Pazar günü okumalarının

meditasyonları için!

İsa Rabdir!
Halleluya!

Belirtilen pazar ayinleri hazırdır !

A Yılı - 2002

Noel'e Hazırlık Devresi Noel  Devresi Olağan Devresi Oruç Devresi Paskalya Olağan Devresi

2001

    4 

Kutsal Aile Haftası

2002

Epifanya

Rabb’in vaftizi

 2. 3. 4. 5. 

1.  2. 3.  4.  5. 

Mesih İsa'nın Yerusalem'e Giris B.

Paskalya B. 2. 3. 4. 5.  6. 

Yükselişi B.

Pentekost

K. Üçlük B.  Efkaristiya B.

10.  11. 12.  13.  14. 15.  16.  17. 18.  19. MERYEM ANA'NIN GÖĞE A. B. 20.  21.  22.  23. 24. 25. 26.  27. 28. 29. 30. Azizler 31.  32.  33. 

 İsakral Bayramı

Home Page

  Italiano - Fransız - english

 

C Yılı - 2001