En çok sorulan soruların cevapları

Risposte alle domande frequenti

Diyalog nedir? Che cos’è il dialogo?
Allah kimdir? Bu kelime ne demektir? Chi è Dio? Che cosa significa questa parola?
Allah’ın İsmi’ni telaffuz ederken ne düşünüyorsun? A che cosa pensi quando nomini Dio-Allah?
Nasıl Allah’ı tanıyabilirsiniz? Come fate a conoscere Dio?
Mesih İsa Allah hakkında konuştu. Hangi şekilde? Gesù ha parlato di Dio. In che modo?
İsa yaşıtlarına şiddetle davranmadı mı? Gesù non è stato violento con i suoi coetanei?
İsa’nın yaşamına kötülük girdi mi? Il male è entrato nella vita di Gesù?
Şeytan hala etkin mi? Satana interviene ancora?
Neden İsa’nın öldüğüne inanıyorsunuz? Dediğinize göre kendisi Allah ise, nasıl ölebilirdi? Come mai dite che Gesù è morto? Se è di Dio, poteva morire?
Neden İsa’nın Allah olduğunu söylüyorsunuz? Perché dite che Gesù è Dio?
İnsanlar Allah’ın sevgisinin sadece seyircileri mi? Gli uomini sono solo spettatori dell’amore di Dio?
Niçin Üçlü-Birlik’ten bahsedersiniz? Anlamak zor… Come mai parlate di Trinità? È difficile capire…
Niçin İsa’nın kurtarıcı olduğunu söylerseniz? Perché dite che Gesù è salvatore?
Siz İncil’i değiştirdiniz değil mi? Non avete voi cambiato il Vangelo?
Niçin Katolik ve Protestanların arasında ayrılma var? Perché siete divisi tra cattolici e protestanti?
Muhammed hakkında ne düşünüyorsunuz? E tu cosa pensi di Maometto?
Türkleri Hıristiyanlaştırmak için çalışıyor musunuz? Neden? Voi cercate di convertire i Turchi? Perché?
Eğer bir Müslüman kendisi vaftiz edilmeyi dilerse...? E se un musulmano vi chiede di essere battezzato?
Biz İsa’yıkabul ediyoruz, siz niçin Muhammed’i kabul etmiyorsunuz Noi accogliamo Gesù, perché voi non accogliete Maometto?

İncil değiştirildi!

Il Vangelo è stato cambiato!
Niçin dört İncil vardir?
Come mai quattro vangeli?
Siz üç Allah’a inanıyorsunuz!
Voi credete in tre dèi!
Sizin için günah nedir?
Che cos’è peccato per voi?
Niçin evlenmiyorsunuz?
Perché non vi sposate?
“Cinlere inanır mısınız?”
Credete nei ginn?

Resim ve heykeller

Immagini
Allah'in Ismi'ni telaffuz ederken ne düsünüyorsun?
Che cosa pensi quando nomini Dio?
Allah’ı düşünürken, O’nu nasıl düşünüyorsun?
Quando pensi a Dio, come lo pensi?
Hıristiyan Oruç
Sul digiuno cristiano
İncil iyi haber, müjde anlamında olan bir sözcüktür
La parola: "Vangelo"
Kıyamet gününde kimler kurtulacak?
Nel giorno del giudizio chi si salverà?
“Siz Müslüman olmayanlar, hepiniz Cehenneme gideceksiniz!”
“Voi, che non siete musulmani, andrete tutti all’inferno!” 

“Vatikan tarafından ücret alıyor musunuz?”

Siete pagate dal Vaticano?
Misyonerleriniz, yeni insanları kazanmak için ahlaksız yöntemler kullanırlar mı?
I vostri missionari usano metodi immorali per accalappiare persone?
 İslamlığa karşı yapılan karikatürler hakkında ne düşünüyorsunuz?
Cosa pensate delle vignette contro l'islam?
"DaVinci Şifresi" hakkında
a proposito del Codice da Vinci
Yehova Şahitleri kimlerdir?
Chi sono i Testimoni di Geova?
Papa XVI. Benediktus bizden nefret ediyor. Neden bizi kötüledi? Papa Benedetto ci odia. Perchè ha parlato male di noi?
Televizyonda hakkınızda ne kadar kötü konuşulduğunu biliyor musunuz? Sapete quanto si parla male di voi alla televisione?
Siz Hristiyanlar neden biz Müslümanlar ile diyalog toplantısı organize etmek istiyorsunuz?

Perchè voi cristiani desiderate programmare incontri di dialogo con noi musulmani?

Neden camii inşa etmek için Avrupa’da çok fazla şüphe ve zorluk ile karşılaşılıyor?

Perché in Europa si incontra tanta diffidenza e difficoltà a costruire una moschea?
Neden “Tanrı sevgidir” diyorsunuz? Perché voi dite che Dio è amore?
Neden İsa’nın Aramice aldığı İncil’i, Yunanca’ya çevirdiğinizde değiştirdiniz? Perché avete cambiato il Vangelo che Gesù ha ricevuto in aramaico?
Sizin duanız nasıl? Sizin duanız neye yarar? Onu Tanrı’nın kabul ettiğini nasıl bilebilirsiniz? Com’è la vostra preghiera? A che cosa serve la vostra preghiera? Come fate a sapere che essa è gradita a Dio?

Kendi yüreğimizde Tanrı’dan af dilemek yeterl değil mi? Neden af dilemek için rahiplere gidiyorsunuz?

Perché per chiedere perdono andate dai sacerdoti?
Siz diyorsunuz ki, insan ilk günah ile doğar (Adem ile Havva’dan gelen günah ile doğar). Bir bebek doğuştan suçlu olabilir mi? Ne için vaftizin günahı kaldırdığını söylüyorsunuz? Voi dite che l’uomo nasce con il peccato originale. Può un bambino avere colpa quando nasce? Perché dite che il battesimo toglie il peccato?
 
Meryem Ana’ya Dua
Preghiera a Maria

***