Matta’nın İncili  7,21

 

Bana, «Ya Rab, ya Rab» diyen herkes Göklerin Hükümranlığına girmeyecektir. Ama göklerdeki Babam’ın isteğini yerine getiren girecektir.

   

Mt 7, 21

Non chiunque mi dice: Signore, Signore, entrerà nel regno dei cieli, ma colui che fa la volontà del Padre mio che è nei cieli.