cieli”.

 “Beati voi quando vi insulteranno,

vi perseguiteranno

e, mentendo, diranno ogni sorta di male contro di voi per causa mia.”

“Rallegratevi ed esultate,

perché grande è la vostra ricompensa nei cieli”.

Così infatti hanno perseguitato i profeti prima di voi”.