Home Page

İNCİL

Pazar günü okumalarının meditasyonları için!  (Meditazioni liturgia della parola)

Beşarpa ekmeği takvimi  (Calendario)

Aziz Pavlus Kilisesi - Konya: (La Chiesa di S.Paolo a Konya)

Kilisenin içinden bir görünüm: Kiliseye girelim!   (entriamo in chiesa a Konya!)

Hıristiyan meditasyon defterleri  (yeni)! (quaderni)

En çok sorulan soruların cevaplar  (risposte a domande)

İncil'in önemli sözleri (Parole importanti del Vangelo)

Dualar [preghiere]

RÖPORTAJ (yeni) (Intervista)

Hıristiyan iman ile ilgili türk web sayfalarının Linkleri   (Link)  

 
Alahan Monastir
 
  meteo Türkiye