Pazar günü okumalarının

meditasyonları için!

İsa Rabdir!
Halleluya!

Belirtilen pazar ayinleri hazırdır !

 

 

 C Yılı - 2001

Noel'e Hazırlık Devresi Noel  Devresi Olağan Devresi Oruç Devresi Paskalya Pentekost Olağan Devresi

8

1 - 2- 3 - 4 -

 5

Paskalya
 2 - 3 - 4 

- 5 - 6 -  

Yükselişi B.

Pentekost
K. Üçlük B.

Efkaristiya B. 

Vaftizci Yahya 

13 - 14- 15 - 16 

17 - 18  19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 İsakral Bayramı

Home Page

Deutsch - Italiano

B Yılı

            Olağan Devresi